• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 6.3. De speelautomatenmarkt algemeen

  6.3. De speelautomatenmarkt algemeen

  Onder het begrip speelautomaten vallen enerzijds
  behendigheidsautomaten en anderzijds
  kansspelautomaten: de zogenaamde fruitautomaten. Tot de
  behendigheidsautomaten rekent men alle automaten waarbij de speler
  de uitslag zelf benvloedt. Het gaat hierbij om flipperkasten en
  videospellen; ze keren geen geld uit. De kansspelautomaten doen dat
  wel. De uitslag van het spel kan door de klant niet worden
  benvloed; daarom spreken we van gokkasten. De kansspelautomaten die
  in de Holland Casino’s staan opgesteld worden in dit stuk niet
  besproken, omdat zij onder een andere wetgeving vallen. Naast de
  behendigheids- en kansspelautomaten biedt de speelautomatenbranche
  nog andere amusementsapparatuur, zoals jukeboxen en
  hobbelbeesten.
  In 86 procent van alle cafs staan n of meer gokkasten opgesteld
  (Lenting, 1990). Hier stonden in 1991 23.000 gokkasten; bijna
  eenderde van het totale aantal 73.000 automaten – dat er toen in
  heel Nederland stond (Horeca Nederland, 1992). Dit aantal bestond
  toen uit 20.300 behendigheidsautomaten en 52.700 kansspelkasten. In
  maar liefst 97 % van alle snackbars staan gokkasten (Lenting,
  1991). Het totale aantal kansspelautomaten neemt de laatste jaren
  af: in 1993 waren er 48.700; 4.000 minder dan in 1991 (Mutsaers en
  Van Loef, 1993). Deze afname komt voor rekening van de losse
  lokaties: de cafs en de snackbars. Twintig procent van alle
  fruitautomaten staat in de laagdrempelige horeca en 55 procent
  staat in cafs en restaurants (hoogdrempelige horeca). Het aantal
  gokkasten dat in speelhallen staat, neemt juist toe.

  Gokhallen

  Ruim een kwart van alle kansspelautomaten staat in gokhallen
  (12.000) en dat aandeel wordt groter. Het aantal speelhallen steeg
  tussen 1987 en 1992 met twaalf procent. Tussen 1992 en 1993 nam het
  aantal licht af; er zijn in Nederland dan bijna 300 hallen. Hierbij
  moet worden aangemerkt dat we alleen beschikken over cijfers van
  legale speelhallen. En op de vijf Nederlandse gemeenten heeft ten
  minste n gokhal binnen haar grenzen. In gemeenten met een
  Halverordening zijn gemiddeld ruim twee speeltenten aanwezig, waar
  gemiddeld 63 speelautomaten staan opgesteld. In alle speelhallen
  samen staan in totaal 19.500 kasten, waaronder 12.000
  kansspelautomaten. Hoewel het aantal hallen sinds 1993 afneemt,
  stijgt het aantal opgestelde kasten in speelhallen met twintig
  procent. Er kwamen vooral meer kansspelmachines in speelhallen te
  staan; in 1993 telde de VNG er bijna 35 % meer dan in 1992
  (Mutsaers en Van Loef, 1993). Alle speelautomaten samen
  vertegenwoordigen een waarde van 500 miljoen gulden. Jaarlijks
  wordt eenderde deel vervangen door modernere types.

  De omzet

  In 1990 werd een geschatte omzet van 1,5 miljard gulden behaald.
  Deze inkomsten komen voor het grootste deel uit de exploitatie van
  kansspelautomaten. De overheid verdiende hieraan in dat jaar voor
  300 miljoen BTW-geld. De opbrengst van de exploitatie komt in
  principe voor de helft ten goede aan de horecasector en gaat voor
  de andere helft naar de automatenexploitanten. Officieel delen de
  exploitant van de kast en de opsteller, de horeca-ondernemer, de
  winst op basis van een fifty-fifty afspraak. Ter vergelijking: de
  jaarlijkse omzet van alle Holland Casino’s samen bedraagt 406
  miljoen; iets meer dan een kwart van de omzet die met
  speelautomaten wordt gehaald. De Nederlandse Staatsloterij haalt
  250 miljoen gulden per jaar binnen; slechts 17 procent van
  speelautomatenwaarde.

  In de tweede helft van de jaren tachtig groeide de
  automatenbranche enorm, als direct gevolg van de legalisering van
  de gelduitkerende automaat. De laatste jaren nam deze groei af: in
  1991 groeide de gokmarkt nog met 19 %, in 1992 liep dit terug naar
  11% en in 1993 bedroeg de groei nog maar 3 %. Precieze gegevens
  over omzet en winsten op speelautomaten zijn niet bekend. Per
  fruitautomaat kan er jaarlijks in beginsel een omzet van duizend
  gulden tot maar liefst honderduizend gulden worden behaald. Volgens
  de Vereniging Automatenhandel Nederland (VAN) is de gemiddelde
  netto-jaaropbrengst van een speelautomaat voor de uitbater 6.000
  gulden (in totaal wordt er dan 12.000 gulden op de kast verdiend).
  De belastingdienst houdt een norm-opbrengst van 22.000 gulden per
  jaar per automaat aan. Een behendigheidsautomaat levert gemiddeld
  slechts vierduizend gulden per jaar op. Volgens een berekening van
  de gemeente Rotterdam (Engberts, 1992) brengen de gokkasten
  jaarlijks ruim 80.000 gulden op, waarvan de helft ten goede komt
  aan de exploitant. Het IMK signaleert een omzetdaling vanaf 1993.
  Ondanks de BTW-verlaging en de gunstige wijziging van de
  BTW-grondslag voor kansspelautomaten worden voor de periode
  1992-1995 omzetdalingen geraamd van gemiddeld vijftien procent.
  Vooral de grote bedrijven zullen aan inkomsten verliezen: -19 %.
  Volgens het IMK hangt deze terugval van inkomsten enerzijds samen
  met de algemene economische recessie (waardoor de koopkracht van de
  burger daalt), en anderzijds met de toenemende
  plaatsingsbeperkingen (IMK, 1993). Eenderde van alle
  snackbarhouders en ongeveer de helft van alle caf-eigenaren zegt
  dat de opbrengst van de gokkast van groot commercieel belang is
  voor het bedrijfsresultaat (Horeca Nederland, 1992). Uit een
  onderzoek onder snackbars blijkt dat de speelautomaten die hier
  staan opgesteld, intensief worden bespeeld: 30 % van de kasten
  wordt dagelijks 1 tot 3 uur bespeeld, nog eens bijna dertig procent
  tussen de 3 en 5 uur en eenzelfde percentage wordt langer dan 5 uur
  bespeeld (Lenting en Partners, 1991).

  Aantal bedrijven en werknemers

  In 1993 waren circa 850 speelautomatenexploitanten, producenten
  en handelaren actief. Dit aantal neemt sinds de legalisering in
  1986 sterk toe, mede vanwege een groot aantal horeca-ondernemers
  dat zich tevens als
  zelfstandig automatenexploitant liet inschrijven, teneinde de
  opbrengst niet langer te hoeven delen. Deze laatste ontwikkeling is
  de VAN een doorn in het oog en de vereniging accepteert deze
  collega’s dan ook niet als lid. In 1993 kwam de groei van het
  aantal nieuwe ondernemers in de automatenbranche tot stilstand,
  vermoedelijk vanwege de steeds verdergaande gemeentelijke
  restricties in het plaatsingsbeleid. In 1993 werden er 120
  exploitanten tot stoppen gedwongen, doordat hun vergunning werd
  ingetrokken wegens faillissement, overtreding van wettelijke
  bepalingen of wanbetaling van het jaarbedrag. In totaal werken er
  in Nederland zo’n 3500 mensen in de speelautomatenbranche
  (producenten, importeurs, handelaren, exploitanten en personeel van
  speelhallen).

  Verkoop van automaten

  In 1987 – het jaar nadat de vernieuwde wetgeving van kracht werd
  bereikte de verkoop van speelautomaten een hoogtepunt: er werden
  bijna 32.000 automaten verkocht. In de daarop volgende jaren nam de
  verkoop licht af; in 1989 werden er nog bijna dertigduizend
  exemplaren verkocht, maar in 1992 zakte dat aantal tot iets minder
  dan 18.000.

  De klanten

  Gokken voorziet in een mensenlijke behoefte, maar er is wel
  sprake van een elastische markt; hoe meer aanbod, hoe meer vraag.
  Nederlanders geven per jaar gemiddeld 280 gulden uit aan kansspelen
  en staan daarmee op de vijfde plaats van de Europese gok-toptien.
  De Spanjaarden voeren deze lijst aan met de uitgave van 1000 gulden
  per jaar. Daarna komen achtereenvolgens de Zweden (600 gulden), de
  Engelsen (550 gulden), de Fransen (360 gulden) en de Belgen en
  Duitsers met elk 350 gulden per jaar. Ruwweg zeven procent van alle
  Nederlanders speelt regelmatig op een automaat. De helft van de
  spelers geeft daarbij minder dan tien gulden per keer uit, en
  negentig procent komt nooit boven de uitgave van 25 gulden per
  keer. Hoewel de gemiddelde uitgaven per gokbeurt dus gering zijn,
  wordt er wel vaak gespeeld; gemiddeld tweemaal per week. Een kwart
  van de automaatspelers is jonger dan twintig jaar. Er spelen bijna
  drie keer zoveel mannen als vrouwen op gokkasten (Fijnaut e.a.
  1993). Probleemgokkers geven veel meer uit per gokbeurt dan de
  gemiddelde kansspelgebruiker. Een kwart van deze spelers geeft 50
  tot 100 gulden per speelbeurt uit en eenderde van de
  probleemspelers gooit tussen de 100 en 500 gulden per keer in de
  fruitautomaat (Engberts, 1992).

  Spelers komen al jong in aanraking met gokmachines. Uit een
  onderzoek bleek dat 31 procent voor het eerst gokte voor het
  vijftiende levensjaar, en de helft tussen de 16 en 20. In meer dan
  de helft van de gevallen (51%) wordt gespeeld in laagdrempelige
  gelegenheden, zoals snackbars en koffiehuizen. Bijna veertig
  procent van de spelers staat te gokken in een caf of restaurant en
  tien procent gaat naar de gokhal (De gezondheidsenqute in Rotterdam
  1991 in Engberts, 1992). Hoewel door restrictieve maatregelen in
  diverse gemeenten het aantal speelautomaten de laatste jaren
  afneemt, lijkt het probleem van de gokverslaving alleen maar toe te
  nemen. In 1986 registreerden CAD’s vierhonderd gokverslaafden. Dit
  aantal was in 1992 opgelopen tot bijna zesduizend problematische
  gokkers. Het werkelijke aantal gokverslaafden is een veelvoud van
  deze aantallen. In een schatting van Kingma (1993) wordt gesproken
  van dertigduizend kansspelverslaafden, waarvan zo’n twintigduizend
  probleemverslaafden; en dit is slechts een minimumschatting. Het
  Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs (NIAD) schat het aantal
  gokverslaafden op 80.000. Negentig procent van de problematische
  gokkers is man.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken