• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 4.2. Protectie

  4.2. Protectie

  Zet geen kleerkast voor de deur. Dat lokt agressie uit.
  Dit staat te lezen in een brochure over criminaliteitspreventie van
  de branche-organisatie Koninklijke Horeca Nederland. Sommige
  horeca-ondernemers weten wel beter; in de praktijk heeft een aantal
  cafbazen er weinig tot niets over te zeggen en stt die kleerkast
  gewoon voor de deur. Onder protectie verstaan we het met
  geweld opdringen van betaalde bescherming; men past geweld toe of
  dreigt daarmee en dwingt een horeca-ondernemer op deze manier tot
  het afkopen van dit geweld. Dit delict noemen we afpersing.
  Wanneer dit op systematische wijze gebeurt, spreken we in de
  criminologie van een zogeheten protection racket. Volgens
  een bestuurslid van Horeca Nederland vinden we vooral onder jonge
  ondernemers met kleine cafs in de grote steden slachtoffers van
  opgedrongen bescherming. Deze ondernemers zijn zelden aangesloten
  bij de branche-vereniging. Er is in de horecabranche een concrete
  vraag naar ordehandhaving. Want, niet alleen het aantal
  horecagelegenheden groeit, ook het wapenbezit en het gebruik van
  drugs, drank en geweld nemen toe. Deze combinatie leidt tot een
  beheersprobleem. Horecagelegenheden zijn publiek toegankelijk en
  hun economisch succes is sterk afhankelijk van een goede reputatie.
  Tot op zekere hoogte kun je zeggen dat dit protectie uitlokt.

  De bewakingsdienst van de overheid – de politie – komt
  over het algemeen niet aan de behoefte van de meeste
  horeca-ondernemers tegemoet. In de horeca is de onderwereld de
  baas en niet de politie
  , zegt een gesprekspartner van een
  particulier beschermingsbedrijf. Op het symposium Horeca en
  Criminaliteit in 1992 uitten verschillende horeca-ondernemers hun
  ongenoegen over het optreden van de politie met betrekking tot
  onveiligheid. Volgens veel horeca-ondernemers wordt criminaliteit
  in de zaak steeds meer gezien als een bedrijfsrisico en treedt de
  politie nauwelijks op. Een gesprekspartner uit de
  speelautomatenbranche vertelt de diensten van een bewakings- en
  adviseringsbedrijf in te huren voor de beveiliging van zijn
  speelhallen, omdat hij van de politie niets verwacht. Volgens de
  ondernemer gaat het hier niet om kleerkasten, al stralen ze
  natuurlijk wel fysieke kracht en natuurlijk overwicht uit.

  De keuze van een bedreigde horeca-ondernemer lijkt beperkt: het
  bedrijf heeft hoe dan ook bescherming nodig, en deze kan illegaal
  of legaal worden verkregen. De ondernemer is op deze manier
  gedwongen om een flinke duit neer te tellen voor protectie.
  Krachtig gebouwde mannen bieden bescherming aan, hetzij tegen het
  eigen geweld, hetzij tegen geweld door derden. Er hoeft overigens
  niet altijd sprake te zijn van opgedrongen protectie. Steeds meer
  horeca-ondernemers hebben werkelijke behoefte aan beveiliging, of
  hebben er de voordelen van in leren zien. Omdat ze afpersers willen
  weren en portiersorganisaties voor willen zijn, nemen ze zelf een
  portier in dienst.

  Gesprekspartners uit de horecabranche vertellen dat zo’n
  constructie bijna altijd verkeerd uitpakt voor de
  horeca-exploitant. Gaan we een stap verder dan kan het beroep dat
  op de portiersdienst wordt gedaan,
  verkeren in zijn tegendeel. Het is een bekend thema: wie zich voor
  hulp wendt tot de mob, wordt aan haar onderhorig. In de
  geraadpleegde politiedossiers wordt deze werkwijze beschreven. De
  eerste tijd levert de portier waar voor zijn geld; hij zorgt voor
  rust en orde. Maar na verloop van tijd vinden er weer
  geweldsincidenten plaats – soms georganiseerd door de achterban van
  de portier – en dan vraagt de deurman om verhoging van zijn
  vergoeding. Een portier kent de horecagelegenheid van binnen en van
  buiten en weet dus hoeveel geld hij kan vragen zonder dat het caf
  failliet gaat. Het aan de portier betaalde loon kan het enige doel
  van de protectiebieder zijn. Vaker echter, gaat het om het
  verwerven van een machtspositie over de horecagelegenheid. Als dat
  doel eenmaal bereikt is, kan het caf immers voor diverse lukratieve
  doelen worden aangewend, zoals voor drugshandel, heling en
  (afgedwongen) plaatsing van speelautomaten. In sommige gevallen
  wordt het caf zelfs doelbewust naar het faillissement geleid; het
  afpersingsgeld wordt opgeschroefd en tegelijkertijd wordt de sfeer
  dusdanig benvloed dat de klanten wegblijven. Ook deze gevallen
  komen we tegen in de politiegegevens. Van een caf een instant
  fietsenstalling maken schijnt dat in jargon te heten: dusdanig
  rotzooi trappen dat er geen klant meer binnenkomt. Vervolgens kan
  de gelegenheid dan worden overgenomen. In minder extreme gevallen
  blijft de cafbaas gewoon op zijn plek, maar maakt niet langer de
  dienst uit; de portiers bepalen wie en wat (drugs/gestolen
  goederen, speelautomaten) er in het caf binnen komt.

  Illegale protectie in Nederland

  Bovenkerk en Derksen (1994) signaleren in hun onderzoek bij cafs
  in Utrecht, dat veertig tot zestig procent van de
  horeca-ondernemers binnen de stadsgordel te maken heeft met
  illegale beschermengelen; zij worden ten minste bezocht door deze
  afpersers. Zij signaleren een toenemende professionalisering van de
  afpersingspraktijken in de richting van goed geoliede
  beschermingsfirma’s die thans zelfs door de horeca-ondernemingen om
  hun diensten gevraagd worden. De beschermers zijn in het bezit van
  een semafoon en rekenen vaste tarieven per oppiep en regelmatige
  surveillance. Volgens sommige horeca-exploitanten zijn zij in staat
  veel sneller en vooral discreter op te treden bij calamiteiten dan
  de politie. Bovenkerk en Derksen concluderen dat er een grote vraag
  is naar het produkt dat deze organisaties leveren. De gemeentelijke
  dienst die de vergunningen verstrekt, gedoogt de inzet van
  particuliere leveranciers van bescherming, zo blijkt verder uit het
  onderzoek. Handhaving van de orde staat hierbij voorop. De
  onderzoekers spreken bovendien over pure onmacht van politiekant.
  Nader onderzoek door de regionale recherche heeft de gegevens van
  Bovenkerk en Derksen volledig bevestigd.

  Een journalist van Missets Horeca sprak met een aantal
  beschermers en getroffen ondernemers in de stad Utrecht. Uit die
  gesprekken bleek dat zes tot zeven personen de protectie van de
  binnenstad-horeca in handen hebben. Zij beschikken ieder over hun
  eigen rayon en zijn goed georganiseerd. Steeds vaker worden ze om
  hun diensten verzocht, zo blijkt ook hier. De beschermers werken
  overigens niet alleen voor horeca-ondernemers, zo blijkt uit het
  artikel: ook een makelaar en een automaten-exploitant maken gebruik
  van de diensten.

  Volgens een genterviewde ex-portier in Eindhoven betaalt een
  discotheek zo’n n tot tweeduizend gulden per maand en een caf twee-
  tot vierhonderd gulden aan beschermingsgeld. In het onderzoek dat
  Bovenkerk en Derksen (1994) in Utrecht verrichtten worden bedragen
  tussen de vijf- en zevenhonderd gulden per week genoemd. Portiers
  worden door afperseringsorganisaties doorgaans geronseld in
  sportscholen. Volgens de voorliggende informatie van de politie
  werkt in Amsterdam een beveiligingsbedrijf dat direct is gekoppeld
  aan een sportschool. Er zijn nog ten minste twee van dergelijke
  groepen die zich bezig houden met portiers- en ander
  beveiligingswerk. Een aantal van de krachtpatsers heeft een
  indrukwekkende antecedentenlijst. Uit de geraadpleegde
  politiedossiers komt een aantal afpersingsgevallen naar voren. In
  het midden van het land is een geweldsorganisatie werkzaam die
  wordt geleid door een caf-baas die zich met georganiseerde
  drugshandel bezighoudt. Ongeveer twintig werknemers van deze groep
  zijn op afroep beschikbaar en treden zowel in de horeca als in de
  transportbranche op wanneer iemand moet worden gewaarschuwd of aan
  zijn betalingsverplichtingen moet worden herinnerd. Zij passen
  geweld, dreiging en afpersing toe en gebruiken grove middelen zoals
  ontvoering en mishandeling. In hun werkgebied zaaien ze onrust in
  horecagelegenheden om deze uiteindelijk voor een zacht prijsje te
  kunnen overnemen. In andere cafs halen ze protectiegeld op, na
  eerst te hebben aangetoond waarom bescherming nodig is: ze slaan de
  boel kort en klein en spuiten met traangas. Enkele caf-ondernemers
  slagen er in om protectie of overname af te houden, in n geval
  heeft de cafbaas zich – succesvol gewapend – verzet. Een andere
  ondernemer wordt bedreigd nadat hij weigert een portier van de
  organisatie in dienst te nemen. In een aantal gevallen heeft de
  baas van deze organisatie een horeca-onderneming, na gebruik van
  geweld, overgenomen. Enkele kroegen betalen protectiegeld en bij
  andere cafs heeft de organisatie pogingen gedaan tot afpersing. In
  het zuiden van het land is brand gesticht in een horecagelegenheid,
  als gevolg van afpersing. Volgens de geraadpleegde politiebronnen
  is er in verschillende delen van het land sprake van bedreiging en
  afpersing.

  Legale bewakingsorganisaties

  Naast de illegale bewakingsorganisaties, bestaan er legale
  bewakingsbedrijven in Nederland. En bedrijf spitst zich toe op het
  leveren van portiers voor horecabedrijven. In 1992 richten een
  marechaussee en een ex-onderofficier van de landmacht samen dit
  beveiligingsbedrijf Professional Protection Services (PPS) op. Een
  gat in de markt, want een ondernemer die een portier wil aanstellen
  was voorheen aangewezen op het loslopend wild zoals een
  woordvoerder van PPS het noemt. Volgens deze genterviewde heeft een
  meerderheid van de onofficile portiers contacten met de
  onderwereld. PPS levert echter gescreende portiers aan
  horecabedrijven, voornamelijk cafs en discotheken. Een
  horeca-onderneming die met het bedrijf in zee gaat, wordt eerst
  onderworpen aan een uitgebreide risico-analyse door PPS. Het
  bewakingsbedrijf levert allerlei beveiligingsapparatuur (onder
  andere wapendetectorpoortjes en video-camera’s) en fungeert als een
  uitzendbureau voor portiers. Een horecabedrijf betaalt circa 650
  gulden per man per avond voor de beveiliging. Er werken ongeveer 50
  portiers in vaste dienst en 30 als oproepkracht. De portiers hebben
  allemaal het vakdiploma beveiliging op zak, een EHBO-diploma en een
  reanimeringscertificaat. Het bedrijf heeft een vergunning volgens
  de Wet op de Weerkorpsen en de Particuliere Bewakingsbedrijven. De
  portiers zijn meestal uitgerust met een kogelvrij vest en
  portofoon.

  De portiers proberen de situatie in een caf of discotheek zo
  veilig mogelijk te maken voor de bezoekers. In het geval van
  vechtpartijen of andere calamiteiten grijpen ze in; ze zetten de
  overtreders buiten de deur en roepen zonodig politiehulp in. Wat
  dat betreft onderscheidt hun werk zich niet van dat van de bewakers
  in kantorenpanden, winkels of woongebouwen. Maar de horeca krijgt
  ook andere bezoekers in huis: al dan niet georganiseerde bendes van
  drugsverkopers en afpersers. De diensten van PPS worden – meestal
  in samenspraak met de plaatselijke autoriteiten – ingeroepen bij
  cafs en discotheken die vanwege zware orde-problemen met sluiting
  worden bedreigd. PPS zoekt vervolgens contact met de plaatselijke
  kopstukken die verantwoordelijk zijn voor de criminaliteit rond de
  horecagelegenheid.

  Het weren van drugs en wapens in de discotheek of het caf is een
  belangrijke taak van de PPS-portiers. Worden de spullen al bij
  binnenkomst gevonden en gaat het niet om harddrugs, dan krijgt de
  bezoeker meestal het advies het spul even in de auto te leggen,
  vertelt de genterviewde. Wanneer een bezoeker binnen op wapen- of
  drugsbezit wordt betrapt, raakt hij het kwijt aan de portiers die
  het aan de politie doorgeven. Bij een discotheek in Zundert heeft
  PPS met de politie afgesproken dat de in beslag genomen drugs en
  wapens in het weekend mogen worden verzameld en maandag door PPS
  bij naar het politiebureau worden gebracht, zo mogelijk voorzien
  van naamkaartje.

  Tot nog toe is PPS de enige legale portiersdienst die in
  Nederland werkzaam is. Zelf vreest het bedrijf dat de
  georganiseerde misdaad zal gaan proberen ook legaal op de markt toe
  treden. Omdat de prijzen relatief hoog zijn, kunnen kleinere
  gelegenheden deze kosten niet opbrengen en zullen geneigd zijn om
  naar goedkopere alternatieven uit te zien. Naarmate meer
  horeca-ondernemers zwichten voor portiersdiensten, worden kroegen
  die geen bewaking inschakelen steeds kwetsbaarder en zullen vroeg
  of laat ook naar bescherming moeten uitzien. Malafide portiers
  hebben meestal aantrekkelijke begintarieven.

  Protectie in Belgi

  Over de kwestie van illegale en legale bewakingsdiensten is in
  Nederland nog maar weinig bekend. In Belgi werd dit jaar een groot
  onderzoek afgerond naar de grenzen van particuliere bewaking,
  waarvoor onder andere onderzoek werd gedaan in grote discotheken.
  In deze studie van de Leuvense Universiteit (Van Laethem, Decorte
  en Bas, 1995) signaleren de onderzoekers dat de Belgische politie
  zich steeds verder terugtrekt uit het domein van de openbare
  orde-bewaking. Er is een sterke ontwikkeling van schaalvergroting
  gaande in maatschappij – er komen steeds meer grote winkelcentra,
  discotheken en mega-evenementen – en de politie speelt daar niet op
  in. Dat biedt in toenemende mate openingen voor particuliere
  bewakingsorganisaties, hetzij legaal, hetzij illegaal.

  Volgens de Belgische onderzoekers (Van Laethem e.a., 1995) is
  het beloningssysteem via fooien een crimogene factor; de meeste
  uitbaters betalen hun portiers veel te weinig. Zolang de klant de
  broodheer van de portiers is, zal misbruik van de positie blijven
  voortduren, zo menen de onderzoekers. Normale betaling van het
  bewakingspersoneel kan mogelijk problemen voorkomen. Daarvoor is
  het nodig dat bewakingsbedrijven volgens de wet werken en gebonden
  zijn aan een CAO. In Belgi werd in 1990 de zogeheten Bewakingswet
  (Wet Tobback) van kracht: een wet die de exploitatie van
  bewakingsbedrijven vergunningsplichtig maakt en van regels en
  voorwaarden voorziet. Tot nog toe bleef de wet een papieren tijger
  en werkt de overgrote meerderheid van de Belgische
  bewakingsbedrijven (in totaal 64) nog steeds zonder vergunning.
  Hieronder ook een aantal portiersorganisaties, waarvan enkele
  vanuit Nederland worden geleid. De methoden die deze
  organisaties gebruiken zijn vaak verre van geoorloofd. In Van
  Laethem e.a. (1995:101) vertelt een discotheekeigenaar hoe een
  bewakingsorganisatie zich de macht over zijn zaak verwierf. De
  eigen portiers werden door middel van geweld zodanig gentimideerd
  dat ze hun werk niet meer naar behoren konden uitvoeren. Vervolgens
  werden de portiers van de organisatie met veel dreiging aan de
  ondernemer opgedrongen. Vanaf het moment dat deze mannen aan de
  deur stonden, had de organisatie de discotheek in haar macht en
  werd er volop gedeald.

  Dit verhaal komt overeen met een andere gebeurtenis in Belgi.
  Een niet vergund portiersbedrijf The Golden Eagles, speciaal
  ingezet in twee discotheken die met drugsproblemen kampten, bleek
  zlf structureel actief in de harddrugshandel. De Belgische
  onderzoekers waarschuwen dat het middel van de portiers erger lijkt
  dan de kwaal. Hoe voorkom je dat stropers boswachters worden? Zij
  vragen zich af of de onveiligheidsgevoelens van het publiek wel
  realistisch zijn. Het is een feit dat er sprake is van
  schaalvergroting – er komen steeds meer en grotere
  uitgaansgelegenheden bij – en dit leidt tot een zekere vergroting
  van het beheersprobleem. De onderzoekers betwijfelen echter of deze
  moeilijkheden werkelijk zo ernstig zijn. Dat een toename van de
  inzet van illegale n legale private bewakingsdiensten problemen
  oplevert, noemen de onderzoekers een feit.

  Protectie en afpersing in het etnische milieu

  Eind 1994 rolde de Amsterdamse politie een Koerdische bende (lid
  van Dev Sol) op die zich op grote schaal bezig hield met het
  afpersen van Turkse koffiehuizen. Daarnaast handelde de organisatie
  in drugs. In datzelfde jaar bleek uit een rapport dat Chinese
  bendes actief zijn in de afpersing van Chinese restaurants. De
  eerste meldingen van afpersing bij Chinese restaurants dateren uit
  1981. Uit een vertrouwelijke enqute onder vijfhonderd houders van
  Chinese en Chinees/Indische restaurants (Mertens, 1994) bleek dat n
  op de drie ondernemers ooit te maken had met overvallen en
  afpersingen, vaak in combinatie met elkaar. Vooral in het geval van
  afpersing, wordt eenzelfde restaurant meermalen lastig gevallen. De
  overvallers en afpersers zijn bijna altijd Chinezen, meestal uit
  hetzelfde taalgebied als de restauranthouder. Bij eenderde van de
  overvallen en afpersingen worden bedragen van boven de 10.000
  gulden buit gemaakt. De misdaden vinden volgens de enqute in de
  helft van de gevallen plaats in de horecazaak en in dertig procent
  van de gevallen bij de restauranteigenaar thuis. In veel gevallen
  worden zware geweldsmiddelen gebruikt; de horeca-eigenaar of diens
  familieleden worden vastgebonden, geslagen en geschopt en soms
  zelfs ontvoerd. De afpersingen en berovingen worden vaak niet bij
  de politie gemeld, omdat de slachtoffers bang zijn voor
  repressailles. Uit ander onderzoek blijkt dat veel Chinese
  restauranthouders van mening zijn dat de Nederlandse strafmaat voor
  overval en afpersing veel te licht is; slachtoffers van misdrijven
  doen daarom vaak geen aangifte; de boosdoeners staan immers snel
  weer op straat, en een tweede bezoek wordt dan gevreesd.

  Volgens gesprekspartners uit de horecabranche lijkt er een
  verschuiving gaande van afpersing door Chinese en Turkse groepen
  naar Oosteuropese groepen, waarbij Russische bendes nieuwkomelingen
  op deze markt zijn. Afpersing door en onder etnische groepen is
  doorgaans nog moeilijker op te sporen dan onder autochtone
  horeca-ondernemers. Bij de etnische groepen kan wantrouwen bestaan
  jegens de Nederlandse autoriteiten en daarom vormt deze groep een
  kwetsbare prooi voor afpersing. Voor verdere beschrijving verwijzen
  we naar het allochtonen-rapport in deze serie.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken