• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 8. CONCLUSIE

  8. CONCLUSIE

  In deze branche-beschrijving hebben we de nadruk gelegd op het
  voorkomen van criminaliteit en de connecties met de georganiseerde
  misdaad omdat deze vraag hier aan de orde is. De lezer zou uit
  de
  opsomming van problemen gemakkelijk kunnen begrijpen dat de
  sectoren van de horeca en de gokautomaten geheel door de misdaad
  worden beheerst. Dat is niet zo. De overgrote meerderheid van
  ondernemers in beide branches hebben met georganiseerde misdaad
  hoegenaamd niets van doen en dat geldt zeker voor bepaalde
  deelsectoren zoals de hotels, restauranten en sociteiten. Maar
  tegelijkertijd is er wel een serieus probleem ontstaan en dat is,
  naar onze indruk, van betrekkelijk recente datum. De meeste
  gesignaleerde problemen van georganiseerde criminaliteit zijn vijf
  of hoogstens tien jaar oud. De branches als geheel lopen daardoor
  schade op en dan bedoelen we niet in de eerste plaats de materile
  schade van het slachtofferschap, maar veeleer het bezoedelen van de
  goede naam van de branche. De gokkasten-exploitanten zien zich
  geplaatst voor het probleem om de bedorven identiteit die de
  branche aankleeft van zich af te schudden (morele bezwaren tegen
  gokken en problemen van gokverslaving). De aanwezigheid van
  misdaadondernemers in hun gelederen maakt dit extra moeilijk. De
  horeca ondervindt in het algemeen ook hinder van de georganiseerde
  misdaad, doordat deze oneerlijke concurrentie met zich
  meebrengt.

  Op zichzelf vormt de horeca in Nederland een goedlopende en
  bloeiende economische sector waarin veel geld omgaat en alleen al
  om die reden is hij voor de georganiseerde misdaad interessant. Bij
  de branche van speelautomaten ligt het niet anders. Beide branches
  lenen zich voor criminele infiltratie omdat ze bestaan uit naar
  verhouding veel kleine bedrijven; doordat ze publiekelijk
  toegankelijk zijn; doordat de drempel van toetreding voor
  ondernemers (en zaakwaarnemers!) laag is en doordat
  ondernemerskapitaal op de reguliere geldmarkt moeilijk te krijgen
  is. Er zijn horeca-exploitanten die samen met of in opdracht van
  criminele groepen bouwen aan ware imperia. Uit de stukken die wij
  hebben geraadpleegd, komt als het overheersende beeld echter naar
  voren dat kleine bedrijven die in de knoei zijn geraakt (doordat ze
  ten opzichte van hun geldschieters in gebreke blijven of de loden
  last van gemeentelijke heffingen niet kunnen dragen) een oplossing
  voor hun problemen kiezen door in te gaan op voorstellen uit de
  sfeer van de onderwereld. Sommigen stellen hun bedrijf open om er
  (hard-)drugs te verkopen, om gestolen goederen te verhandelen, om
  crimineel verworven vermogens wit te wassen of om zich te
  verzekeren van protectie. Het gebeurt echter ook dat eigenaren van
  goed lopende ondernemingen dusdanig bedreigd worden, dat zij de
  touwtjes uit handen moeten geven.

  Het is duidelijk dat de horeca slachtoffer is van uiteenlopende
  soorten criminaliteit (van geweld in de zaak tot gedwongen
  overname) en ook dat de ondernemers in de branche de overheid in
  het algemeen bepaald niet beschouwen als steun en toeverlaat.
  Binnen de bedrijfstak van de speelautomaten wordt het als hypocriet
  ervaren dat de overheid, die hier strakke regels stelt,
  tegelijkertijd zelf optreedt als concurrent met casino’s en
  loterijen. Daar komt nog eens bij dat de regels vaak hopeloos
  ingewikkeld zijn terwijl de controle op naleving gering is. Deze
  omstandigheden maken begrijpelijk waarom sommige ondernemers er
  geen bezwaar in zien om zelf in meerdere of mindere mate de regels
  te overtreden.

  In een aantal gevallen worden horecabedrijven en
  speelautomaten-exploitanten overigens wel bewust door leden van
  criminele organisaties overgenomen. Ofschoon de infiltratie van de
  horeca door de georganiseerde misdaad op verschillende plaatsen
  ondubbelzinnig is vastgesteld, zouden wij op grond van het
  verzamelde materiaal geen uitspraak durven doen over de omvang van
  het probleem of het aantal bedrijven dat ermee te maken heeft.
  Zowel door de branchevereniging van de horeca als door de
  organisatie van speelautomaten-exploitanten wordt eraan gewerkt om
  leden met criminele antecedenten of een slechte reputatie uit de
  organisatie te weren of om leden van wie dit blijkt, te royeren.
  Dit lijkt de Koninklijke Horeca Nederland wat beter af te gaan dan
  de Vereniging Automatenhandel Nederland, maar beide
  branche-organisaties slagen er onvoldoende in. Het probleem is te
  nieuw en soms ook te zwaar om een effectieve oplossing te creren.
  Van de vijf grote organisaties die in Amsterdam meer dan de helft
  van alle gokkasten exploiteren en die zich overigens inlaten met
  drugshandel, witwassen, het genereren van zwart geld, gedwongen
  plaatsing van gokkasten en het aanbieden van zogenaamde
  wurgconstructies, is er nog steeds n lid van de
  branche-organisatie. Zonder strafrechtelijke veroordeling ziet men
  geen kans ze uit het ledenbestand te verwijderen.

  De branches van de horeca en de speelautomaten zijn de enige
  twee in deze reeks van branche-onderzoeken waarbij een patroon van
  georganiseerde criminaliteit wordt aangetroffen dat het faciliteren
  van illegale handelingen (zelf plaats bieden voor de verkoop van
  drugs, heling, gelegenheid geven tot witwassen) te boven gaat. Er
  bestaan organisaties in de sfeer van opgedrongen protectie die de
  plaatselijke horeca beheersen of die reeksen van bedrijven hebben
  overgenomen op een manier die alles heeft van de uit Amerika
  bekende praktijk van racketeering. In het rapport over
  Amsterdam in deze reeks over de georganiseerde misdaad wordt
  duidelijk hoe – naast het aankopen van onroerend goed – criminele
  organisaties vooral en in de eerste plaats de horeca gebruiken om
  zich te verzekeren van een eigen territorium waar de
  controle-organen van de overheid weinig zicht meer op hebben.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken