• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 2.3. Drugs en alcohol

  2.3. Drugs en alcohol

  Het gebruik van drugs en alcohol neemt onder bepaalde groepen in
  de samenleving toe. Exacte cijfers over het Nederlands drugsgebruik
  bestaan niet; alle genoemde percentages zijn dan ook
  schattingen.

  Coffeeshops

  Er zijn in Nederland tussen de 1200 en 1500 coffeeshops
  waarin softdrugs worden verkocht. Een andere schatting levert iets
  hogere aantallen op, tussen de 1500 en 1700 (Steinmetz, 1995). De
  gemiddelde soft-drugsomzet van een coffeeshop ligt rond de 200.000
  gulden per jaar (Steinmetz c.s., 1995). De FIOD becijfert een hoger
  gemiddelde, rond de 240.000 gulden. In bepaalde steden ligt de
  omzet aanzienlijk veel hoger: zo draaiden 18 van de 23 Utrechtse
  coffeeshops een gemiddelde omzet van 700.000 op jaarbasis. De FIOD
  gaat ervan uit dat de werkelijke omzetten sterk afwijken van de
  bedragen die aan de belastingdienst worden gemeld en schat deze
  landelijk dan ook op 400.000 tot 700.000 gemiddeld. Voor heel
  Nederland komen Steinmetz c.s. (1995) tot een schatting van alle
  coffeeshop-omzetten samen: jaarlijks wordt er hier voor 333 miljoen
  minimaal en 687 miljoen maximaal aan soft-drugsomzet gedraaid. In
  kilo’s verkochte softdrugs komt dit op het volgende neer: 32.000
  kilo hash, 3.000 kilo marihuana en 25.000 kilo nederwiet. Zeventig
  procent van de hash en marihuana die in Nederland worden gebruikt,
  wordt via coffeeshops verkocht. Voor wiet ligt het aandeel van de
  coffeeshops lager, namelijk vijftig procent. Naast coffeeshops
  bestaat er nog een aanzienlijk aantal cafs, snackbars en
  restaurantjes waar drugs te koop zijn. Verder raamde het Nederlands
  Instituut voor Alcohol en Drugs (NIAD) dat er in Nederland tussen
  de 700 en 2200 huisdealers actief zijn. In buurthuizen lopen naar
  schatting 500 tot 1000 dealers rond.

  De cannabis-gebruikers zijn over het algemeen vrij selectief en
  de coffeeshops spelen daarop in door het bieden van een divers
  aanbod. Zo zijn er coffeeshops voor de volgende doelgroepen: rasta,
  Afro, Acid House, Marokkaans, Turks, Surinaams, trendy, hardrock en
  er zijn algemene dorps- of buurtcoffeeshops. Ook de beschikbaarheid
  van de verschillende soft-drugsprodukten speelt een rol voor de
  coffeeshopklant. 70 tot 75 procent van de verkochte hash-produkten
  betreft Marokkaanse hash. Rode en gele Libanon hebben samen een
  marktaandeel van 5 tot 10 procent, zwarte hash-soorten 10 tot 15
  procent en marihuana eenzelfde percentage. De Colombiaanse,
  Jamacaanse en Afrikaanse marihuana wordt vooral gebruikt door
  Surinamers, Antillianen en Afrikanen (Steinmetz c.s., 1995).

  Gebruikerscijfers

  Cannabisprodukten worden door 7% van de meisjes en 17% van de
  jongens tussen de 16 en 20 jaar regelmatig gebruikt (Kuipers e.a.,
  1993). Het totale cannabisgebruik is sinds 1984 weer toegenomen, na
  een daling sinds 1971: ruim zes procent van alle Nederlanders rookt
  regelmatig hash of weed, tegen ongeveer twee procent in 1984 (De
  Zwart, 1994). In het onderzoek van Steinmetz c.s. (1995) wordt een
  bovengrensschatting genoemd van bijna 900.000 regelmatige
  cannabisgebruikers in heel Nederland.

  XTC is een relatief nieuwe drug, en wordt vooral gebruikt
  op house-parties en dus door jongeren. Volgens een schatting
  gebruikt tien tot veertig procent van de bezoekers van een
  house-party XTC. Van de onderzochte jongeren tussen de 16 en 18
  jaar had gemiddeld vijf procent wel eens XTC geslikt, en gebruikte
  ongeveer 1 % dit regelmatig. Een onderzoek onder probleemjongeren
  in Amsterdam toonde aan dat ruim vijftien procent van deze jongeren
  regelmatig XTC gebruikte (De Zwart, 1993).

  Een onderzoek naar cocane-gebruik in Rotterdam, waarbij
  gebruik werd gemaakt van de sneeuwbalmethode, bleek dat 2 % van de
  Rotterdamse bevolking wel eens cocane gebruikte (Bieleman en De
  Bie, 1992). Cocane werd in 1992 door ongeveer drie procent van de
  jongeren geprobeerd, terwijl minder dan n % een regelmatige
  gebruiker was. Amfetamine laat eenzelfde beeld zien. Het
  herone-gebruik onder jongeren is aanmerkelijk kleiner; ongeveer een
  half procent gebruikte het ooit, en nog geen 0,2 procent is
  verslaafd aan deze hard-drug. Voor alle drugs geldt dat jongens
  gemiddeld ruim tweemaal vaker drugs proberen en regelmatig
  gebruiken, dan meisjes (De Zwart, 1993). De schattingen van het
  totale aantal harddrugsverslaafden in Nederland liggen
  tussen de 20.000 en 25.000 personen (Kuipers e.a., 1993). Het
  aantal stevige alcoholgebruikers blijft de laatste jaren
  stabiel; 1,6 miljoen Nederlanders drinken wekelijks meer dan zes
  glazen alcohol (Kuipers e.a., 1993). Uit een Rotterdams onderzoek
  blijkt dat ruim acht procent van de Nederlanders tot de categorie
  probleemdrinkers kan worden gerekend. Dit percentage neemt niet
  meer toe, de totale alcoholconsumptie bleef de laatste tien jaar
  stabiel. Onder jongeren nam het percentage alcoholdrinkers in de
  periode 1984-1992 zelfs licht af. Maar de hoeveelheid geconsumeerde
  alcohol neemt in diezelfde periode onder jongeren wel toe: was in
  1984 nog maar 12 % van de jongeren als regelmatige drinker
  aan te merken, in 1992 dronk al bijna 30 % van de jongeren vijf of
  meer glazen per week. Ook de uitgaven aan alcohol per maand stegen
  in die periode van 35 naar 95 gulden. Het percentage stevige
  drinkers onder jongeren nam toe van vier tot veertien procent. En
  ook de frequentie van het drinken onder jongeren werd hoger
  (Kuipers e.a, 1993). Het aantal jongeren dat alcohol drinkt wordt
  dus kleiner, maar de groep die alcohol gebruikt, drinkt meer en
  vaker. De jongeren die Kleiman en Beke (1993) tot de zogenaamde
  harde kern rekent, drinken relatief veel alcohol. Op een
  uitgaansavond gieten zij gemiddeld 14 glazen naar binnen, tegen 8
  glazen onder de andere uitgaande jeugd. Kleiman en Beke trekken
  bovendien de conclusie dat alcoholgebruik bij de harde kern-groep
  gerelateerd is aan geweldpleging.

  Gokken

  Zeven procent van alle Nederlanders speelt regelmatig op een
  kansspelautomaat. De gokkers zijn relatief jong; een kwart van de
  spelers is jonger dan 20 jaar. Onder het uitgaanspubliek zijn dus
  relatief veel klanten voor het kansspel. Gemiddeld spendeert iedere
  Nederlander er jaarlijks bijna driehonderd gulden aan. Volgens
  voorzichtige schattingen zijn er tussen de 30.000 en 80.000
  gokverslaafden (Fijnaut e.a., 1993 en Kingma, 1993). Er is dus,
  vooral onder de horeca-doelgroep, een grote behoefte aan
  gokspelen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken