• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De autobranche en de (vracht)autocriminaliteit – 5.5. Nevenactiviteiten van groepen

  5.5. Nevenactiviteiten van groepen

  De autodieven en handelaren in gestolen auto’s behoren van
  oudsher tot klassieke dadergroepen die tegenwoordig met de term
  groepscriminaliteit worden aangeduid. Zij rommelen met auto’s,
  houden zich bezig met allerlei diefstallen, valsheid in geschrifte,
  inbraken, overvallen en heling en zijn ook vaak betrokken bij
  prostitutie en bordelen. Dat laatste komt mede doordat zij vaak in
  bars, clubs en bordelen vertoeven en in de diefstal van
  personenauto’s wel extra-inkomsten zien. Deze groepjes van vier tot
  vijf mannen doen allerlei illegale zaken wanneer dat zo uitkomt.
  Opsporing door de politie was pech en hoorde erbij, en
  gevangenisstraf hoorde bij hun levensstijl. De ene periode vrij, de
  andere werd op staatskosten doorgebracht. Velen hebben, zoals al
  eerder is aangegeven, een crimineel verleden met daarin een ruim
  aantal veroordelingen voor geweldsdelicten, overvallen, enzovoorts.
  De kleine groepen die de laatste vijf jaar in Nederland regionaal
  crimineel actief zijn op het gebied van autodiefstallen wijken in
  deze opzichten nauwelijks van dat klassieke beeld af. Uit de
  gegevens komt naar voren dat naast het plegen van autodiefstallen
  en het omkatten daarvan de daders ook worden verdacht van inbraken,
  roofovervallen, wapenhandel, heling van gestolen goed. Bepaalde
  delicten als valsheid in geschrifte zijn onverbrekelijk aan
  autodiefstallen verbonden. Het bezit van vuurwapens wordt de
  laatste jaren vaker in de tenlastelegging opgenomen. Dit zou kunnen
  wijzen op een toenemende verharding van het milieu. Zonder wapens
  is geen illegale activiteit meer te beschermen. De laatste jaren is
  ook te zien dat autodiefstalgroepen vaker betrokken zijn bij de
  handel in verdovende middelen. Het vaakst worden zij aangetroffen
  in de handel van XTC en hasj. Daarin spelen zij overigens geen
  grote rol.

  In deze marginale betrokkenheid zal vermoedelijk verandering
  komen wanneer de internationale handel in gestolen auto’s voor deze
  groepen een grotere rol zal gaan spelen. In dat geval komen zij met
  andere criminele groepen in aanraking die, weliswaar hun auto’s bij
  deze groepen bestellen, maar hun hoofdactiviteiten in de illegale
  handel in drugs, kunst of mensen hebben. Dan is te verwachten dat
  de oude regionale groepen sterker betrokken worden in de smokkel
  van allerlei illegale produkten als herone, cocane, vals geld,
  wapens en kunst. Dit heeft uiteraard repercussies voor hun
  groep.

  Deze tendens is al te zien bij Oosteuropese groepen die in
  Nederland actief zijn. Naast autodiefstallen worden inbraken en
  kluiskraken gepleegd, worden wapens verhandeld en worden verdovende
  middelen gesmokkeld. Allerhande gestolen goederen vinden via deze
  groepen hun weg naar Oost-Europa. Ook worden koeriers ingeschakeld
  om samen met de gestolen auto geld te vervoeren.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken