• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De bouwnijverheid – 4.1. Grootschalige diefstallen van bouwmateriaal

  4.1. Grootschalige diefstallen van bouwmateriaal

  De vele op bouwterreinen aanwezige goederen en gereedschappen
  vormen aantrekkelijke doelwitten voor dieven. De prijzen van
  bouwmaterialen zijn meestal hoog en het gereedschap en de
  apparatuur zijn door hun hoge aanschafwaarde kostbaar. Daarom zijn
  zij aantrekkelijk om te worden gestolen en vervolgens aan helers te
  worden verkocht. In de VS worden door de georganiseerde
  criminaliteit als een van de afpersingsmethoden grootschalige
  diefstallen gepleegd (of zij laten dergelijke diefstallen door
  anderen uitvoeren). Grootschalige diefstallen houden voor een
  aannemer flinke verliezen in. Er ontstaan flinke vertragingen in
  het bouwproces (renteverlies) en verzekeringen zijn niet altijd
  bereid het gestolen materiaal (snel) te vergoeden. Een recent
  onderzoek van het ministerie van Justitie Inbraak in
  bedrijven
  geeft helaas geen enkele informatie over welke
  bedrijven slachtoffer worden van inbraken. Een eerder uitgebrachte
  onderzoek Bedrijfsleven en criminaliteit uit 1990 laat zien
  dat op grond van een slachtofferenqute de bouwnijverheid in
  1988 niet overgerepresenteerd is als slachtoffer van criminaliteit.
  In vergelijking met bedrijven uit andere bedrijfstakken geven
  bouwbedrijven aan in 33% van de gevallen slachtoffer te worden van
  inbraak, diefstal en andere vormen van criminaliteit, maar deze
  kans is lager dan die in andere economische sectoren. De
  bouwnijverheid heeft gemiddeld genomen een kleinere kans op
  slachtofferschap dan bijvoorbeeld de horeca, de autohandel, het
  transportwezen of de industrie.

  De meeste schade vloeit voort uit diefstallen van
  bouwmaterialen. Deze diefstallen worden voornamelijk door het eigen
  personeel gepleegd. Dit gegeven is voor een van de genterviewden
  aanleiding te stellen dat diefstal van bouwmaterialen en
  gereedschappen door eigen personeel in Nederland op grote schaal
  voorkomt. Hij wees er met name op dat – zeker gelet op het
  gemiddelde inkomen van deze beroepsgroep geen enkele beroepsgroep
  zo’n hoog percentage eigen woningbezit kent als bouwvakkers.
  Aannemers, zo zeggen ingewijden in de bouwnijverheid, houden met
  deze diefstallen rekening door meer bouwmateriaal te bestellen dan
  volgens het bestek noodzakelijk is. De opdrachtgever moet uiteraard
  voor deze extra uitgaven betalen. Diefstal door eigen personeel
  vormt ook een van de redenen voor aannemers om van diefstal zelden
  aangifte doen bij de politie. Uit diezelfde slachtofferenqute kwam
  naar voren dat het bij ongeveer de helft van de inbraken door
  daders van buiten blijft bij een poging (Bureau
  Criminaliteitspreventie, 1990, p. 36). Gegevens van een zeer
  recente slachtofferstudie onder bedrijven zijn afkomstig van een
  internationaal enqute-onderzoek (Van Dijk en Terlouw, 1995). In dit
  internationale empirisch onderzoek is ook een steekproef van 1139
  Nederlandse bedrijven betrokken. Van deze bedrijven waren 129 uit
  de bouwnijverheid afkomstig Noot . Slechts 18 van deze
  129 (14%) geeft aan in de periode van maart 1993 tot maart 1994
  slachtoffer te zijn geworden van diefstallen van bouwmateriaal van
  een bedrijfsterrein. Over de aard en de omvang van de schade van
  deze diefstallen valt op grond van het aanwezige materiaal niets te
  zeggen. Ook verzekeringsmaatschappijen kennen geen bijzondere
  analyse op grond waarvan de omvang van deze diefstallen kan worden
  nagegaan (zie ook het rapport van Bruinsma over de
  verzekeringsbranche).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken