• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De autobranche en de (vracht)autocriminaliteit – LITERATUUR

  LITERATUUR

  J. Albanese, Where organized and white collar crime meet:
  predicting the infiltration of legitimate business
  (paper
  presented at the annual ASC-meeting), Miami, 1994. Bovag,
  Beleidsnotitie Criminaliteitsproblematiek, Bunnik, (interne
  notitie Bovag), januari 1995.

  Bovag, Controle-actie illegale autobedrijven:
  meer dan milieuwinst, Bovag-brochure, Bunnik, augustus
  1995. Bundeskriminalamt, Bundeslagebild Kraftfahrzeugkriminalitt
  1993
  , BKA, Wiesbaden, 1994.

  G. J. N. Bruinsma, R. J. H. A. Crijns en L. Kroes, Kengetallen
  schade criminaliteit
  , IPIT, Enschede, 1992.
  J. H. J. A. Degen, Onderzoek inzake vrachtautodiefstallen,
  Zoetermeer, 1995. J. H. J. A. Degen, Autodiefstal. Hoe
  georganiseerd is deze delictsvorm?
  , CRI, Zoetermeer, 1993.

  Divisie Georganiseerde Criminaliteit Twente, Gos-team 1994.
  Een aanraking met de Russische Georganiseerde misdaad,

  Enschede, 1995.
  A. W. M. Eijken, Autokraak. Omvang, achtergronden, spreiding en
  preventie van diefstal uit en vanaf auto’s
  , DCP, Den Haag,
  1994.
  A. W. M. Eijken en J.J. de Waard, Autodiefstal. Omvang,
  spreiding, achtergronden en preventie
  , DCP, Den Haag, 1994.
  S. Field, R. V. Clark en P. M. Harris, The Mexican Vehicle Market
  and autotheft in border areas in the United States, in Security
  Journal
  , jaargang 2, 1991, p. 205-210. Fiod,
  Autoschadeherstelbedrijven. Doelgroepenbeschrijving nr. 41,
  Fiod, Haarlem, 1995. Fiod, Personenauto’s.
  Doelgroepenbeschrijving nr. 15
  , Fiod, Haarlem, 1993. B.
  Gorodecka, Kfz-Kriminalitt in Polen, in Kriminalistik, 1994,
  p. 567-574. A. W. M. van der Heijden, Verwrongen beeld van
  autodiefstal
  , CRI, Zoetermeer, maart 1995. A. W. M. van der
  Heijden en J. H. J. A. Degen, Autodiefstallen in Nederland.
  1993
  , CRI, Zoetermeer, 1994.

  M. Hinchliffe, Professional car thiefs. Their knowledge and
  social structure
  , Home Office (Police Research Squad), London,
  1994.
  A. B. Hoogeboom, Het politiecomplex, Gouda Quint, Arnhem,
  1994.
  G. van Klaveren, Regionaal project autodiefstal politieregio
  Limburg-Zuid, lezing voor congres Preventie, opsporing en
  verzekeren van autodiefstal, Amsterdam, juni 1994. G.J. Kroese en
  R.H.J.M. Staring, Prestige, professie en wanhoop. Een onderzoek
  onder gedetineerde overvallers
  , Gouda Quint, Arnhem, 1993.

  H. de Krosse, G. Huijbregts en R. Meijer, Weg gordijn, weg auto.
  Diefstal van motorvoertuigen in noordwest-Europa, in SEC,
  jaargang 9, 1995, p. 37-39.
  W. N. Leonard en M.G. Weber, Automakers and dealers: a study of
  criminogenic market forces, in Law & Society
  Review,
  jaargang 4, 1970, p. 407-424 .
  M. Levi, The extent of cross-border crime in Europe: the view from
  Britain, in Journal on Criminal Policy and Research,
  jaargang 1, 1993, p. 60-74.
  P. Mom, Politieel old-boys network, in Elsevier, 22 oktober
  1994, p. 24-28. P. Richards, Vehicle theft. The European
  perspective
  , Home Office (Police Research Squad, London,
  1993.

  G. Saville en R. Murdie, The spatial analysis of motor vehicle
  theft: a case study of Peel region, Ontario, in Journal of
  Police Science and Administration
  , jaargang 16, 1988, p.
  126-135. P. Sehr, Illegale Kraftfahrzeugverschiebung als
  Teilbereich der Organisierten Kriminalitt, in Der
  Kriminalist
  , maart 1995, p. 120-126.

  U. Sieber en M. Bgel, Logistik der Organisierten
  Kriminalitt
  , BKA-Forschungsreihe, Wiesbaden, 1993.
  W. Steinke, Kfz-Diebsthle und kein Ende, in Kriminalistik,
  1993, p. 377-378. E. H. Sutherland, D. R. Cressey en D. F.
  Luckenbill, Principles of criminoloy, General Hall, New
  York, 199211.

  Th. Werle, Internationale organisierte
  Kraftfahrzeut-Verschiebung, in Kriminalistik-Skript, p.
  153-159.
  J. G. Wesselink en C. Kant, Project Informatievoorziening
  autocriminaliteit, Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing, z.
  u., 1995.

  Appendix

  Tabel 1:
  Totaal aantal personenauto’s in Nederland

  Tabel Bron: RCD DATAcentrum, maart 1995

  Tabel 2:
  Aantal diefstallen personenauto’s volgens
  verschillende

  registratiesystemen voor de periode 1990-1994

  Tabel
  * = prognose van CRI ** = prognose VAR

  Tabel 3:
  Aantal gestolen bedrijfswagens en vrachtwagen voor de
  jaren

  1990-1994

  Tabel
  Bron: Van der Heijden en Degen, 1994; Degen, 1995
  Schema 1:
  Schema van organisaties die op de een of andere manier zijn
  betrokken bij de registratie, de opsporing en de bestrijding van
  autodiefstallen:

  Deelonderzoek, De autobranche en (vracht)autocriminaliteit  
            37
  Place text describing image 1 here!


  vorige        
  inhoudsopgave en zoeken