• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De autobranche en de (vracht)autocriminaliteit – 4.1. Achtergronden van autodiefstallen

  4. (VRACHT)AUTODIEFSTALLEN

  4.1. Achtergronden van autodiefstallen

  Personenauto’s worden om verschillende redenen en om
  verschillende doelen gestolen. Deze redenen kunnen over drie
  groepen worden verdeeld. Men kan auto’s stelen om er tijdelijk
  gebruik van te maken, om er andere criminele activiteiten mee uit
  te voeren of om ze na diefstal weer op de een of andere manier
  illegaal op de legale markt terug te brengen. Deze redenen zijn van
  belang omdat zij uiteindelijk bepalend zijn of een auto naar
  verloop van tijd weer wordt teruggevonden of voor altijd spoorloos
  zal blijven.

  1. Een auto kan worden gestolen om tijdelijk te
  gebruiken
  .
  a. Joy-riding. De auto wordt gestolen om er zo maar voor het
  plezier een eind mee te rijden. Wanneer de dader er geen zin meer
  in heeft laat hij de auto op de n of ander plaats onbeheerd achter.
  Na verloop van tijd (meestal binnen enkele uren tot twee dagen)
  worden auto’s die om deze reden werden gestolen in de regel
  teruggevonden. In het algemeen gaat het bij joy-riding om jeugdige,
  mannelijke daders die om redenen van bravoure een auto voor korte
  tijd stelen. Niet zelden vinden dergelijke autodiefstallen in
  groepsverband van jongens en jong volwassenen plaats. In Engeland
  werden steden zoals Londen in een bepaalde periode geconfronteerd
  met een wel heel speciale vorm van joy-riding. Auto’s werden
  gestolen om daarmee snelheidsraces te houden op de drukke openbare
  weg. Meestal werden deze auto’s zwaar beschadigd of total-loss
  teruggevonden door de politie of de eigenaar; b. Het verkrijgen
  of behouden van status
  . Autodiefstal wordt gepleegd door een
  (veelal) jeugdige dader om tegenover zijn vriendengroep te bewijzen
  dat hij in staat is zo’n delict te plegen. Het welslagen van zo’n
  onderneming verhoogt de status van de dader in de groep en mogelijk
  van de groep ten opzichte van andere groepen.

  c. Het oplossen van tijdelijke vervoersproblemen:
  1) de diefstal van een auto wordt gepleegd om er een bepaalde
  afstand mee te overbruggen. Wegens gebrek aan een eigen
  vervoermiddel wordt een auto gestolen en laat de gebruiker wanneer
  de plaats van bestemming is bereikt de auto daar in de buurt achter
  (veel fietsendiefstallen op treinstations hebben dezelfde
  achtergrond);

  2) diefstal van een auto voor uitgebreid persoonlijk gebruik. De
  auto wordt ergens gestolen om voor enkele dagen dienst te doen als
  vervoermiddel van de dader. Wanneer de pakkans uiteindelijk te hoog
  wordt ingeschat wordt de auto op een parkeerplaats of langs de kant
  van de weg achtergelaten.

  Van de auto’s die om bovenstaande redenen of doeleinden worden
  gestolen worden de meeste na verloop van tijd (varirend van binnen
  een uur tot enkele dagen) teruggevonden. 2. Een auto kan worden
  gestolen om daarmee andere misdaden te begaan
  : a. een auto
  wordt gestolen om indirect de uitvoering van een ander delict te
  vergemakkelijken. Denk hierbij aan auto’s die worden gestolen om
  als vluchtauto te dienen na een bankoverval; b. een auto wordt
  gestolen om daarmee direct of later een ander delict te plegen.
  Denk hierbij aan gestolen auto’s die al dan niet verzwaard en
  verstevigd worden ingezet om daarmee etalages of puien van winkels,
  juweliers of banken te rammen. Daar worden zij ook meestal na de
  overval achter gelaten.

  3. Een auto wordt gestolen om financile redenen:
  a. een auto kan worden gestolen om deze gedeeltelijk te strippen,
  dat wil zeggen te ontdoen van bruikbare en dure onderdelen (banden,
  motor, audio-accessoires). Deze onderdelen worden vervolgens voor
  eigen gebruik benut of verkocht aan helers of klanten;

  b. een auto kan worden gestolen om deze in haar geheel te
  strippen, dat wil zeggen de auto wordt geheel uit elkaar gehaald en
  de afzonderlijke delen voor de ombouw van andere auto’s benut;

  c. auto’s worden gestolen om hen in het geheel te verkopen door
  daaraan een andere (papieren) identiteit te geven, het zogenaamde
  omkatten. Via verandering van het chassisnummer en kenteken wordt
  als het ware een nieuwe auto gecreerd (eventueel door de auto in
  een andere kleur te spuiten). Deze nieuwe auto wordt vervolgens
  legaal (aan bonafide of malafide dealers) of illegaal (via
  automarkten of via straathandel) in binnenof buitenland aan de man
  gebracht;

  d. een auto wordt gestolen om de auto direct (eventueel met
  valse nummerplaten en valse kentekenbewijzen) naar het buitenland
  over te bengen en daar te verkopen. e. een auto wordt op bestelling
  gestolen door de eigenaar zelf, of op verzoek van de eigenaar door
  anderen om haar vervolgens te vernietigen om de
  verzekeringspenningen te innen; f. een auto wordt gestolen om
  daarna te melden bij een verzekeringsmaatschappij om zelf of via
  vrienden de terugvindpremie te innen. Hoe hoger deze premies zijn
  des te aantrekkelijker het voor daders wordt auto’s om deze reden
  te stelen. De pakkans is gering en de dader heeft geen last van het
  in bezit hebben van een gestolen auto.

  Het mag duidelijk zijn dat bij het soort autodiefstallen die
  onder punt drie worden genoemd, de opsporing van de auto’s minder
  succesvol zal zijn. Auto’s die om deze redenen worden gestolen,
  worden zelden teruggevonden en vinden gretig aftrek in de markt om
  hun schappelijke prijs ten opzichte van de gangbare prijzen voor
  nieuwe of gebruikte personenauto’s. Er ontstaan ook nieuwe markten
  met aantrekkelijke afzetgebieden voor Oost-Europa, Afrika en het
  Midden-Oosten, waaraan dieven hun auto’s kwijt kunnen. De levering
  van omgekatte auto’s vindt niet alleen op de illegale automarkt
  plaats. Ook de legale autodealers en garages kopen, zoals eerder
  aangegeven, als gevolg van naviteit, onwetendheid of
  goedgelovigheid omgekatte auto’s op wanneer klanten daarmee een
  nieuwe(re) auto wil aanschaffen. De gestolen auto wordt dan als
  inruilwagen gebruikt. Zo wordt in het Bovag-magazine (1995, p. 16)
  geschreven:Autobedrijven bekijken een aangeboden auto vaak erg
  slecht. Zelden of nooit is er aandacht voor het chassisnummer. Er
  wordt volstaan met een blik over de buitenkant en soms een
  proefrit.

  In andere gevallen gebeurt dat willens en wetens door garages en
  dealers (gegevens ontbreken hier) om extra inkomsten te verwerven.
  Bovendien bestaat er in de automarkt grote behoefte aan goede,
  relatief nieuwe onderdelen van auto’s (denk aan goedkope motoren,
  banden, e.d.) als gevolg van het feit dat het autobezit en het
  autorijden een vrij kostbare aangelegenheid is en in de toekomst
  zeker zal worden voor veel Nederlanders.

  Vrachtauto’s worden vrijwel uitsluitend door professionele
  daders gestolen om hun lading. Het vereist te veel deskundigheid en
  te veel investeringen om een handel in gestolen vrachtwagens op te
  zetten. Bovendien is de afzetmarkt daarvoor te klein. Vrachtwagens
  worden gebruikt door transportbedrijven en die worden te vaak
  gecontroleerd door officile instanties (denk alleen maar aan de
  tachograaf).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken