• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 2.2 De verhouding tussen de verschillende soorten van vervoer

  2.2 De verhouding tussen de verschillende soorten van
  vervoer

  Het nationale vervoer

  De meest recente cijfers laten zien dat het goederenvervoer over
  de weg steeds verder opkomt: ruim 80 procent van al het transport
  binnen Nederland verliep in 1994 over de weg. Iets minder dan
  achttien procent ging via de binnenvaart en slechts n procent met
  het spoor (CBS, 1994).

  Vervoer over de Nederlandse grens

  In het grensoverschrijdende transport strijden het wegvervoer en
  de binnenvaart om het grootste aandeel. In het
  totaal van aan- en afvoer van goederen verzorgt de
  binnenvaart nog altijd het grootste deel van het
  internationale transport; in 1992 ging bijna 52 procent van de
  goederen per schip, tegen minder dan 45 procent over de weg. Het
  grote aandeel van de binnenvaart komt voornamelijk door de afvoer
  van goederen; zestig procent van de goederen die ons land verlaten,
  gaan over het water. De aanvoer van goederen over de Nederlandse
  grens geschiedt weer overwegend over de weg; bijna zestig procent
  komt via vrachtwagens het land in. Omdat Nederland meer af dan
  aanvoert (vorig jaar 52 tegen 48 procent), krijgt de binnenvaart in
  totaal het meest te verwerken. Het aandeel van het wegtransport
  neemt de laatste jaren echter wel snel toe, ten koste van de
  binnenvaart. In drie jaar tijd steeg het aandeel van het wegvervoer
  van 39 naar bijna 45 procent, terwijl de binnenvaart met bijna vijf
  procent afnam (van 56,6 naar 51,9 procent). Het spoor speelt
  internationaal gezien geen rol van betekenis: in 1986 ging nog 2,5
  procent van het totale internationale goederenvervoer in tonnage
  via rails. In 1993 was dit percentage teruggelopen tot 1,8. Volgens
  het meerjarenprogramma van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
  (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1994) zal het aandeel in
  1999 weer aantrekken tot 2,3 procent van het totaal internationaal
  vervoerd tonnage.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken