• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 5. DE SCHADE

  5. DE SCHADE

  Alvorens te kijken naar de schade die de georganiseerde
  criminaliteit veroorzaakt in de horeca-branche, staan we stil bij
  de voordelen die de misdaadwereld de horeca-ondernemers biedt. De
  kwetsbaarheid van de horecabranche hangt namelijk sterk samen met
  de aantrekkelijkheden van sommige diensten van de misdaadwereld.
  Zoals we in hoofdstuk 2 hebben gesteld, heeft de horecabranche te
  maken met bepaalde omgevingskenmerken die de bedrijfsvoering
  benvloeden: zo wordt er door het uitgaanspubliek meer geweld
  gebruikt, bestaat er bij de bezoekers een niet aflatende vraag naar
  drugs en goedkope goederen en is de concurrentie tussen ondernemers
  sterk. Deze externe invloeden vragen vanzelfsprekend om maatregelen
  vanuit de horecabranche. En sommige produkten die de georganiseerde
  misdaad biedt, lijken een oplossing te kunnen bieden. De toenemende
  onveiligheid in het uitgaanscircuit jongeren dragen vaker wapens
  bij zich dan vroeger is een gat in de markt voor aanbieders van
  bescherming. De politie kan de horeca-ondernemers hierin
  onvoldoende dienen en legale bewakingsdiensten zijn voor veel
  bedrijven onbetaalbaar. Deurmannen met contacten in de
  georganiseerde misdaad hoeven hun diensten steeds minder vaak af te
  dwingen: uit onderzoek (Bovenkerk en Derksen, 1994) blijkt dat de
  horeca-ondernemers en de personen die zich aandienen als
  beschermers steeds vaker in samenspanning werken. Ook malafide
  geldverstrekkers bieden een produkt waarnaar in de horecabranche
  een grote vraag bestaat: kapitaal. Het aantal starters neemt nog
  steeds toe, terwijl de reguliere geldmarkt niet scheutig is
  richting de branche. Bovendien moeten horeca-ondernemers bij de
  tijd blijven om hun publiek te boeien; daar zijn investeringen voor
  nodig en, alweer, kapitaal. Hier springen geldverstrekkers met
  bijbedoelingen gretig op in. De publieke toegankelijkheid maakt het
  horecabazen moeilijk om bepaalde bezoekers te weren en zo
  frequenteren ook ondernemers uit misdaadwereld de horecabedrijven.
  Hierbij moet niet worden vergeten dat het vaak om vermogende
  klanten gaat, die sommige cafbazen juist graag in huis hebben: men
  heeft immers wat te besteden en wellicht hangt er voor de eigenaar
  ook een voordeeltje aan vast.

  Uiteindelijk zullen de beschermers, de particuliere
  geldverstrekkers en de poenige klanten wolven in schaapskleren
  blijken en draait samenwerking uit op een nederlaag voor de
  horeca-ondernemer: hij raakt de macht over zijn bedrijf kwijt.
  Welke schade leveren de genoemde praktijken nu precies op voor de
  horeca? Een simpel antwoord is niet te geven omdat de schade
  slechts ten dele materieel is, en voor een belangrijk deel van
  immaterile aard. Naar een schatting van Horeca Nederland (1993)
  lijdt de branche jaarlijks zo’n 300
  miljoen gulden schade als gevolg van criminaliteit (hier zijn alle
  vormen van criminele schade bij opgeteld, zoals vernieling, –
  interne – fraude en diefstal). Maar criminaliteit levert op termijn
  meer indirect schade op: wanneer zaken worden opgekocht voor het
  witwassen van zwart geld, leidt dit tot oneerlijke concurrentie.
  Ten eerste omdat de malafide ondernemers veel meer geld kunnen
  bieden voor overnames en bonafide ondernemers zodoende geen kans
  meer maken. Ten tweede omdat de witwasgelegenheden het publiek naar
  zich toe trekken met relatief lage prijzen. Misschien nog wel
  schadelijker dan de valse concurrentie is echter de aantasting van
  de naam van de branche. Dit levert uiteindelijk ook weer financile
  schade op, omdat bonafide ondernemers steeds moeilijker
  vergunningen en leningen kunnen krijgen. Het laatste geeft malafide
  geldverstrekkers steeds meer speelruimte en gooit uiteindelijk de
  naam van de branche te grabbel.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken