• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De autobranche en de (vracht)autocriminaliteit – 5.4. De autobranche als object van infiltratie door criminele groepen

  5.4. De autobranche als object van infiltratie door criminele
  groepen

  Zoals hiervoor is aangegeven is het voor criminele groepen die
  op grote schaal in gestolen auto’s handelen aantrekkelijk om
  samenwerking te zoeken bij bonafide bedrijven. Het feit dat er per
  jaar ongeveer 5 tot 7.000 auto’s Noot niet terug worden
  gevonden maakt duidelijk dat er wel samenwerking met
  garagebedrijven in Nederland moet zijn
  . Criminele groepen
  moeten voor deze illegale handel beschikken over veel
  deskundigheid. Voor de levering van nummerplaten, valse
  kentekenbewijzen, het plaatsen van nieuwe sloten, het veranderen
  van chassisnummers en het eventueel overspuiten van auto’s is veel
  vakkennis nodig en veel handelingen kunnen niet op straat en in het
  openbaar gebeuren. Daarvoor heeft een criminele groep een
  gespecialiseerde werkplaats nodig en vakspecialisten voor de
  werkzaamheden. Een auto met de oude nummerplaten te laten
  rondrijden is vragen om moeilijkheden voor de chauffeur en door
  internationale signaleringen wordt de pakkans aan de buitengrenzen
  van de Europese Unie na verloop van tijd vanzelf verhoogd.
  Anderzijds zijn er signalen (Sehr, 1995) dat professionele dieven,
  door de afschaffing van grenscontroles, niet meer de auto omkatten
  in Nederland of in Duitsland, maar daarvoor garages en werkplaatsen
  in Polen en andere landen in het Oostblok gebruiken. De controle is
  in die landen slechter geregeld dan in Nederland en de koerier
  behoudt zijn tijdvoorsprong omdat opsporingssignaleringen pas na
  enkele dagen uitstaan in nationaal en internationaal verband.

  Voor criminele groepen of andere professionele daders is het
  nauwelijks interessant een volledig garagebedrijf op te kopen en
  zelf te voorzien van apparatuur en personeel. De kans dat een
  garage zonder klanten op de een of andere manier bij de politie
  bekend wordt, is redelijk groot en kan via de legale
  handelsactiviteiten de illegale niet camoufleren. Wanneer wel een
  normaal garagebedrijf wordt opgekocht neemt de afhandeling van de
  (noodzakelijke) gewone clientle te veel tijd in beslag, is de
  administratieve rompslomp te groot in verhouding met de opbrengsten
  en krijgt men te maken met controlerend personeel van diverse
  instanties. Hierdoor is een infiltratie van garages door criminele
  groepen onaantrekkelijk. Ook de beperkte hoeveelheid wit te wassen
  geld via dit type bedrijven maakt deze optie minder
  interessant.

  Een meer rationeel opererende groep heeft veel meer belang bij
  een goede samenwerking met bestaande bonafide garages en dealers
  omdat daarmee een nette en legale faade naar buiten toe kan worden
  opgehouden. Het voordeel is dat minder snel door
  opsporingsinstanties als de politie zal worden gecontroleerd, de
  eventuele risico’s voor de criminele groep zelf worden verkleind en
  worden gelegd bij de garage. Bovendien is een goed betalende
  medeplichtigheid aantrekkelijk voor garagehouders en eigenaars. Op
  deze wijze kan het legale inkomen flink worden verhoogd. Meestal
  maken criminele groepen gebruik van de medewerking van
  garagebedrijven die minder goed lopen en financieel zwak zijn als
  gevolg van diverse redenen (slecht voorraadbeheer, slechte
  boekhouding, verkeerd inkopen, onrendabele onderhoudsafdeling), of
  met garagebedrijven waarvan men weet dat daar altijd al met auto’s
  wordt gerommeld. De criminele groep stapt als het ware in het
  grijze gebied van garages, weet veel van de illegale parktijken af
  en gebruikt deze kennis om de samenwerking soepel te laten
  verlopen.

  Hoewel volgens de Bovag er binnen deze belangenorganisatie geen
  weet is van verdachte garagebedrijven die hand- en spandiensten
  verlenen aan criminele groepen, wordt in politierapporten en
  rechtszaken over autodiefstallen melding gemaakt van diverse
  garages die samenwerken of samenwerkten met criminele groepen. Het
  werkelijke aantal van dergelijke autobedrijven in Nederland is
  onbekend. Datzelfde geldt voor autosloperijen die traditioneel in n
  adem met illegale praktijken in de autobranche worden genoemd. Ook
  bij opsporingsinstanties staan dergelijke gegevens niet gemeld,
  laat staan dat ze hierdoor systematisch verzameld worden, behalve
  wanneer dat voor een concreet opsporingsonderzoek noodzakelijk is.
  Op grond van de beschikbare gegevens kan een schatting worden
  gemaakt van het aantal garages, dealers en autosloperijen dat bij
  professionele autodiefstalgroepen is betrokken. In de dossiers
  worden bij elke groep minstens n (meestal omdat eigenaar betrokken
  is bij de groep) en ten hoogste drie garages en/of autosloperijen
  genoemd. In ieder geval betekent dat dat er minimaal 30 en maximaal
  90 bedrijven bij autodiefstallen zijn betrokken. Dit aantal is
  echter een onderschatting van het werkelijke aantal. De lokale
  studies te Enschede, Arnhem en Nijmegen alleen al leverden ons in
  totaal 12 autobedrijven op waarvan bekend is dat zij zijn betrokken
  bij autodiefstallen en het omkatten van gestolen auto’s. Vertalen
  wij deze gegevens naar de landelijke situatie dan kan worden
  aangenomen, met alle voorzichtigheid uiteraard, dat ongeveer
  tweetot driehonderd bedrijven uit de autobranche bij
  autodiefstallen zijn betrokken. Dit aantal betreft de bij politie
  en andere opsporingsdiensten bekende bedrijven. Het
  werkelijke aantal moet dus hoger zijn dan die twee- tot
  driehonderd. Een ander verschijnsel is iets van recente datum. De
  ontdekking van het gebruik van lease-auto’s door misdadigers als
  middel voor het vermijden van opsporing door en afscherming tegen
  politie-optreden heeft veel misdadigers doen besluiten om te zien
  naar lease-auto’s. Voorbeeld doet volgen. Autoleasebedrijven worden
  steeds vaker (zonder dat altijd te weten) ingeschakeld door
  criminele groepen om logistieke problemen op te lossen. Voor
  criminele groepen zijn gehuurde of geleasde auto’s aantrekkelijk
  omdat zij daardoor voor politie moeilijker grijpbaar zijn
  (afschermingsmiddel). Na het bekend worden van deze nieuwe
  mogelijkheid om herkenning door opsporingsambtenaren en voor
  afscherming tegen opsporing door de politie te voorkomen, gingen
  steeds meer criminele groepen in Nederland hiertoe over. Onder naam
  van allerlei dekmantelbedrijven werden dure personenauto’s geleasd
  voor leden van criminele groepen. Observatieteams van de politie
  maken overigens ook steeds vaker gebruik van lease-auto’s. De reden
  hiervan is ook herkenning te voorkomen, temeer omdat criminele
  groepen altijd weer mogelijkheden zien via het RDW de
  naamsregistratie van politiewagens te achterhalen. Observatie wordt
  in dat geval nutteloos. Criminele groepen zullen naar wij mogen
  aannemen lease-auto’s tot de standaarduitrusting voor hun criminele
  activiteiten laten behoren, evenals het gebruik van GSM’s en andere
  middelen die dienen om opsporing door de politie te
  bemoeilijken.

  In een zaak uit het midden van het land is bekend dat speciaal
  door een persoon uit de autobranche een lease-onderneming is
  opgericht waarvan door alle grote autochtone softdrugshandelaren
  uit Amsterdam en omstreken jarenlang auto’s werden geleasd. Door de
  scheiding tussen economisch en juridisch eigendom van
  leasemaatschappijen kan pluk-ze ook niet meer toeslaan (er valt
  niets te halen). In het oosten van het land is een
  cannabishandelaar bekend die zijn autogarage bewust laat gebruiken
  door personen die in dezelfde illegale handel actief zijn.

  In de meeste gevallen waarin de politie het gebruik van
  lease-auto’s door misdadigers heeft geconstateerd, gebeurde dat
  zonder medeweten van de garagehouder. Bedrijfsleiders kunnen
  natuurlijk niet weten of zij van doen hebben met een misdadiger of
  een bonafide klant. Het enige dat hen ter beschikking staat is een
  (vervalst) paspoort om de leaser of huurder te identificeren.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken