• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De verzekeringsbranche – 4.1. Literatuuronderzoek

  4. VERZEKERINGSFRAUDE DOOR CRIMINELE GROEPEN?

  4.1. Literatuuronderzoek

  Naar de werkwijzen van criminele groepen op het gebied van
  verzekeringsfraude is weinig onderzoek gedaan. Op basis van
  Amerikaans onderzoek wordt vermoed dat de verzekeringswereld de
  interesse heeft van in groepen samenwerkende individuen die de
  solvabiliteit van de gehele branche aantasten. De belangrijkste
  dreiging voor de verzekeringsbranche gaat echter nog altijd uit van
  individuele frauderende burgers. Uit een onderzoek van Sanborn en
  Marziano bleek dat met 25% van de ingediende schadeclaims zou
  worden gefraudeerd. Het totale schadebedrag van alle, zelfs de
  kleinste, vormen van bedrog wordt in de Verenigde Staten geschat op
  15 miljard dollar. Deze schade wordt door middel van een verhoging
  van de premies met 25% op alle verzekerden afgewenteld (Dixon,
  1994, p. 329).

  Wittkmper, e.a. (1990, p. 3) constateren dat brand- en
  inbraakverzekeringen, transportverzekeringen en met name
  autoverzekeringen de terreinen zijn waarop professioneel werkende
  verzekeringsfraudeurs actief zijn. In het geval van
  autoverzekeringsfraude gaat het om gefingeerde autodiefstallen, het
  smokkelen van gestolen auto’s naar het buitenland en het claimen
  van de schades door de diefstallen, maar ook om gefingeerde of
  opzettelijk veroorzaakte ongelukken met of schade aan auto’s.
  Verder zijn uit verzekeringsoogpunt diefstal van containers of
  diefstal van vrachtwagenopleggers, diefstal van kunstvoorwerpen (op
  bestelling) en vormen van witte-boorden criminaliteit relevant
  (Wittkmper, e.a., 1990, p. 77).

  In de literatuur worden gevallen van maritieme fraude gemeld
  zoals de beruchte Salem affaire (Mller en Adler, 1985; Brice,
  1991). In diverse wetenschappelijke artikelen over maritieme fraude
  worden telkens gevallen aangehaald van schepen die op volle zee
  zouden zijn verdwenen of doelbewust om de verzekeringspenningen tot
  zinken zijn gebracht (Mller en Adler, 1985; Heslop, 1988; Bose en
  Gunn, 1989; Bauer, 1987). Echter ook in deze studies wordt bij
  herhaling gemeld dat er geen betrouwbare cijfers zijn te vinden
  over de omvang van fraude met schepen en ladingen. Studies die de
  werkelijke omvang van maritieme fraude, in het bijzonder martieme
  verzekeringsfraude, vaststellen of schatten, zijn er niet. In 1985
  meldde het International Maritime Bureau 110 onderzochte gevallen
  van fraude met een totale schade van ongeveer 170 miljoen dollar.
  De schattingen zijn dat dit ongeveer 2% van het totaal aantal
  fraudezaken omvat (Bose and Gunn, 1989). Welk aandeel Nederland
  daarin heeft is onbekend. De wetenschappelijke literatuur blijft in
  gebreke of kan slechts een aantal buitenlandse voorbeelden geven
  (Hoogeboom, 1995). Volgens Clarke (1989, p. 10) wordt fraude
  dikwijls gepleegd in het eerste jaar van de polis, in de meeste
  gevallen zelfs in de eerste paar maanden.

  Het is nauwelijks mogelijk exact aan te geven in hoeverre en hoe
  vaak verzekeringsmaatschappijen slachtoffer zijn van in scene
  gezette delicten. Duidelijk is wel dat fraudes met zowel auto- als
  transportverzekeringen voorkomen. Het wegvallen van de Europese
  binnengrenzen is in dit verband een ontwikkeling waarmee rekening
  moet worden gehouden (Wittkmper, e.a. 1990, p. 78).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken