• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De bouwnijverheid – 4.3. Geweld.

  4.3. Geweld.

  Volgens diverse zegslieden uit de wereld van de bouwnijverheid
  en de vakbonden is van geweld tegen aannemers en vakbondsmensen in
  Nederland nauwelijks sprake. De Bouwbond van de FNV heeft volgens
  eigen opgave in de afgelopen vijf jaar slechts n keer een geval van
  dreigen met geweld door een koppelbaas tegen een kaderlid
  meegemaakt. Ook bij werkgeversorganisaties en de SFB is over
  geweld, laat staan systematisch geweld niets bekend. Uiteraard zou
  angst voor represailles tot zwijgzaamheid van de slachtoffers
  kunnen leiden, maar als geweld vaker dan incidenteel zou
  plaatsvinden dan moet dat op de een of andere manier toch bekend
  zijn geworden. Ook vertrouwelijke politie-informatie wijst niet op
  geweldplegingen tegen aannemers en vakbondsleden. De incidenteel
  bekend geworden mishandelingen hebben betrekking op uit de hand
  gelopen conflicten tussen bouwvakkers onderling of tussen een
  bouwvakker en zijn baas.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken