• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 4.4. Witwassen

  4.4. Witwassen

  Het opkopen van horecagelegenheden door organisaties kan worden
  gedaan om via het caf zwart geld wit te wassen. Uit de
  geraadpleegde politiegegevens blijkt dat dit gebeurt, al is er over
  de omvang van dit verschijnsel niets bekend. Ook kan er zwart geld
  worden gegenereerd met de exploitatie van een horecagelegenheid,
  waarmee illegale aankopen (van onder andere drugs) kunnen worden
  gefinancierd. Volgens een FIOD-opsporingsambtenaar gaan het
  witwassen van vermogens en het creren van zwart geld vaak samen,
  hoewel er volgens deze vele malen meer zwart geld wordt
  gegenereerd, dan er wordt wit gewassen. Een groot deel van de
  zwarte winsten verdwijnt naar het buitenland, wordt direct
  geconsumeerd of dient ter dekking van criminele verliezen, zo meent
  deze opsporingsambtenaar. Witwassen van illegaal verkregen
  vermogens kan gebeuren via een fictieve verhoging van de omzet.
  Hiervoor is de horecabranche geschikt omdat de precieze omzet nooit
  helemaal te controleren valt; het aantal verkochte pilsjes en
  gehaktballen is op papier gemakkelijk op te voeren. De wit
  ingekochte drank wordt voor eigen gebruik gehouden of weer
  doorverkocht. Volgens een enqute onder horeca-ondernemers (Lenting
  en Partners, 1990) maakt slecht tien procent van hen gebruik van
  een specifiek voorraad-controle-systeem. In de helft van alle cafs
  staat niet eens een kassa; veel cafbazen schrijven de rekening dus
  nog steeds op de achterkant van een bierviltje en beheren de
  voorraad uit het hoofd. De ondernemers kunnen een hogere omzet aan
  de fiscus doorgeven, dan er werkelijk in het bedrijf omgaat. Ook
  speelautomaten in de zaak lenen zich hier goed voor. Vergelijk het
  hoofdstuk speelautomatenbranche. Deze wijze van witwassen is echter
  kostbaar: volgens onze gesprekspartner van de FIOD gaat een groot
  deel van het vermogen – soms tot driekwart van de totale som – naar
  de fiscus in de vorm van omzet-, vennootschaps-, dividentsen
  inkomstenbelasting. Een minder kostbare witwasmethode kan
  geschieden via de aankoop, exploitatie en latere verkoop van een
  horecagelegenheid. Uit bronnen van horecakenners vernemen we dat
  bij aankoop van een pand niet zelden een deel van de koopsom of –
  bij verhuur – een deel van de stichtingkosten onder de tafel gaat.
  Vervolgens kan er voor een deel zwart geld worden aangewend om de
  kwaliteit van de zaak op te vijzelen: er wordt fors genvesteerd in
  verbouwingen, personeel, inkopen van voedsel en drank en
  muziekvoorziening. Het is bij de belastingdienst bekend dat er
  dergelijke zwarte circuits bestaan. Door de zwarte betalingen
  kunnen de prijzen voor de horecabezoekers relatief laag blijven.
  Binnen korte tijd kan een horecagelegenheid op deze wijze tot bloei
  worden gebracht en levert de ondernemer veel – legaal – geld op. De
  ondernemer kan de goedlopende zaak in bedrijf houden of weer van de
  hand doen, voor een aanzienlijk hoger (wit) bedrag dan de
  gelegenheid bij aankoop – op papier – heeft gekost.

  Doordat er onvoldoende mogelijkheden zijn om de werkelijke omzet
  van een horecagelegenheid te controleren, kan belastingbetaling
  deels ontdoken worden: op deze manier wordt zwart geld verkregen.
  Vooral
  door het doen van zwarte inkopen (drank, voedsel) kan de werkelijke
  omzet worden verzwegen: wat op papier niet is ingekocht, hoeft ook
  niet als verkocht te worden geboekt. In 1982 hield de fiscus een
  grootscheepse controle-actie (actie Schuimkraag) waarbij de
  afleveringsbonnen en orderformulieren bij horeca-groothandels
  werden nageplozen op anonieme afleveringen. Hierbij kwam een groot
  aantal zwarte inkopen aan het licht die leidden tot een totale
  naheffing van 250 miljoen gulden. Een andere manier om een deel van
  de gedraaide omzet voor de fiscus te verzwijgen is het verkopen van
  leidingwater voor bronwater.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken