• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De bouwnijverheid – 4. DE BOUWNIJVERHEID ALS SLACHTOFFER VAN CRIMINALITEIT

  4. DE BOUWNIJVERHEID ALS SLACHTOFFER VAN
  CRIMINALITEIT

  Burgers, bedrijven en instellingen lopen altijd het risico
  slachtoffer te worden van een of andere vorm van criminaliteit. In
  de bouwnijverheid is dat risico extra groot: er is veel en duur
  materiaal aanwezig omdat ter plaatse moet worden gebouwd en de
  beveiliging van die goederen ter plekke is vaak moeilijk te
  realiseren. De variteit aan denkbare delicten in de bouwnijverheid
  is groot. Zoals aangegeven beperken wij ons tot de bespreking van
  enkele eerder genoemde vormen van criminaliteit waarvan de
  bouwnijverheid slachtoffer kan worden. De meeste kunnen
  betrekking hebben op racketeeringactiviteiten.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken