• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – LITERATUUR

  LITERATUUR

  A. Appel en J. Rijnaarts, Omgaan met alcohol, drugs- en
  gokverslaving,
  SVH Uitgeverij, Zoetermeer, 1993 Bedrijfschap
  Horeca, Horeca Barometer vierde kwartaal 1994, Bedrijfschap
  Horeca, Zoetermeer, 1995 Bedrijfschap Horeca, Horeca in
  cijfers
  , Bedrijfschap Horeca, Zoetermeer, 1994 Bedrijfschap
  Horeca, Criminaliteitspreventie in de horeca; Maatregelen in de
  praktijk
  Bedrijfschap Horeca, Zoetermeer, 1994

  Bedrijfschap Horeca, Consumentenonderzoek Horeca:
  samenvatting, Bedrijfschap Horeca, Zoetermeer, 1994
  Bedrijfschap Horeca, Horeca en Criminaliteit:
  Hoe gaan we ermee om. Literatuur verschenen n.a.v. het
  congres, Bedrijfschap Horeca, Den Haag, 1992 W. J. Beek en A. P. de
  Wit, Speelautomaten in Nederland; Maatschappelijke acceptatie en
  nieuwe spelvormen
  ,

  SMO, Den Haag, 1995
  W. J. Beek en A. P. de Wit, De grenzen van de illusie-economie;
  speelautomaten en economische orde
  , SMO, Den Haag, 1995
  B. M. W. A. Beke, H. B. Ferwerda, P. Sprenger, Concept Plan van
  aanpak Geweldscriminaliteit
  , Arnhem, 1994 B. Bieleman, E. de
  Bie, In grote lijnen, een onderzoek naar aard en omvang van
  cocanegebruik in Rotterdam
  , Intraval, Groningen-Rotterdam, 1992

  F. A. Boerman, Georganiseerde misdaad in de horeca? Vrije
  Universiteit, Amsterdam, 1994 F. Bovenkerk, E. Derksen
  Beschermings-industrie en het caf-bedrijf in de binnenstad van
  Utrecht, Nederlands Juristen Blad, 8 april, afl. 14,
  1994

  F. Bovenkerk, L. Brunt, De andere stad: achter de facade van
  de nieuwe stedelijke vitaliteit
  , CGV en WPI, Amsterdam,
  Utrecht, 1989
  D. van Buren, Politie Hollands Midden licht bedrijven door op
  overvalrisico. Dit is RESEC!, Tijdschrift over samenleving en
  criminaliteitspreventie
  , Den Haag, juli, afl. 3, 1995
  Centraal Bureau voor de Statistiek, Logies-, maaltijden- en
  drankenverstrekking; samenvattend overzicht 1992
  , CBS,
  Voorburg/Heerlen, 1992
  Commissie Jeugdcriminaliteit, Met de neus op de feiten,
  Ministerie van Justitie, Groningen, 1994 J. van Dijk en G. J.
  Terlouw, Fraude en criminaliteit tegen het bedrijfsleven in
  internationaal perspectief. Buitenlandse concurrentie. SEC,
  Tijdschrift voor samenleving en criminaliteitspreventie, Den
  Haag, juli, afl. 3, 1995

  A. B. Engberts, Rapport van de Projectgroep Gokverslaving
  deel I, II en III
  , Bestuursdienst, Rotterdam, 1992 J. A. van
  der Flier, F. W. van Wersch, W. J. A. Kesseler, Rendabel
  exploiteren
  , IMK, Hoofddorp, 1995 C. Fijnaut, A. van ‘t Veer,
  H. Moerland, Gokken in drievoud. Facetten van deelname, aanbod
  en regulering
  , Gouda Quint, Arnhem, 1993.

  R. W. M. Geerts, C. H. van Heel, Heling in Nijmegen en
  omgeving
  , OABG, Nijmegen, 1988 Gemeente Breda,
  Speelautomatenbeleid; evaluatie over jaren 1991 en 1992,
  Breda, 1993 A. van Heerden, Deel Nederlands bedrijfsleven hangt
  vuile fraude-was niet graag buiten: Mondje dicht.., SEC,
  Tijdschrift over Samenleving en Criminaliteitsbestrijding,
  Den Haag, juli, afl. 3, 1995
  M. M. Hertsenberg, Rapport financiering Caf-barbedrijven,
  Horeca Nederland, Woerden, 1992 G. H. J. Homburg, P. H. Renooy, E.
  van Straten, Profijt van de criminaliteit. Fietsendiefstal en
  heling in de horeca in Amsterdam
  , Gouda Quint BV, Arnhem,
  1990

  Impact Communication Consultants, Een branche die gezien mag
  worden? Onderzoek naar het imago van de speelautomatenbranche, haar
  produkten en haar branche-organisatie
  , Impact, Zeist, 1992
  Instituut Midden en Kleinbedrijf, Rendabel exploiteren,
  Instituut Midden en Kleinbedrijf, Hoofddorp, 1995 S. Kingma,
  Risico-analyse kansspelen, onderzoek naar de aard en omvang
  gokverslaving in Nederland
  , Katholieke Universiteit Brabant,
  Tilburg, 1993

  W. M. Kleiman, B. M. W. A. Beke, Criminaliteitsmeting onder
  jongeren in Arnhem,
  Arnhem 1993 W. M. Kleiman, B. M. W. A.
  Beke, …Hels op geweld: daders aan het woord over
  geweldscriminaliteit in Arnhem
  , Katholieke Universiteit
  Brabant, Arnhem, 1993

  C. B. Klockars, The professional Fence, the Free Press,
  New York, 1974 H. Kozec, Geweld in Amsterdam. Een analyse van
  Medische gegevens, in: Tijdschrift voor Criminologie 36 (3)
  1994

  H. Kuipers, Inventarisatie Kannabisverkooppunten in
  werkgebieden van korpsen rijks- en gemeentepolitie
  , NIAD,
  Utrecht, 1991
  H. Kuipers, C. Mensink, W. M. de Zwart. Jeugd en riskant gedrag:
  Roken, drinken, druggebruik en gokken onder scholieren vanaf tien
  jaar
  , NIAD, Utrecht, 1993
  W. van Laethem, T. Decorte, R. Bas, Private politiezorg en
  grondrechten
  , Universitaire Pers, Leuven, 1995 Lenting &
  Partners, De Nederlandse cafetaria: de visie van de klant en de
  ondernemer
  , Misset BV, Nijmegen, 1991

  Lenting & Partners, Het Nederlandse caf: de visie van de
  klant en de kastelein
  , Missets BV, Nijmegen, 1990 N. Mertens,
  Agressieve vermogenscriminaliteit te nadele van Chinese
  horeca-ondernemers: uitkomst van een enqute
  , Vianen, 1994

  H. F. Miedema, Het imago van de speelautomatenbranche in
  Nederland
  , Frenay & Smit, Groningen, 1988 Ministerie van
  Justitie, Concept-nota Kansspelen in Balans, Ministerie van
  Justitie, Den Haag, 1994 Ministerie van Economische Zaken,
  Notitie Speelautomatenbeleid, Ministerie van Economische
  Zaken, Den Haag, 1993

  H. P. M. Mutsaers, S. van Loef, Inzetten op beleid, gemeenten
  en speelautomaten
  , SGBO, Den Haag, 1993 J. A. H. Nijboer, H.
  Timmerman, Een vals gevoel van veiligheid. Wapenbezit onder
  jongeren
  , Rijksuniversiteit, Groningen, 1988

  Nijpels commissie, Op de kast gejaagd: Rapport van de
  Commissie kansspelautomaten,
  Ministerie van Economische Zaken,
  Den Haag, 1995
  Projectteam Overvalscriminaliteit, Preventie in de snackbar;
  geef de overvaller zijn vet
  PMS, Amsterdam, 1994 J. C. van
  Riessen, Brief aan de Burgemeester van Amsterdam, 6-08-1993
  Rijksuniversiteit Leiden, Scholierenonderzoek, 1993
  Jac. J. Rooijmans, Horeca Criminaliteit, Bedrijfschap
  Horeca, Zoetermeer, 1994 J. Schipper, Speelautomaten in
  Amsterdam; een herbezinning m.b.t. het beleid
  . Regiopolitie
  Amsterdam, Dienst Centrale Recherche, 1994

  J. Smit, Gokken op morele respectabiliteit: een rele kans?
  Morele opvattingen, vooronderstellingen en kernvragen met
  betrekking tot de speelautomaat en de speelautomatenbranche in
  Nederland
  Nijenrode University, Breukelen, 1995

  J. P. van Spronsen, R. van Lare, H. Schmidt, Onderzoek
  minimale omzet van het kleine caf-bedrijf
  , Koninklijke Horeca
  Nederland, Nieuwegein, 1995
  Stiva, Enige cijfers over alcohol, Stiva, Rotterdam,
  1994
  J. Stolvoort, E. Strik, Preventie Overvallen in de Horeca,
  SVH, Zoetermeer, 1993 L. Taylor, In the underworld, Unwin
  Paperbacks, Londen, 1984
  VAN, Van Speelhal naar amusementscentrum, VAN, Rosmalen,
  1991
  VAN, Op weg naar een branche die gezien mag worden, Beleidsplan
  van de Vereniging Automatenhandel Nederland voor de jaren
  negentig
  , VAN, Rosmalen, 1989
  P. Veltman & J. Stomphorst, Illegale horeca – protectie,
  Bureau misdaad-analyse, Politie Regio Utrecht W. M. de Zwart, C.
  Mensink, Alcohol, tabak, drugs en gokken in cijfers, NIAD,
  Utrecht, 1993

  Geraadpleegde artikelen uit de pers:

  De strijd wordt aangebonden met een schlager, Horeca Entree,
  aflevering 5, 1992 EZ voelt niets voor n vestigingswet. Horeca
  vreest toename misdaad door vestigingsbeleid, Horeca Entree,
  aflevering 11, 1993 Veel oneigenlijke geldstromen in de horeca.
  Voorzitter Horeca Nederland bedreigd na pleidooi tegen criminelen,
  De Gelderlander, 6 januari 1995 Een prijskaartje van 4 miljoen.
  Detailhandel en horeca vaakst slachtoffer van criminaliteit, SEC,
  aflevering 4, 1 oktober 1993 Eventjes afrekenen. Missets
  Moordkrant, Missets Horeca, aflevering 7, 1993 En op de tien!
  Horeca scoort 25 van de 250 moorden in 1992. Missets Moordkrant,
  Missets Horeca, aflevering 7, 1993 Prognose: omzet 1995 zal
  groeien, Missets Horeca, 24 februari 1995 Nieuwe alcoholwet moet
  uitkomst bieden. Hardere sancties nodig om schijnbeheer uit te
  bannen, Missets Horeca, aflevering 25, 21 juni 1991 Horeca houdt
  politie buiten de deur, Missets Horeca, aflevering 35, 1987
  Kroegbazen klagen, Horeca Info, aflevering 9, 1994 Huiver voor
  house-parties houdt aan, Het Parool 3 december 1991 Je kroeg of je
  leven. Duizenden horeca-ondernemers zitten klem in de wurggreep van
  de criminaliteit, Panorama, aflevering 25, 23 juni 1994
  Niets wast witter dan een fruitautomaat. Horeca volgens Rotterdamse
  hoofdcommissaris deels zelf schuld aan twijfelachtig imago, De
  Gelderlander, 10 maart 1992 Hoofdcommissaris Ottevanger op
  horeca-vakbeurs: Zwart geld wit uit gokautomaat, Friesch Dagblad,
  10 maart 1992 Gedwongen bescherming morrend geaccepteerd. Nog geen
  remedie tegen afpersing in de horeca, Missets Horeca, aflevering
  11, 13 maart 1992 PPS-portiers houden zelfs het meppen netjes, De
  Volkskrant, 20 juli 1994 Afperser Turkse horeca krijgt vijftien
  maanden cel, De Telegraaf, 29 juli 1994 Chinese gemeenschap bang
  voor gijzeling en afpersing, Brabants Dagblad, 23 november 1994
  Aandeel criminelen in de horeca groot, De Volkskrant, 12 juli 1994
  Georganiseerde misdaad verstevigt greep op de horeca. Onderzoek
  staaft geruchten en vermoedens, Missets Horeca, aflevering 17, 30
  april 1993 Zuivere koffie, helder bier en eerlijke borrels. Over de
  opmars van criminaliteit in de horeca, SEC, aflevering 1, 1 januari
  1994 Automatenhandel gaat ledenlijst doorlichten, NRC-Handelsblad
  15 januari 1995 Automatenbranche wil ledenlijst zuiveren, Het
  Parool, 14 januari 1995 Automatenhandel wil criminele exploitanten
  royeren, Missets Horeca, aflevering 33, 20 augustus 1993
  Kema-keurmerk voor nette gokhallen, NRC-Handelsblad 2 mei 1995
  Branche-organisaties keren zich tegen gokkast. Het spel is uit,
  Missets Horeca, aflevering 29, 23 juli 1993 Opmars Mafia niet te
  stuiten; malafide gokbazen verstevigen greep op horeca, Missets
  Horeca, aflevering 24, 12 juni 1992 Gokautomaten met wasprogramma,
  De Volkskrant 10 december 1994 Fruitautomaten gebruikt voor
  witwassen gokwinst, De Volkskrant, 10 maart 1992 En op de vijf
  gokkers financiert misdaad, De Telegraaf, 10 maart 1992 Fiscus
  start jacht op zwart gokgeld, Het Financieele Dagblad, 8 augustus
  1992 Hit-team meldt witten miljoenen via gokautomaten: de overheid
  wil gewoon van ons af, De Volkskrant, 10 december 1994 Duizenden
  liter illegale drank in bekende disco’s, Het Parool, 5 oktober 1994
  Van snacks alleen kan een snackbar niet leven; gokkast vaak
  belangrijk deel van omzet, De Volkskrant, 3 april 1995

  APPENDIX

  Kerncijfers Horeca

  Wat valt er allemaal onder de markt horeca? Als uitgangspunt nemen
  we alle gelegenheden die
  inschrijfplichtig zijn bij het Bedrijfsschap Horeca; een
  samenwerkingsverband van ondernemers- en werknemersorganisaties in
  de horeca. Inschrijving bij het schap is voor alle ondernemers in
  de horeca verplicht. Besloten clubs vallen buiten de
  inschrijfplicht van het Bedrijfsschap, omdat zij niet worden
  beschouwd als publiek toegankelijke horeca-gelegenheid; het gaat
  hierbij meestal om bordelen en drankverstrekkende sportscholen met
  een besloten karakter. Meer publiek toegankelijke sportkantine’s
  vallen weer wel onder de inschrijfplicht, zoals bij voorbeeld alle
  bij de KNVB aangesloten voetbalverenigingen. Ook grote eroscentra
  als Yab Yum vallen onder de noemer horecagelegenheden. In
  twijfelgevallen beslist een inspecteur van het Bedrijfsschap of het
  bedrijf al dan niet inschrijfplichtig is, en als een
  horecagelegenheid wordt aangeduid. Het Bedrijfsschap horeca
  verdeelt de branche in vier bedrijfstypen:

  Tabel
  De drankverstrekkers kregen er iets minder dan 1 % nieuwe bedrijven
  bij. De maaltijdverstrekkers wonnen 2 % en de gecaterde
  bedrijfsrestaurants noteerden zelfs 5,5 % nieuwe inschrijvingen.
  Daartegenover verloren de logiesverstrekkers 0,1 % van hun totale
  aantal ondernemingen. De geringe groei van de drankverstrekkende
  bedrijven is vooral een gevolg van de forse afname van het aantal
  coffeeshops (-8 %) en horecagelegenheden bij recreatiebedrijven
  (-5%). Er kwamen vorig jaar 138 nieuwe cafs en bars bij; absoluut
  gezien het grootste aantal nieuwe inschrijvingen, maar percentueel
  slechts goed voor een toename van 1,2% op het totale aantal cafs.
  In de categorie drankverstrekkers groeiden de kiosk (+16 %) en de
  zalen/party-centra (9,4 %) het meest. In de categorie
  maaltijdverstrekkers lieten alleen de wegrestaurants (-2%) en de
  party-cateringbedrijven (-2%) dalingen zien. Er kwamen 128 nieuwe
  cafetaria’s (+1,6 %) en 114 restaurants (+2,6 %) bij. Relatief
  gezien nam het aantal pannekoekhuizen opvallend toe (+15%) en
  kwamen er veel nieuwe restauraties (+6%) en ijssalons bij
  (+5%).

  In sommige bedrijfstypen nam het aantal geregistreerde
  gelegenheden af; vooral de coffeeshops vallen hierbij op; 172
  coffeeshops sloten vorig jaar hun deuren en dit bedrijfstype
  verloor daarmee 8 % van haar totale aantal. Verder ging het minder
  goed met de pensions/kamerverhuurbedrijven, drankverstrekkers bij
  recreatiebedrijven, wegrestaurants, party-cateringsbedrijven en de
  combinatie van hotel-cafrestaurant: zij verloren respectievelijk 5,
  4, 2, 2 en 1,4 % van hun totale aantal inschrijvingen. De top-tien
  van horecagelegenhedenbestaat uit de volgende bedrijfssoorten,
  bekeken op het aantal actieve bedrijven:

  Tabel
  Dertig procent van alle horecagelegenheden is een caf of bar. In
  deze categorie zijn ook de discotheken opgenomen; in totaal zijn er
  in Nederland 440 dergelijke uitgaansgelegenheden.
  Cafetaria-achtigen maken ruim twintig procent van alle horeca-zaken
  uit. Het gaat dan vooral om snackbars en automatieken: hier bestaan
  er bijna 5800 van. Daarna komen de shoarmazaken en grillrooms (1180
  stuks) en de lunchrooms en croissanterin (1100). Verder vallen
  fastfoodrestaurants onder de noemer cafetaria-achtigen (140). Nog
  eens bijna twintig procent van alle horeca-zaken is een restaurant
  (11 procent) of caf-restaurant (8 procent). Vijf procent van het
  totaal aantal bedrijven in de sector bestaat uit coffeeshops.

  Spreiding

  De meeste horecabedrijven zijn redelijk gelijkmatig over het
  land verspreid. Zo zijn er gemiddeld 5,5 snackbars per 10.000
  mensen. De provincie Limburg spant de kroon met 7,5 cafetaria en in
  Flevoland zijn er slechts 3 friettenten per 10.000 inwoners. Voor
  de rest telt iedere Nederlandse provincie tussen de 5 en 6
  snackbars per inwonersgroep. Op iedere 10.000 Nederlanders zijn er
  gemiddeld ruim zeven cafs. In Limburg, Zeeland en Noord-Brabant
  zijn relatief de meeste cafs en bars te vinden: respectievelijk 15,
  10 en 9 cafs per 10.000 inwoners. Flevoland en Utrecht tellen de
  minste cafs: 3 en 4 per 10.000 mensen. De coffeeshops zijn het
  scheefst verdeeld over Nederland. Gemiddeld zijn er 13 van
  dergelijke gelegenheden op iedere 100.000 mensen. Maar in
  Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland zijn dit er veel meer:
  respectievelijk 28, 18 en 14. In de overige provincies zijn er
  tussen de 6 en 8 coffeeshops per 100.000 inwoners, met de
  Flevopolder als enige uitschieter naar beneden.

  Gemiddelde Omzet

  Het gemiddelde kleine tot middelgrote caf zet jaarlijks gemiddeld
  ongeveer 150.000 tot 190.000 gulden om, en de grote bars zetten
  550.000 om. In de logiesverstrekkende sector haalt het gemiddelde
  hotel een omzet van 450.000 gulden. Restaurants zetten jaarlijks
  gemiddeld ruim 600.000 gulden per jaar om, en cafetaria en
  snackbars iets meer dan de helft; 315.000 gulden.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken