• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De bouwnijverheid – 4.2. Vernielingen

  4.2. Vernielingen

  Het bouwproces kan door racketeers ook worden verstoord door
  geregeld vernielingen aan te richten waardoor vertragingen kunnen
  optreden. Vernielingen komen voor op bouwplaatsen en zelfs vaker
  dan bij andere bedrijfstakken. 15% van de bouwbedrijven geeft aan
  last te hebben van vernielingen (ibid, p. 30). In de eerder
  genoemde bronnen zijn geen aanwijzingen gevonden die op
  systematische vernielingen duiden. Vernieling op een bouwplaats is
  vooral een activiteit van jonge jongens.

  In wezen zijn deze voorvallen de laatste jaren niet veranderd.
  Dat blijkt ook uit de eerder genoemde slachtoffersurvey (Van Dijk
  en Terlouw, 1995). Slechts 7.8% van de bouwbedrijven geeft aan last
  te hebben gehad van vernielingen. Er zijn geen aanwijzingen voor
  het voorkomen van systematische vernielingen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken