• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 3.1. Ondernemingen in aantal en grootte

  3. DE NEDERLANDSE VERVOERSBRANCHE:

  NOG MEER CIJFERS

  3.1. Ondernemingen in aantal en grootte

  Nederland telt in 1994 totaal 9700 ondernemingen in het
  beroepsgoederenvervoer over de weg. Het gaat vooral om kleine en
  middelgrote bedrijven. Bijna een kwart van alle Nederlandse
  transportondernemingen heeft maar n voertuig; dit zijn bijna
  allemaal eenmansbedrijfjes. Ruim negentig procent van alle
  Nederlandse transportondernemingen heeft minder dan twintig
  voertuigen en nog geen tien procent van alle bedrijven heeft een
  groter wagenpark. Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn de
  belangrijkste provincies qua
  laden en lossen van goederen.

  De ontwikkeling van het aantal ondernemingen

  Het aantal bedrijven met een vergunning voor grensoverschrijdend
  vervoer is sinds 1980 overigens zonder onderbreking toegenomen.
  Dus, in de jaren dat het totaal aantal bedrijven afnam, steeg het
  aantal internationaal actieve ondernemingen. En die toename groeit
  meer dan evenredig mee in de stijging van het aantal ondernemingen
  vanaf 1990. Terwijl het totale aantal vergunninghouders sinds die
  tijd met ruim 21 procent toenam, steeg het aantal bedrijven met een
  internationale vergunning met 105 procent (NIWO, 1994). In 1994 nam
  het aantal internationaal actieve bedrijven met 16 procent toe,
  vergeleken met 1993 (TLN, 1995). Het gevolg is dat een steeds
  groter percentage van de Nederlandse transportondernemingen ook op
  het buitenland mag rijden; nu heeft ruim vijfenzestig procent een
  vergunning voor internationaal vervoer. In 1990 was dat nog maar 42
  procent en in 1985 slechts 25 procent van het totaal aantal
  bedrijven (CBS, 1994). De recente toename van het aantal
  transportbedrijven komt geheel voor rekening van de kleine
  ondernemingen met een wagenpark van maximaal drie vrachtauto’s
  (NIWO, 1994). Vanaf 1992 neemt vooral het aantal eenmansbedrijven
  sterk toe. In 1995 is ruim n kwart van alle transportondernemers
  eigen rijder.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken