• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 4.1. Inleiding

  4. CRIMINALITEIT IN DE HORECA

  4.1. Inleiding: kwetsbaarheid in de branche

  Uit het voorgaande blijkt dat de horeca over het algemeen een
  goed lopende, bloeiende sector is waar veel geld in omgaat. Mede
  vanwege de lage toetredingseisen komen er nog steeds veel cafs,
  restaurants en snackbars bij en hun gezamelijke omzet stijgt. Het
  is een financieel interessante branche waarin veel verdiend wordt.
  Recapituleren we nu het voorgaande, dan zijn er ook omstandigheden
  die de branche kwetsbaar maken. De gemakkelijke
  toetredingsvoorwaarden trekken veel onervaren en laag opgeleide
  ondernemers aan die niet altijd opgewassen zijn tegen de realiteit
  van het horecabedrijf. Vooral voor de kleinere bedrijven in de
  grote steden wordt de spoeling steeds dunner en is de concurrentie
  zwaar. Ruim een kwart van de cafetariahouders heeft directe
  concurrentie van vijf of meer andere snackbaruitbaters, nog eens 60
  procent ondervindt broodstrijd van n tot vijf collega-ondernemers
  (Lenting en partners, 1991). De modegevoeligheid van het
  uitgaanspubliek vergt ondernemersinzicht n kapitaal voor nieuwe
  investeringen. Door een stijging van de kosten balanceert een
  aantal kleine horecabedrijven op de grens van het faillissement. De
  toenemende plaatsingsbeperking van speelautomaten, kan voor velen
  de zaak naar de verkeerde kant doen overhellen. Minder vermogende
  horeca-uitbaters vinden hun financiering zelden bij de reguliere
  geldinstellingen en zijn aangewezen op leningen van brouwerijen en
  – in toenemende mate van speelautomatenexploitanten. Zo worden
  velen van hen afhankelijk van geldschieters die hun financile
  belangen in deze sector hebben geconcentreerd. Vooral de zwakke
  broeders onder de horeca-exploitanten hebben hierin weinig keus.
  Horecagelegenheden zijn publiek toegankelijke ontmoetingspunten,
  waar mensen van divers pluimage samenkomen; zowel voor legale als
  voor minder legale zaken. De horeca biedt mensen de gelegenheid om
  in betrekkelijke anonimiteit bijeen te komen en die mogelijkheid
  wordt ook aangegrepen door kopers, helers en handelaars. Inspelend
  op de niet aflatende vraag naar drugs en goedkope goederen, vinden
  zij in de horeca een levendige afzet- en handelsmarkt. De doorgaans
  harmonieuze samenkomst van vraag en aanbod kent ook
  negatieve bijprodukten. Het drank- en drugsgebruik onder
  horecabezoekers kan, in combinatie met het toenemende wapenbezit,
  leiden tot uitwassen en ordeverstoringen. Ook de onderlinge
  concurrentiestrijd tussen de handelaren wordt in de horeca
  uitgevochten. In een maatschappij waarin het wapen- en
  geweldsgebruik toeneemt, onstaan er al snel
  beheersingsproblemen.

  Horecagelegenheden zijn voor hun klandizie sterk afhankelijk van
  een goede reputatie: een caf staat of valt met het imago. Hierdoor
  hechten horeca-ondernemers veel belang aan rust in de tent, want
  een bar waar vaak geknokt wordt verliest zijn klanten, ook al kan
  de ondernemer er niets aan doen. Wanneer er regelmatig
  blauwpetten in de zaak zijn, is dat niet goed voor de naam.
  De sterke arm is bovendien het instrument van de gemeentelijke
  autoriteiten die de macht bezitten om horecagelegenheiden te
  sluiten wanneer er te vaak orde- of andere problemen zijn.
  Bovendien lijken er onder horeca-ondernemers relatief veel
  wetsovertreders. Uit het onderzoek van Boerman (1994) blijkt dat de
  helft van alle grote horeca-ondernemers in Rotterdam (met drie of
  meer zaken) een strafblad heeft; in de helft van deze gevallen gaat
  het om grote overtredingen of een combinatie van verschillende
  wetsbreuken. Omdat ook verkeersovertredingen zijn geteld, zoals
  dronken achter het stuur zitten, zeggen deze cijfers echter niet
  zoveel over het criminaliteitsgehalte van horeca-ondernemers.
  Daarbij zijn veel echt grote ondernemers buiten het onderzoek
  gebleven, omdat hun bedrijven op naam van stromannen staan. Maar
  ook dit is n van de aspecten die het gesloten karakter van de
  branche verklaren. En natuurlijk kijkt de concurrent altijd mee. De
  individuele horeca-ondernemer staat er dus alleen voor. Sfeer is
  gemakkelijk verziekt en orde-handhaving moet daarom discreet en
  subtiel zijn. De onderlinge concurrentie, de geslotenheid en de
  lage organisatiegraad maken de horeca gevoelig voor dreiging en
  afpersing. In dit hoofdstuk komen de diverse vormen van
  criminaliteit die in de horeca voorkomen aan de orde. Zowel daar
  waar de branche slachtoffer is, als daar waar zij dader is. Uit dit
  hoofdstuk zal blijken dat slachtoffer- en daderschap vaak door
  elkaar heen lopen. Ook hier en misschien nog meer dan in enige
  andere branche gaat de veronderstelling op dat slachtofferschap in
  combinatie met wantrouwen ten opzichte van de beschermende functie
  van de overheid, daderschap in de hand werkt.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken