• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 5.3 Benodigde diploma’s

  5.3 Benodigde diploma’s

  Tot voor kort was het behalen van het diploma van vakbekwaamheid
  nodig voor het verkrijgen van een ondernemersvergunning. Deze
  kwalitatieve drempel hield de wildgroei aan nieuwe toetreders nog
  enigszins onder controle. Maar hieraan kwam een eind toen de
  Europese binnengrenzen in januari 1993 wegvielen: ook buitenlandse
  ondernemersdiploma’s gelden nu. Ieder land mag zijn eigen
  exameneisen bepalen. Het Engelse diploma bleek het
  gemakkelijkst te behalen voor Nederlandse chauffeurs; met een
  spoedcursus van twee weken kan iedereen het papiertje binnenslepen
  dat nodig is om een eigen onderneming te starten. Vanaf 1 januari
  1995 is voor stukgoedvervoer in de EG het ADR-diploma
  verplicht (een deelcertificaat). Heel veel chauffeurs hebben dit
  papiertje nog niet op zak. Het nieuwste Duitse ADR-diploma kan in
  twee zaterdagen worden gehaald, terwijl men er in Nederland twee
  weken over doet. Worden er in Nederland tien open vragen op het
  ADR-examen gesteld, in Belgi is men klaar met 12 meerkeuzevragen en
  in Duitsland mogen zelfs de boeken op tafel blijven, zo lezen we in
  Truckstar – lijfblad voor chauffeurs – aflevering 12, 1994. Er is
  een run op deze cursussen ontstaan. Van de ruim tweeduizend nieuwe
  vergunningen die het NIWO (Stichting Nationale en Internatinale
  WegvervoerOrganisatie) verleende tussen mei 1992 en januari 1994,
  had nog maar tweederde deel (1255) van de aanvragers het
  Nederlandse Vakbekwaamheidsdiploma. Bijna
  eenderde van de nieuwe toetreders (646) vroeg de vergunning aan op
  grond van het Engelse diploma. Verder hadden ruim honderd
  aanvragers een Duits diploma op zak en bijna vijftig starters
  haalden hun papieren in Belgi (NIWO, 1994). Nog gemakkelijker is
  het voor chauffeurs uit bepaalde landen buiten de EG, die voor een
  Europees bedrijf rijden: een Nederlandse transportondernemer die
  voornamelijk met Turks personeel werkt, bestelt de diploma’s
  gewoon per post. Het doorgeven van de persoonsgegevens, een
  pasfotootje en een bescheiden betaling volstaat.

  De branche-organisatie TLN is niet blij met de run op de
  buitenlandse vakdiploma’s; volgens haar levert deze cursus slecht
  voorbereide en maar half opgeleide ondernemers op. Dat desondanks
  een groot aantal ondernemers met dit diploma op de markt meedraait,
  blijkt wel uit de vele boze reacties die de redaktie van het blad
  Truckstar ontving op een kritisch artikel over de snelle cursussen;
  de ingezonden brievenrubriek was er er twee nummers lang mee
  gevuld. Inmiddels zijn er weer beperkingen aan de geldigheid van de
  buitenlandse diploma’s gesteld: het diploma moet zijn behaald in
  het land van afgifte. Chauffeurs kunnen voortaan dus geen
  buitenlands diploma in Nederland halen; zij moeten hiervoor naar
  het buitenland en als extra drempel geldt dan natuurlijk het
  taalverschil. Sindsdien zijn vooral de Duitse diploma’s
  favoriet.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken