• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 4.1 Rentabiliteitscijfers

  4.1 Rentabiliteitscijfers

  In 1982 ging het niet zo goed met de rentabiliteit – het netto
  overschot in procenten van de netto opbrengst – van Nederlandse
  transportondernemingen; de cijfers doken toen in het negatieve:
  -0,2 voor het internationaal vervoer en -2,3 voor het binnenlands
  transport. Daarna volgt er een opleving die zijn hoogtepunt bereikt
  in 1986: de rentabiliteit in het binnenlands vervoer ligt dan op
  5,4 procent en bedraagt 6,4 procent in het grensoverschrijdende
  vervoer. Vanaf die hoogte kan het percentage alleen nog maar dalen
  en dat doet het dan ook. Het dieptepunt werd in 1993 bereikt: dan
  duiken de percentages weer voor het eerst in elf jaar tijd onder de
  nullijn, ten minste voor wat betreft het internationaal transport;
  de score daar is -1,3 procent. De rentabiliteit in het binnenlands
  vervoer zakt met 0,4 procent. In 1994 trekken de cijfers echter
  weer aan: het binnenlands vervoer heeft een
  rentabiliteitspercentage van 2,3 procent en het internationaal
  vervoer staat op 1,4 %. Helaas geven de rentabiliteitscijfers
  alleen gegevens over het totaal aantal bedrijven, zodat onduidelijk
  is welke categorie bedrijven het meest in nood verkeert. De
  faillissementscijfers geven wat dat betreft meer inzicht.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken