• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 1. ALGEMENE INLEIDING

  Frank Bovenkerk en Ankie Lempens Universiteit Utrecht

  1. ALGEMENE INLEIDING

  De horeca trekt ten strijde tegen de criminaliteit, zo kondigde
  een bestuurslid van de branche-organisatie Koninklijke Horeca
  Nederland aan. De ondernemersorganisatie in de horeca sloeg in 1992
  voor het eerst groot alarm op een landelijk symposium over
  criminaliteit. Er werden bij die gelegenheid schrikbarende cijfers
  genoemd; in het voorgaande jaar zou de horeca zo’n driehonderd
  miljoen gulden schade hebben geleden als gevolg van criminaliteit;
  ruim zeventien procent van de omzet en vijftig miljoen meer dan bij
  een eerdere schatting uit 1988. De helft van alle horecabedrijven
  krijgt te maken met n of meer vormen van criminaliteit, zoals
  overvallen, diefstal, geweldpleging en vernieling. Twintig procent
  van de horeca-ondernemers kreeg te maken met chantage, afpersing en
  bedreiging, zo schijft het blad Horeca Entree (1992). Na de
  verandering van de Vestigingswet in 1996 wordt het waarschijnlijk
  nog gemakkelijker om toe te treden tot de markt van
  horeca-ondernemers. De branche-organisatie maakt zich grote zorgen
  over deze wijziging, want zij vreest een grote toestroom van
  onervaren starters op de markt die een potentile prooi voor de
  (georganiseerde) misdaad vormen. Uit ondernemerskringen klinkt al
  jaren de roep om maatregelen die toetreding tot de markt moeilijker
  maken, om zodoende de opmars van de criminaliteit in de horeca te
  stuiten. En dat het nodig is een dam op te werpen mag blijken uit
  het volgende. Toen de voorzitter van de werkgeversbond begin dit
  jaar een pleidooi hield tegen de oprukkende onderwereld, kreeg hij
  daarna diverse dreigtelefoontjes. Is de horecabranche kwetsbaar
  voor criminele inmenging, zo luidt de hoofdvraag van deze studie.
  Zo ja, hoe komt dat en in welke mate maakt de georganiseerde
  criminaliteit gebruik van de zwakke plekken in de horeca-wereld? We
  gaan in dit onderzoek als volgt te werk. Allereerst bekijken we in
  hoofdstuk 2 de omgevingskenmerken van de branche: met welke externe
  invloeden krijgt de horeca te maken? Daarna (3) komen de interne
  factoren aan bod: wat zijn de specifieke kenmerken van deze
  bedrijfstak en op welke manier maken deze eigenschappen de branche
  kwetsbaar? Vervolgens schetsen we in hoofstuk 4 de vormen van
  criminaliteit die in de horeca voorkomen, zoals daar zijn:
  protectie, gedwongen overname, witwassen, de horeca als
  ontmoetingsplaats, afzet van drugs, heling en wurgconstructies. Als
  laatste (5) bespreken we de schade die de criminaliteit in de
  branche veroorzaakt.

  Vervolgens komt de speelautomatenbranche aan de orde, in de
  hoofdstukken 6 en 7. In deze studie bekijken we niet het totale
  probleem van gokken en de georganiseerde misdaad, maar alleen het
  deel van de branche dat gelieerd is aan de horeca. De gokmarkt valt
  weliswaar niet direct onder de sector horeca, maar is er nauw mee
  verweven. In bijna negentig procent van alle cafs staat ten minste
  n gokkast. De horeca en de speelautomatenbranche zijn in
  belangrijke mate van elkaar afhankelijk. De horeca is het
  belangrijkste afzetgebied voor speelautomaten. Exploitanten,
  handelaars en producenten van speelautomaten zijn bovendien zelf
  vaak bedrijfsmatig betrokken bij horeca-ondernemingen. Daarnaast
  staat of valt een behoorlijk aantal horecagelegenheden met de
  opbrengst van de opgestelde automaten. Ondernemers uit de
  speelautomatenbranche verstrekken bovendien leningen aan startende
  horeca-exploitanten. In het laatste hoofdstuk 8 formuleren we
  conclusies die uit de bespreking van de beide branches kunnen
  worden getrokken. Voor dit onderzoek zijn open bronnen
  geraadpleegd, zoals wetenschappelijke onderzoeken, perspublicaties
  en overheidsstukken. Verder is gebruik gemaakt van materiaal dat
  door de horecabranche zelf is verzameld, zoals het enigszins
  fragmentarische onderzoek dat mede in opdracht van het Bedrijfschap
  Horeca werd uitgevoerd door het Amsterdamse bureau Hoffman. Ook
  hebben de onderzoekers zich in het veld begeven voor onderzoek door
  eigen waarneming. Daarnaast zijn er interviews met betrokkenen
  gevoerd, waaronder vertegenwoordigers van de branche-verenigingen,
  een jurist van het Bedrijfschap Horeca, een horeca-ondernemer, een
  ondernemer in de bewakingsbranche, een automaten-exploitant en
  politie-beambten die zich in deze branches hebben gespecialiseerd.
  Overigens ligt de verantwoordelijkheid van dit rapport volledig bij
  de auteurs, en niet bij de genterviewden. Verder baseren wij ons
  hier ook weer op gegevens van de politie. Er zijn ons enkele
  duidelijke analyses van problemen in de plaatselijke
  horeca-branches toegezonden, maar overigens gaat het om materiaal
  dat zijdelings in andere zaken naar voren komt. Voor een nadere
  analyse van het probleem in de horecabranche in n (beruchte) buurt
  in n stad, verwijzen we naar het rapport van de hand van Fijnaut en
  Bovenkerk over Amsterdam in deze serie.

  Hierbij willen we dank zeggen aan onze belangrijkste
  gesprekspartners, in alfabetische volgorde: T. Belksma, E. Derksen,
  R. van de Ende, J. P. Entius, T. Florijn, W. F. van Huizen, H.
  Klein Beekman, A. Kok, J. G. M. Kroeze, A. de Loor, D. Lindenbergh
  en J. Schipper.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken