• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De afvalverwerkingsbranche – VOORWOORD

  Gerben Bruinsma Universiteit Twente

  VOORWOORD

  De grote hoeveelheden afval die wij met z’n allen produceren
  moet op de een of andere manier worden verwerkt en onschadelijk
  gemaakt. De vrij jonge branche die in korte tijd heeft kunnen
  uitgroeien tot een krachtige economische sector, wordt er al langer
  van beschuldigd dat zich daar onoirbare praktijken voordoen die
  ernstige gevolgen hebben voor het fysieke milieu en voor de
  volksgezondheid. In het buitenland wordt er in diverse bronnen op
  gewezen dat de georganiseerde misdaad bij de afvalverwerking
  betrokken is. De markt is kwetsbaar voor infiltratie en het vele
  geld dat in die branche omgaat maakt deze branche aantrekkelijk
  voor criminele groepen. De opbrengsten kunnen met illegale
  activiteiten nog verder worden vergroot. In dit deelrapport wordt
  onder andere de vraag gesteld wat de aard en de omvang van de zware
  milieucriminaliteit in Nederland is en wie voor deze vorm van
  criminaliteit verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

  Aan deze deelstudie hebben de volgende personen een bijdrage
  voor geleverd. Ik dank met name M. Arentsen van het Centrum voor
  Schone Technologie en Milieubeleid (CSTM) van de Universiteit
  Twente, de heer A. Hooimeijer van BDO CampsObers, de heer D. J. van
  Zeben van het Milieu Bijstands Team, de heren B. Bruin, J. van
  Doorn, F. den Hartog van de CRI, de heren H. Janssen en P. Tromp
  van de regiopolitie Gelderland-Zuid, dat zij hun kennis en
  expertise van de milieubranche met mij hebben willen delen.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken