• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 5.1. De toegenomen onderlinge concurrentie

  5. OORZAKEN VAN DE SLECHTE ECONOMISCHE POSITIE VAN SOMMIGE
  BEDRIJVEN

  5.1. De toegenomen onderlinge concurrentie

  Het vervoersaanbod neemt wel toe, maar niet in verhouding tot de
  voortdurende stijging van het aantal – vooral internationaal
  actieve – vervoersbedrijven. In 1993 werden er 350 nieuwe
  ondernemers geteld, vorig jaar kwamen er ruim 450 toetreders bij en
  deze groei zet zich ook in 1995 voort: in het eerste half jaar
  registreerde de vergunningverlener al bijna 240 starters (TLN,
  1995). De stijging van het aantal ondernemingen wordt door
  de branche-organisatie voornamelijk toegeschreven aan de nieuwe Wet
  Goederenvervoer over de Weg (WGW).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken