• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 4.3. Gedwongen overnames

  4.3. Gedwongen overnames

  Met een grote koffer vol contanten stappen ze de
  horecagelegenheid binnen; de helft van het geld gaat onder de tafel
  door. Voor veel ondernemers zijn de royale sommen waarmee
  misdaadorganisaties horecagelegenheden opkopen te aantrekkelijk om
  te laten schieten, vooral als het niet zo goed gaat met de zaak.
  Het is eenvoudig om noodlijdende horecagelegenheden op te sporen;
  de jaarrekeningen liggen voor iedereen ter inzage bij de Kamer van
  Koophandel. Toch zeggen de meeste genterviewden uit de
  horecabranche dat de tam-tam meestal het werk doet; er wordt veel
  met en over elkaar gepraat en wanneer een caf-eigenaar financieel
  in de knel zit, is dit in brede kring bekend. Verder worden de
  speelautomatenexploitanten en portiers regelmatig genoemd als goed
  genformeerde horecawatchers; zij weten doorgaans als eerste dat een
  caf op ploffen staat. Soms wordt er gedreigd om een koopaanbod
  kracht bij te zetten, zo vernemen we van een horeca-ondernemer die
  dit aan den lijve heeft ondervonden. Soms vloeit een verkoop voort
  uit eerdere geweldspleging en dreiging: nadat het bezoekersaantal
  van het caf sterk is afgenomen, raakt het bedrijf dusdanig in het
  slop dat de eigenaar weinig andere keus heeft dan zijn zaak te
  verkopen. Volgens een genterviewde is het een bekende truc om eerst
  te zorgen dat een zaak op last van de gemeente gesloten moet
  worden, om de gelegenheid vervolgens voor weinig geld op te kopen.
  Er zijn aanwijzingen dat de georganiseerde misdaad op grote schaal
  bezig is met het opkopen van horeca-gelegenheden. Volgens het
  rapport van onderzoeksbureau Hoffman, zou het landelijk gaan om
  vierhonderd horecagelegenheden die min of meer gedwongen
  overgenomen zijn door een relatief klein aantal BV’s.
  Horeca-ondernemers klagen dat ze als gewone ondernemer geen kans
  meer maken om bepaalde zaken (vooral cafs) te kopen, omdat er door
  malafide ondernemers altijd meer geld geboden wordt; soms het
  dubbele van de werkelijke waarde. Vooral in de steden Amsterdam,
  Rotterdam en Den Haag worden veel zaken opgekocht, maar uit
  politiegegevens blijkt dat het ook elders vaker voorkomt. Volgens
  een bestuurder van Horeca Nederland heeft n ondernemer in de stad
  Rotterdam tussen de zestig en zeventig zaken in zijn bezit, hoewel
  zijn naam niet bij de Kamer van Koophandel voorkomt. Landelijk zou
  deze magnaat zo’n 125 zaken in handen hebben. Hij zit tevens in de
  automatenhandel. In Amsterdam controleert n man achter de schermen
  zo’n 250 horeca-panden, zo blijkt uit het rapport Hoffman; ook hier
  is de ondernemer betrokken bij de speelautomatenhandel. In Utrecht
  werd in 1994 een dergelijk imperium in opbouw opgerold met de
  arrestatie van een drugshandelaar. De man had plannen op papier
  gezet voor de opkoop van dertig horecabedrijven; ten minste zes
  waren er inmiddels in zijn bezit. Hij werkte steevast met
  stromannen. Volgens het rapport van het recherchebureau Hoffman
  werden er in n maand tijd in de drie grote steden ten minste 25
  horecabedrijven opgekocht. Het ging voornamelijk om kleine
  horecabedrijven zoals snackbars en cafs. De koopsommen lagen ver
  boven de marktwaarde van de horeca-gelegenheden.

  De bekende namen in de wereld van de misdaad verschuilen zich
  bij overnames doorgaans achter zaakwaarnemers zonder strafblad;
  deze laatsten treden op als bedrijfsleider of eigenaar terwijl de
  misdaadondernemer achter de schermen aan de touwtjes trekt. Hij
  zorgt voor de financiering en de katvanger voorziet het
  bedrijf van een legaal uiterlijk; deze vorm van ondernemerschap
  berust op een overeenkomst tussen de katvanger en de criminele
  ondernemer, waarbij beiden wel varen. Uit een Rotterdams onderzoek
  bleek dat de functie van bedrijfsleiding in veel kroegen soms wel
  vier keer per jaar in andere handen overging (Engberts, 1992). Een
  gesprekspartner van het Amsterdamse Horeca Interventie Team
  signaleert dit verschijnsel eveneens en geeft aan dat deze
  handelswijze politie-onderzoek uiterst moeilijk maakt: zodra er
  voldoende bewijzen zijn om een gedegen onderzoek in te stellen, is
  de verdachte horeca-gelegenheid alweer in andere handen
  overgegaan.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken