• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De verzekeringsbranche – LITERATUUR

  LITERATUUR

  R. Arnold, Crime and insurance: a functional approach, in
  European Journal on Criminal Policy and Research, Jaargang
  3, 1995, p. 20-29
  R.G. Bauer, A short history of maritime fraud, in Tulane
  Maritime Law Journal
  , jaargang 12, 1987, p. 11-18 M. Bose en C.
  Gunn, Fraud, Alwin & Hyman, London, 1989
  G. Brice, Unexplained losses in marine insurance, in Tulane
  Maritime Law Journal
  , jaargang 16, 1991, p. 105-129
  Centraal Bureau voor de Statistiek, Assurantie Jaarboek
  1994
  , Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer, 1995 M. Clarke,
  The control of insurance fraud, in The British Journal of
  Criminology
  , jaargang 30, 1990, p. 1-23 M. Clarke, Insurance
  fraud, in The British Journal of Criminology, jaargang 29,
  1989, p. 1-19 M. Dixon, Insurance fraud: US Initiatives, in V.C.
  Nakajima, N. Molchanova en B.E. Tem (eds.), Paper 12th
  international symposium on Economic Crime
  , University of
  Cambridge, 1994, p. 328-335 M.G. Faure, De grenzen der
  verzekerbaarheid rechtseconomisch bekeken, in Welwezen,
  jaargang 25, 1995 C. J. C. F. Fijnaut en J. Wansink (red.),
  Verzekering en Criminaliteit, Gouda Quint, Arnhem, 1989 J.
  Heslop, International maritime fraud, Corruption and reform,
  jaargang 3, 1988, p. 119-124 B. M. Hilberts, Het is in het algemeen
  belang dat aangifte wordt gedaan van interne fraude, in E.G.M. van
  Schie, en J.R. Nas (red.), Verzekeringsfraude: inzichten in
  preventie, controle en repressie
  , Vakgroep Psychologie
  Universiteit Twente, Enschede, 1994, p. 71-76

  A. B. Hoogeboom, Boy, have I got a deal for you: georganiseerde
  fraude in het financile stelsel, in A.B. Hoogeboom, V. Mul en A.
  Wielenga (red.), Financile integriteit, Gouda Quint, Arnhem,
  1995, p. 27-62 R. Litton, Moral hazard and insurance fraud, in
  European Journal on Criminal Policy and Research, jaargang
  3, 1995, p. 30-47

  G. O. W. Mueller en F. Adler, Outlaws of the ocean: the
  complete book of contemporary crime
  , New York, 1985 J. R. Nas,
  E. G. M. van Schie en O. Wiegman, Schade-experts en hun mening over
  verzekeringsfraude, in E.G.M. van Schie, en J. R. Nas (red.),
  Verzekeringsfraude: inzichten in preventie, controle en
  repressie
  , Vakgroep Psychologie Universiteit Twente, Enschede,
  1994, p. 63-68

  H. Niemi, Insurance fraud, in European Journal on Criminal
  Policy and Research
  , jaargang 3, 1995, p. 49-70 H. Niemi,
  Insurance fraud: an inventory of the problem, Publication no.
  107
  , National Research Institute of
  Legal Policy, Helsinki, 1991
  E. G. M. van Schie en J. R. Nas (red.), Verzekeringsfraude:
  inzichten in preventie, controle en repressie
  , Vakgroep
  Psychologie Universiteit Twente, Enschede, 1994
  P. A. Vroon, Fraude en verdelingsconflicten: wat doen er aan?, in
  Welwezen, jaargang 25, 1995 A. H. Westerman,
  Verzekeringsfraude, in M. Wladimiroff (red) en H. den Doelder
  (red), Onderneming, Fraude en Strafrecht, Gouda
  Quint, Arnhem, 1991

  A. H. Westerman, Introductie van het probleem
  schadeverzekeringsfraude, in E. G. M. van Schie en J. R. Nas

  (red.), Verzekeringsfraude:
  inzichten in preventie, controle en repressie, Vakgroep
  Psychologie Universiteit Twente, Enschede, 1994, p. 5-14 G. W.
  Wittkmper, M. Wulf-Nienhser, K. Kammer, Versicherung und
  Kriminalitt: Lagebild, Ursachen und Einflsse
  , Verlag
  Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1990.

  APPENDIX

  Tabel 1:
  Opbouw van het premie-inkomen van de levensverzekeraars over
  1991 en 1992

  Tabel Bron: Verbond van Verzekeraars, Jaarverslag 1993,
  Kerngegevens levensverzekeraars

  Tabel 2:
  Opbouw van het premie-inkomen van de schadeverzekeraars over
  1991 en 1992

  Tabel Bron: Verbond van Verzekeraars, Jaarverslag 1993,
  Kerngegevens schadeverzekeraars

  Tabel 3:
  Resultaten schadeverzekeraars over 1991 en 1992

  Tabel Bron: Verbond van Verzekeraars, Jaarverslag 1993,
  Kerngegevens schadeverzekeraars

  Tabel 4:
  Verdeling betaalde premies over de verschillende
  branches

  Tabel Bron: Verbond van Verzekeraars, Jaarverslag 1993,
  Verdeling premie-inkomen naar branches.


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken