• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De bouwnijverheid – VOORWOORD

  Gerben Bruinsma Universiteit Twente

  VOORWOORD

  De bouwnijverheid is een van de grootste bedrijfstakken waarin
  ongeveer per jaar 60 miljard gulden omgaat. De aard van de
  werkzaamheden maakt deze branche uiterst kwetsbaar voor infiltratie
  door criminele groepen. In het buitenland zoals in Itali, Japan,
  Colombia en de Verenigde Staten, heeft de georganiseerde misdaad
  deze branche vrijwel volledig in handen. Aannemers worden gedwongen
  protectiegelden te betalen, concurrerende legale bedrijven worden
  met brandstichting en geweld uit de markt gewerkt en aanbestedingen
  worden geregeld via corruptie bij publieke en private
  opdrachtgevers.

  In dit deelrapport wordt de vraag gesteld of de bouwnijverheid
  te maken heeft met georganiseerde misdaad. Is in Nederland de
  bouwnijverheid ook door criminele groepen als een aantrekkelijk
  doelwit uitgekozen? Velen hebben de auteur wegwijs gemaakt in
  wereld van koppelbazen, aanneemsommen, onderaanneming en de Wet
  Ketenaansprakelijkheid. Ik dank de heren J. ten Wolde en P.
  Wijbenga van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, de heer A. Kamp van
  de Hout- en Bouwbond van de FNV, de heren P. Huizendveld en Ch. van
  Van Vondelen van het ministerie van Sociale Zaken en
  werkgelegenheid, de heer P. Boer van de Vereniging Registratie
  Onderaannemers, de heer Van de Werf van de Fiod, P. van Rooij van
  het Algemeen Verbond Bouwbedrijf, de heren M. Kruissink, G.
  Paulides en G-J. Terlouw van het ministerie van Justitie, de heer
  E. Kleemans, de dames C. de Boer en C. Hoekstra van het IPIT van de
  Universiteit Twente.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken