• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 4.2 Faillissementen

  4.2 Faillissementen

  In 1993 gingen 136 transportondernemingen failliet, waarvan de
  overgrote meerderheid (120) internationaal actief was. Het aantal
  bedrijven dat in 1993 op de fles ging was daarmee bijna verdubbeld
  ten opzichte van het voorgaande jaar; toen werd slechts over
  zeventig ondernemingen het faillissement uitgesproken (TLN, 1994 en
  NIWO, 1994). In 1994 gingen er minder bedrijven failliet dan in het
  voorgaande jaar: in totaal 118. Dat is 1,2 % van alle
  transportbedrijven. Het CBS geeft faillissementscijfers over
  langere termijn, maar telt alle bedrijven in het transport, de
  opslag en het wegvervoer bij elkaar op. Duidelijk is dat het aantal
  faillissementen stabiel was tussen 1985 en 1990, maar vanaf 1991
  ineens snel toeneemt (CBS, 1994). Het grootste aantal falende
  bedrijven bevindt zich onder de kleinere en middelgrote
  ondernemingen. Ruim vijftig procent van de faillissementen kwam in
  1994 voor rekening van bedrijven met n tot vijf wagens: hier vielen
  10 procent meer failliet-verklaringen dan in het voorgaande jaar.
  De ondernemingen met zes tot tien voertuigen tekenden voor 25
  procent van het totale aantal faillissementen. Ruim driekwart van
  alle faillissementen viel dus in de groep van kleine ondernemers
  (tot tien wagens). Achttien procent van alle faillissementen viel
  ten deel aan de middelgrote bedrijven – met elf tot twintig
  voertuigen (TLN, 1995). Slechts weinig grote bedrijven (met meer
  dan twintig wagens) kregen de strop; zes procent van het totaal
  aantal faillissementen kwam voor hun rekening. Het ging hier
  bovendien alleen om internationaal rijdende grote bedrijven; in het
  binnenlands vervoer sneuvelde vorig jaar geen enkel groot bedrijf
  (NIWO, 1994). TLN signaleert dat veel gefailleerde bedrijven alweer
  snel een nieuwe onderneming opzetten, met dezelfde bestuurders. Er
  worden geen cijfers genoemd van dit aantal. De organisatie spreekt
  het vermoeden uit dat het faillissement voor velen een gemakkelijke
  wijze van schuldsanering is (Nota TLN, 1994).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken