• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branches horeca en gokautomaten – 4.7. Heling

  4.7. Heling

  Het openbare en anonieme karakter van de horeca biedt alle
  mogelijkheid voor de heling van gestolen goederen. Een samenspel
  van factoren bepaalt of een caf al dan niet een potentile
  heel-lokatie is. Hierin spelen de eigenaar, het publiek, de
  omgeving, de sfeer en het personeel een bepalende rol. Homburg cum
  suis (1990) stellen dat een bonafide zaak binnen twee weken rijp
  kan zijn gemaakt voor heling. Dit gebeurt bij voorbeeld wanneer de
  eigenaar, als gevolg van dalende resultaten, steeds meer louche
  types tot zijn zaak toelaat en minder frisse zaken tolereert.
  Binnen korte tijd verandert een caf dan van karakter; het gewone
  publiek laat het steeds meer afweten en het aandeel van malafide
  bezoekers wordt groter. De omzet van de eigenaar daalt hierdoor,
  waarna de overstap naar het algeheel gedogen of zelfs meewerking
  aan helingspraktijken klein is. Kroegen in
  stadsvernieuwingsgebieden zijn gevoelig voor dergelijke invloeden,
  omdat zij in korte tijd een groot deel van het vertrouwde publiek
  kwijtraken en daarmee een zekere sociaal controlerende functie. De
  sfeer van een horecagelegenheid bepaalt of en welke goederen er
  geheeld worden; een fietsenjunk loopt langs terrassen waar veel
  studenten zitten, terwijl de handelaar met een gestolen Mercedes
  eerder bij de portier van een luxe nachtclub zal aankloppen. Het
  aloude buurtcaf is de klassieke heellokatie, omdat heling meestal
  via het ons-kent-ons-circuit loopt. Ook de omgeving van het caf
  speelt een rol: in etablissementen rond markten wordt het meest
  geheeld (Homburg c.s., 1990). De horecagelegenheid kan zowel dienen
  als direct verkooppunt aan de klant (soms de eigenaar of het
  personeel zelf), maar ook als doorverkoop-punt. Sommige cafs dienen
  als opslag- en verzamellokatie van gestolen goederen. In andere
  gevallen vormt het caf een belangrijke schakel in het proces van
  diefstal, bewerking en uitzetting van goederen, en houdt men er
  zich bij voorbeeld actief bezig met het vervalsen van gestolen
  cheques. Homburg cum suis (1990) komen tot een ruwe schatting; in
  de Amsterdamse horeca ging in 1987 circa 2,5 miljoen gulden om aan
  heling; een kwart van de totale helingsomzet in de hoofdstad (in
  het jaar 1988). Volgens een horeca-exploitant wordt praktisch
  iedere ondernemer uit de branche regelmatig benaderd door helers om
  illegale sigaretten, koffie en drank te kopen, tegen zeer
  aantrekkelijke prijzen. Horeca-ondernemers kunnen hiermee hun
  winstmarge flink vergroten: de produkten zijn niet alleen goedkoper
  in aanschaf, maar blijven ook buiten de belasting. Ook Homburg cum
  suis (1990) maken melding van deze vorm van heling. De inkoop van
  zwarte produkten door de caf-eigenaar gebeurt echter meestal op
  bestelling en vindt daardoor niet per definitie in de
  horecagelegenheid plaats.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken