• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 2.3 Beroepsvervoer en eigen vervoer

  2.3 Beroepsvervoer en eigen vervoer

  Het grootste deel van het goederenvervoer over de weg wordt door
  het beroepsvervoer gedaan; dit zijn ondernemingen die hun brood
  verdienen alleen met transport. Daarnaast rijdt ook het eigen
  vervoer: dit zijn bedrijven die iets produceren of verhandelen.
  Voor hen is transport een bijzaak. Het beroepsvervoer neemt zowel
  nationaal als internationaal het leeuwedeel van het transport voor
  haar rekening. Op de binnenlandse markt is het aandeel van het
  beroepsvervoer zeventig procent. In 1980 was het aandeel van het
  eigen vervoer op de binnenlandse markt nog ruim veertig procent,
  maar sindsdien loopt dit percentage terug naar 37 in 1990 tot
  slechts dertig procent in 1993. Er zijn ruim 54.000 bedrijven
  actief in het eigen vervoer; tegen 9700 in het
  beroepsvervoersbedrijven. Het eigen vervoer rijdt veelal met kleine
  (bestel)wagens met een zeer beperkt laadvermogen. Van de 158.000
  wagens die het eigen vervoer heeft rijden, hebben er 100.000 een
  laadvermogen van meer dan n ton. Slechts 4000 wagens in het eigen
  vervoer kunnen meer dan vijf ton laden. Op een paar grote bedrijven
  na (de PTT bijvoorbeeld), moet bij het eigen vervoer vooral gedacht
  worden aan de bakker en de bloemist met hun bestelautootjes. De
  helft van de eigen vervoerders zit in de bedrijfstak handel en
  horeca en 35 procent in de bouwnijverheid en de industrie. Bij het
  grensoverschrijdende vervoer heeft het eigen vervoer nooit een
  grote rol gespeeld. Al in 1970 werd maar achttien procent van het
  internationale transport door het eigen vervoer gereden. Twintig
  jaar later is het aandeel gezakt tot 11 procent en in 1993 blijft
  er nog negen procent voor het eigen vervoer over. Vorig jaar
  bedroeg dit percentage nog slechts 8 procent. Als het eigen vervoer
  de landsgrenzen overschrijdt, rijdt 51 procent van de wagens naar
  Duitsland, 38 procent naar de Benelux-landen en slechts 11 procent
  naar overige landen (CBS, 1994).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken