• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – LITERATUUR

  LITERATUUR

  Bureau Buitenland Nederlandse Federatie van
  Reclasseringsinstellingen en Ministerie van Buitenlandse Zaken,
  Gearresteerd in Marokko, Bureau Buitenland NFR en Ministerie
  van Buitenlandse Zaken, Den Haag/Den Bosch, 1994

  Centraal Bureau voor de Statistiek, Wegvervoer: schets van
  een ontwikkeling
  , CBS, Heerlen/Voorburg, 1993 Centrale
  Recherche Informatiedienst, Jaarbericht 1993, CRI,
  Zoetermeer, 1994 T. Erents, Wegtransport van Hasjish, CRI,
  Zoetermeer, 1994

  Koninklijk Nederlands Goederenvervoer, Kerncijfers
  goederenvervoer
  , KNV, 1993 Ministerie van Verkeer en
  Waterstaat, Meerjarenprogramma infra-structuur en Transport
  1995-1999; verkeer en vervoer in een duurzame samenleving
  ,
  SDU-uigeverij, Den Haag, 1994

  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
  Milieubeheer, Grensoverschrijdend transport van afvalstoffen:
  regels voor de ondernemer
  , CDVE, Den Haag, 1994
  NEA, jaarverslag 1993, NEA, Rijswijk, 1994
  NIWO, jaarverslag 1993, NIWO, Rijswijk, 1994
  NIWO, jaarverslag 1994, NIWO, Rijswijk, 1995
  Rooijmans, Criminaliteitspreventie/preventieplan
  Wegtransport; 1994, TLN en Centraal Beheer en
  Adviesbureau voor Veiligheidszorg en Criminaliteitsbeheersing
  Mertens, Rooijmans en Partners BV, 1994 W. J. Stam, De
  transportsector in beweging
  , OTB, Delft, 1990
  C. H. D. Steinmetz, R. N. J. van Oosten, Van Dijk, Van Soomeren en
  Partners, Softdrugs in Nederland. Consumptie en handel,
  Steinmetz advies & opleiding, Den Haag, 1995
  Transport en Logistiek Nederland, Vervoer en Logistiek, een
  doorkijk naar 2000
  , Koninklijk Nederlands vervoer, Den Haag, 2e
  jaargang, aflevering 3 juni 1994,
  Transport en Logistiek Nederland, Road Transport in Figures,
  TLN, Zoetermeer, 1994 Nederland, 1994 Transport en Logistiek
  Nederland, Wegvervoer in cijfers Kwartaal 1-1994, TLN,
  Zoetermeer, 1994 Transport en Logistiek Nederland, Problemen bij
  grensovergangen in Midden en Oost-Europa
  , TLN, Zoetermeer,
  1995

  Transport en Logistiek Nederland, Wegvervoer in cijfers
  editie 1-1995
  , TLN, Zoetermeer, 1995 Vervoersbond FNV,
  Zwarte bladzijden, beroepsgoederenvervoer over de weg, FNV,
  Utrecht, 1985 J. L. H. Vorst, Diefstalleed in het
  wegvervoer
  , Nieuw Rotterdam schade NV, Rotterdam, 1994 J. L. H.
  Vorst, Oost-Europa Transport, Nieuw Rotterdam schade NV,
  Rotterdam, 1995 J. L. H. Vorst, Handel en
  transportverzekering
  , Nieuw Rotterdam schade NV, 1993 J. L. H.
  Vorst, Goederentransportverzekering, Nieuw Rotterdam schade
  NV, 1991

  Lijst van geraadpleegde artikelen uit de media

  Ze gunnen elkaar het verlies niet: wegtransport doet
  zich door versnippering zelf de das om
  , Elsevier, 13 februari
  1993
  Buitenlands deelcertificaat voor chauffeurs en bedrijven
  aantrekkelijk.
  Truckstar, aflevering 12, 1994

  Verzekeringszorgen rond eigen rijder. TTM:
  Magazine voor eigen en beroepsvervoer, aflevering 4, 1994
  Ad Harreman naar aspirant-eigen rijders:
  bezint eer ge begint, Truckstar aflevering 3, 1995
  GPdW:
  sterk groeiende vraag naar seizoenschauffeur, Nieuwsblad
  Transport, 25 juli 1995 Diefstalleed in het wegvervoer deel
  III
  , De Beursbengel, maart 1994
  Diefstalpreventie:
  de chauffeur is de zwakke schakel, Nieuwsblad Transport
  22 juli 1995 Diefstal in transportwereld een steeds groter
  probleem
  , Logistiek Signaal, aflevering 7, 1994

  Verzekeraar neemt vervoer in houdgreep, bron onbekend
  Georganiseerde misdaad krijgt greep op expediteurs, De
  Volkskrant 12 juli 1994

  Rusland:
  Prvention gegen Ladungsdiebstahl, bron onbekend,
  aflevering 4, 1994 De zaak van de spoorloze sloffen, De
  Volkskrant, 6 mei 1995

  Gejaagd door de wind uit Marokko, De Volkskrant, 1 juli
  1995
  Gebruik herone en cocane neemt toe in Marokko, De Volkskrant
  13 juli 1995 Mensensmokkel met vrachtwagen ontdekt, De
  Volkskrant 27 augustus 1994 Jou pakken ze niet, Truckstar
  aflevering 5, 1995

  Groot geld, groot risico, FNV-Magazine aflevering 16, 3
  december 1994 Tegen hash-transporten is geen kruid gewassen,
  FNV-Magazine, aflevering 26, 24 februari 1994 Steeds meer
  Nederlandse chauffeurs in buitenlandse gevangenissen
  ,
  Provinciaals Zeeuwse Courant, 14 januari 1995


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken