• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De afvalverwerkingsbranche – 4.2. Soorten milieucriminaliteit

  4.2. Soorten milieucriminaliteit: de officile cijfers

  Om de aard en de omvang van milieucriminaliteit in kaart te
  brengen kan men te rade gaan bij de officile statistieken die door
  het CBS jaarlijks worden gepubliceerd. Verdeeld over de diverse
  soorten milieuwetten is in tabel 4 van de bijlage te zien dat de
  meeste overtredingen van de milieuwetten onder de
  Bestrijdingsmiddelenwet vallen. Het minste aantal zaken staat
  vermeld onder de Wet inzake de luchtverontreiniging. Er kan worden
  aangenomen dat de door de CBS gepresenteerde cijfers nauwelijks een
  betrouwbare en valide afspiegeling van het werkelijke aantal
  overtredingen van milieuwetten bieden. Ook de stijging van het
  aantal milieudelicten van het jaar 1993 ten opzichte van de
  voorafgaande jaren hoeft niet in overeenstemming te zijn met een
  werkelijke stijging. Het is aannemelijk te veronderstellen dat die
  stijging voor het grootste deel is toe te schrijven aan een
  registratie-effect als gevolg van een grotere aandacht van politie
  en justitie voor milieuzaken. Het is ook mogelijk dat feitelijk een
  toename in wetsovertredingen ten opzichte van het milieu heeft
  plaatsgevonden, maar dit is niet uit de cijfers af te leiden.
  Voorts is uit deze officile cijfers van het CBS niet op te maken of
  er sprake is van lichte of van zware milieucriminaliteit. Deze
  vermenging van kleine en grote milieudelicten maakt deze cijfers
  voor dit deelrapport al direct ongeschikt als maat voor de aard en
  de omvang van zware milieucriminaliteit.

  Maar er is meer aan de hand. Een belangrijke tekortkoming in
  deze CBS-gegevens is dat vrijwel zeker de meeste milieudelicten
  berhaupt niet in de statistieken terecht komen. De belangrijkste
  redenen voor dit dark number van milieucriminaliteit zijn de
  omvang van dit relatief recent onderscheiden rechtsgebied, de vage
  afbakening van de wetgeving en de praktijk dat het OM milieuzaken
  vaak vervolgt langs de weg van het commune strafrecht (zoals
  oplichting, valsheid in geschrifte, fraude). De belangrijkste
  oorzaken van dit hoge dark number betreffen de relatieve
  onbekendheid van politie en politie tot voor kort met dergelijke
  delicten en met de opsporing en de bestrijding daarvan. De
  bewijsvoering blijkt in milieuzaken uitermate ingewikkeld te zijn
  (zie verder .5.2). Ook zijn vergelijkingen van andere jaren met het
  jaar 1993 moeilijk omdat voor een deel de wetten zijn veranderd
  waaronder bepaalde activiteiten vallen (CBS, 1995). Het
  bovenstaande impliceert wel dat op grond van deze
  CBS-cijfers geen conclusies kunnen worden getrokken over de ernst,
  de aard en de omvang van de zware milieucriminaliteit in Nederland.
  In hoofdstuk zes gaan wij hier dieper op in.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken