• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De autobranche en de (vracht)autocriminaliteit – 5.1. De aantrekkelijkheid van autodiefstallen voor criminele groepen

  5. CRIMINELE GROEPEN EN AUTODIEFSTALLEN

  5.1. De aantrekkelijkheid van autodiefstallen voor criminele
  groepen

  Een van de klassieke terreinen van criminele groepen is in
  landen als Itali, de Verenigde Staten en Rusland de diefstal van
  auto’s. Gelet op het eerder geschatte schadebedrag kan met
  autodiefstallen een aardige hoeveelheid geld worden verdiend.
  Waarom is het plegen van autodiefstallen zo interessant voor
  criminele groepen? Hiervoor zijn, in willekeurige volgorde, de
  volgende factoren aan te geven.

  1. er kunnen relatief grote winsten worden gemaakt in verband
  met de hoge waarde van de voertuigen;
  2. er bestaat een zeer groot potentieel aanbod van auto’s om
  eventueel te stelen (ruim vijf miljoen in Nederland);
  3. na enige oefening kunnen auto’s makkelijk door een dader worden
  opengemaakt en gestolen. De gebrekkige techno-preventieve
  maatregelen de auto-industrie om auto’s tegen diefstal te
  beveiligen hebben weinig effect op het voorkomen van diefstal. Maar
  ook verbeteringen in techno-preventieve maatregelen zullen
  vermoedelijk niet helpen, zo schrijft Sehr (1995, p. 120):…eine
  verbesserte Diebstahlschutzsicherung durch verfeinerte
  Aufbruchtechniken zunichte gemacht wurde. Entwicklungslogisch
  bildeten sich specialisierte Gruppen, die in der Lage waren und
  auch noch sind, innerhalb krzester Zeit, teilweise unter zehn
  Sekunden, ein Kraftfahrzeug zu ffnen.

  Ook een hogere prijs heeft tot dusverre de autoproducenten ervan
  weerhouden adequate techno-preventieve apparatuur te
  installeren;
  4. er is een kleine pakkans bij de diefstal. Het gemak waarmee een
  auto kan worden geopend verkleint de pakkans en waarschuwt geen
  getuigen of toevallige passanten (zelfs van het geregeld om niets
  afgaan van allerlei alarminstallaties die verkeerd zijn afgesteld,
  kijkt niemand in een straat of op een plein nauwelijks meer op of
  om);

  5. er is een relatief kleine kans op strafrechtelijke vervolging
  bij heterdaad; 6. de rechtspraktijk wijst uit dat een relatief lage
  straf wordt opgelegd bij een veroordeling; 7. autodiefstallen staan
  niet hoog op de politieke agenda en worden door politie en justitie
  niet altijd als prioriteit beschouwd, maar eerder als een zaak
  tussen slachtoffers en verzekeringsmaatschappijen. Het opsporen en
  achterhalen van daders wordt steeds meer een geprivatiseerde
  activiteit. Verzekeringsmaatschappijen nemen tegenwoordig vaker
  zelf de opsporing ter hand en stellen de politie pas later op de
  hoogte van hun bevindingen. De opsporingsafdelingen van
  verzekeringsmaatschappijen of van particuliere bureaus zijn voor
  professionele criminele groepen geen partij;

  8. er bestaat een goede afzetmarkt voor het produkt. Het aandeel
  van nieuwe auto’s op de Nederlandse markt neemt steeds meer af en
  de vraag naar goedkope gebruikte auto’s wordt steeds groter. De
  laatste jaren is het in vele huishoudens gebruikelijk over meer
  auto’s te beschikken. De tweede (of derde) auto is vrijwel altijd
  een oudere, goedkope gebruikte auto. Deze afzetmarkt is verder
  toegenomen door het openstellen van de grenzen tussen de landen van
  de EU. Voorts zal de behoefte aan relatief goedkope auto’s in
  Oost-Europa en Afrika de komende jaren alleen maar toenemen;

  9. de mogelijkheden zelf snel een ketenbeheer (of
  procesmanagement) op te bouwen en na diefstal in handen te krijgen,
  zijn zeer groot. Het is relatief eenvoudig met een garagehouder een
  samenwerkingsverband aan te gaan want de controle is toch gering
  (alleen inschrijving Kamer van Koophandel en getuigschrift nodig).
  Diefstallen worden gepleegd door jongeren of door professionele
  groepen, het omkatten gebeurt in garages (symbiose en/ of eigen
  beheer) en het vervoer gaat redelijk snel via koeriers naar de
  plaats van bestemming. Het is bovendien voor vakmensen technisch
  gesproken nog altijd makkelijk een auto van identiteit te laten
  veranderen; 10. er bestaat een grote naviteit in de autobranche.
  Aankoop van omgekatte auto’s verloopt soms wel erg makkelijk (zie
  eerdere publikatie van de Bovag) en men levert wel erg makkelijk
  vitale onderdelen van auto’s zoals sloten, ruiten en kentekenplaten
  aan onbekenden; 11. er is een traag werkend systeem van signalering
  van gestolen auto’s (door een late constatering door het
  slachtoffer, door een vertraagde aangifte aan het bureau, door een
  afwachtende houding van de politie en verzekeringinstanties). Dit
  wordt misschien beter door de toewijzing van de centrale
  registratie van gestolen auto’s aan de Rijksdienst voor het
  Wegverkeer (RDW);

  12. vanuit Nederland zijn gestolen auto’s vrij snel te
  verplaatsen naar het buitenland; 13. politie en andere
  opsporingsdiensten voeren nauwelijks controle uit op de weg of aan
  de grenzen;

  14. er bestaat een gebrekkige samenwerking tussen de
  politiekorpsen in Europa, het Oostblok en Afrika wat betreft de
  opsporing van gestolen auto’s. Bovendien speelt corruptie bij
  politie en justitie in bepaalde landen de georganiseerde handel in
  de kaart en doen smeergelden de eventuele, zeer kleine pakkans,
  volledig te niet;

  15. in Nederland hebben groepen te maken met een gebrekkig en
  versnipperd signaleringssysteem voor diefstalmeldingen;
  16. er bestaat een ondoorzichtige opsporingspraktijk van gestolen
  auto’s die bovendien commercieel aantrekkelijk is en nauwelijks is
  te controleren door politie en verzekeringsmaatschappijen (zie
  .6.3);

  17. de mogelijkheid op beperkte schaal zwart geld wit te wassen
  door met cash geld (reguliere praktijk bij autodealers) te
  betalen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken