• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 3.2 Bestemmingen

  3.2 Bestemmingen

  De belangrijkste landen waar de Nederlandse vervoersondernemers
  naartoe rijden zijn op volgorde van grootte: Duitsland (22 miljoen
  ton), Belgi en Luxemburg (12 miljoen ton), Frankrijk (ruim 4,5
  miljoen ton), Itali (1,3 miljoen ton), Engeland (0,7 miljoen ton)
  en Zwitserland (0,6 miljoen ton). Andere belangrijke uitvoerlanden
  zijn Denemarken en Zweden (samen 1 miljoen ton). De belangrijkste
  landen waar de Nederlandse vervoersondernemingen goederen vandaan
  halen zijn in volgorde van grootte: Duitsland, Belgi en Luxemburg,
  Frankrijk, Itali, Engeland en Zweden. Andere grotere importlanden
  zijn Denemarken, Spanje en Zwitserland en Oostenrijk.

  Zowel de export als de import via het Nederlands
  beroepsgoederenvervoer over de weg nemen onverminderd toe. Over het
  afgelopen jaar laten de cijfers een stijging zien van 7 %. De grote
  vijf handelspartners voor in- en uitvoer zijn achtereenvolgens
  Duitsland (52%), Belgi/Luxemburg (28%), Frankrijk (9%), Itali (3%)
  en Engeland (1,3%).

  De uitvoer naar de belangrijkste handelspartners
  Duitsland, Belgi/Luxemburg en Frankrijk – stijgt nog steeds, met
  uitzondering van de uitvoer naar Engeland en Itali die tussen 1993
  en 1994 licht afnam. Verder zijn over bijna de hele linie toenamen
  vast te stellen. Ook de export naar Marokko nam met 13 % toe, na
  een lichte daling in 1993. Het gaat hierbij echter slechts om 0,02
  % van de totale Nederlandse export. De uitvoer naar Turkije nam
  vorig jaar fors af, na een stijging in de voorgaande jaren. De
  export naar de voormalig Oostbloklanden is grillig. Terwijl de
  uitvoer naar Bulgarije, Polen en Roemeni fors daalde (afnames van
  respectievelijk 53, 20 en 36 %), liet de export op het GOS een
  stijging van 68 % zien. Momenteel zijn de drie grootste
  Oosteuropese exportlanden achtereenvolgens: Polen (0,4%), het GOS
  (0,4%), Hongarije (0,2%). Gemiddeld neemt de export naar
  Oost-Europa de laatste jaren gestaag toe, hoewel deze handel nog
  steeds slechts een klein percentage uitmaakt (1,3 %) van de totale
  uitvoer van Nederland (TLN, 1995). Met dit aandeel nemen deze
  landen samen een zevende plaats in op de ranglijst, na Zwitserland
  en voor Zweden. De Nederlandse invoer stijgt voor wat
  betreft alle grote handelspartners. Verder neemt de import uit
  Frankrijk, Zwitserland en Zweden sterk toe. Grote dalingen zijn te
  zien in de import van produkten uit Griekenland, Portugal en
  Turkije, hoewel deze laatste daling staat tegenover een grote
  stijging in 1993. De cijfers van Oost-Europa tonen ook hier grote
  pieken en dalen: stijgende cijfers naar het GOS en Slowakije en
  dalende getallen voor Roemeni, voormalig Joegoslavi en Bulgarije.
  De grootste drie zijn hier: Polen (0,5%), het GOS (0,2%) en Tjechi
  (0,2%). De Oost-Europese landen samen, nemen 1,2% van de
  Nederlandse import voor hun rekening en nemen daarmee de vijfde
  plaats in, voor Zweden en na Itali (TLN, 1995).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken