• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De illegale handel in nucleair materiaal – 1. INLEIDING

  Gerben Bruinsma Universiteit Twente

  1. INLEIDING:

  ACHTERGRONDEN EN OPZET VAN HET ONDERZOEK

  Een nieuwe ontwikkeling waarover de laatste tijd met enige
  regelmaat in de media wordt gerept, betreft de bemoeienis van de
  georganiseerde misdaad met de illegale handel in nucleair
  materiaal. Met name zou er sprake zijn van handel in nucleair
  materiaal dat door Russische criminele organisaties via het westen
  aan andere delen van de wereld wordt aangeboden (Schmidbauer, 1995;
  Mller, 1995). Wanneer deze verontrustende berichten waar zijn, dan
  is het voor landen die het non-proliferatieverdrag niet hebben
  ondertekend mogelijk buiten alle internationale controle om aan
  verrijkt uranium of plutonium te komen. Daarmee zijn deze landen in
  staat zelf kernwapens te ontwikkelen en te produceren. Het nucleair
  materiaal zou afkomstig zijn van kerncentrales uit Oost-Europa die
  wegens geldgebrek, desinteresse en een tekort aan gekwalificeerd
  personeel kwetsbaar zijn voor Russische mafiagroepen. Corrupt
  personeel van de (verouderde) kerncentrales zou nucleair
  (afval)materiaal verkopen aan degene die interesse toont. De
  Russische mafia zou als makelaar deze illegale handel organiseren.
  De meeste berichten over de illegale handel in nucleair materiaal
  stammen uit Duitsland. In deze deelstudie staan de volgende drie
  onderzoeksvragen centraal: 1. welke criminele groepen maken zich
  schuldig aan de illegale handel in nucleair materiaal? 2. Op welke
  manieren wordt deze vorm van illegale handel gepleegd? 3. Hoe
  worden de opbrengsten uit deze illegale handel besteed? Deze studie
  gaat over de illegale handel in nucleair materiaal. Aan de hand van
  een aantal zaken zal worden besproken of van een atoommafia in
  Nederland sprake is. De basis van de empirische analyses wordt
  gevormd door enkele dossiers die door de CRI en diverse
  regiokorpsen ter beschikking zijn gesteld. Het rapport wordt
  afgesloten met enkele conclusies.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken