• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 12.5 Preventief beleid transporteurs

  12.5 Preventief beleid transporteurs

  Bepaalde landen zijn zo smokkel-gevoelig dat er maar weinig
  bonafide bedrijven zijn die het nog aandurven. En
  transportondernemer vertelde dat hij om die reden nooit op Marokko
  rijdt. Een andere transporteur vertelt dat hij zijn wagens in
  Marokko altijd eerst door de Marokkaanse politie helemaal laat
  doorlichten: dat is een extra controle die ongeveer 20 gulden per
  wagen kost; de opbrengst gaat naar de Marokkaanse overheid. Daarna
  gaan de wagens natuurlijk nogmaals door de standaard-controle. Een
  ondernemer die het grootste deel van zijn inkomsten haalt uit het
  vervoer op Noord-Afrika vertelt een gedegen preventie en
  controle-beleid te hebben, om niets aan het toeval over te laten.
  Zijn bedrijf rijdt dan ook al vijftien jaar op Marokko, zonder n
  veroordeling. Op de eerste plaats betaalt hij zijn chauffeurs
  royaal: ze verdienen ruim 120.000 gulden per jaar.
  Voorts doet hij uit principe niet aan eigen rijderschap, omdat hij
  dat beschouwt als uitbuiting van de chauffeurs, als een
  verschuiving van financile problemen en derhalve ook als een
  risicofactor. Verder schakelt deze ondernemer een detective-bureau
  in om zijn chauffeurs uitgebreid te screenen (zijn er criminele
  antecendenten, wat is iemands sociaal-maatschappelijke situatie,
  hoe is zijn vriendenkring en wat is zijn financile positie?). De
  screening beperkt zich niet tot het moment van sollicitatie maar
  loopt altijd door, deels via een sterke onderlinge sociale
  controle, deels via speurwerk van buitenaf. Het komt in dit bedrijf
  voor dat een chauffeur uit Marokko naar huis wordt geroepen, omdat
  zijn gedrag ter plekke verdacht is. De controle in het buitenland
  geschiedt via vestigingen die het bedrijf in bijna alle
  handelslanden heeft opgericht. Daar worden de vracht en de
  chauffeur vanaf het moment van binnenkomst streng begeleid, zodat
  er nooit een paar uur kwijt kunnen raken en de chauffeur al
  helemaal niet zelfstandig op zoek gaat naar een terugvracht. Zo
  mogelijk rijden de chauffeurs in konvooi door Marokko en parkeren
  ‘s nachts met de konten (van de wagens) tegen elkaar aan, zodat er
  niets in of uit de wagens kan. Een dergelijk veiligheidsbeleid kost
  veel geld, vertelt een ondernemer. Hij kan desondanks winstgevend
  rijden, omdat hij in alle andere bestemmingslanden (Engeland,
  Itali, Polen, Spanje, Frankrijk en Belgi) werkt met
  dochtermaatschappijen. Hier werkt uitsluitend lokaal personeel en
  er wordt gereden met lokaal materieel en op lokale kentekenbewijzen
  en vergunningen. Dat is vele malen goedkoper. Ter vergelijking: de
  Engelse ritprijs bedraagt 3200 gulden, tegen 6200 in Nederland.
  Vergelijk hoofdstuk 9.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken