• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De afvalverwerkingsbranche – 5.8. Kartel- en monopolievorming in de afvalbranche

  5.8. Kartel- en monopolievorming in de afvalbranche

  In elke legale branche zijn kartelvorming en monopolisme
  ontwrichtend voor een vrije economische mededinging en voor een
  concurrerende prijsstelling. Voor de afvalbranche houdt een
  monopoliepositie van een enkel bedrijf zeer grote risico’s in. Een
  monopolist kan namelijk de hele afvalketen onder controle hebben:
  Als je de hele keten hebt, kun je pas tevreden zijn sprak
  een topman van een groot buitenlands bedrijf (Van Vugt, Boet en
  Berends, 1994, 58). Zo’n controle over een hele afvalketen brengt
  drie gevaren met zich mee. In de eerste plaats zal vrijwel
  zeker de prijs voor afvalverwerking stijgen, omdat afval op korte
  termijn een inelastisch goed is. Daarom kan een monopolist elke
  prijs vragen. In de tweede plaats wordt het vrijwel
  onmogelijk op die keten nog controle uit te oefenen omdat alles in
  n administratie geboekt staat en er van alles met dat afval kan
  gebeuren dat niet volgens de regels en slecht voor het milieu is,
  maar goed voor de eigenaar of aandeelhouders. Bovendien
  stelt een monopoliepositie een afvalverwerker in staat de overheid
  onder druk te zetten om vergunningen tegen zijn voorwaarden te
  laten afgeven. Wie anders moet het afval verwijderen of verwerken?
  Heeft een bedrijf eenmaal een monopoliepositie, dan wordt het
  bijzonder kwestbaar voor de georaniseerde misdaad. In zo’n situatie
  is het denkbaar dat door een overname van dat bedrijf een geslaagde
  poging kan worden ondernomen een (deel van) bedrijfstak onder
  controle te brengen. Een andere kwetsbaarheid kan ook. In de USA
  hebben na de privatisering van de huisvuilophaaldiensten criminele
  groepen kans gezien daarop een stevige greep te krijgen doordat zij
  via corrupte vakbonden de transportbranche beheersten. Huisvuil
  moet namelijk worden getransporteerd naar stortplaatsen of
  verbrandingsovens.

  In de USA heeft de FBI enkele onderzoeken verricht naar de
  banden tussen Italiaanse mafiagroepen en grote
  afvalverwerkingsbedrijven (Hinchey, 1984; Block, 1991; Szaz, 1995).
  In Nederland zijn op dit moment twee grote afvalverwerkers druk in
  de weer een monopoliepositie te verwerven. Nederland wordt daarbij
  als springplank gebruikt om de Europese markt te veroveren. De
  Nederlandse wetgeving op het gebied van kartelvorming is niet zo
  streng als in andere landen in de wereld. Buitenlandse bedrijven
  kopen in hoog tempo allerlei bedrijven op die in moeilijkheden
  verkeren en nemen al na korte tijd sleutelposities in
  branche-organisaties in. Enkele van deze bedrijven zijn in de USA
  veroordeeld voor overtredingen van de kartelwet (Block, 1994) en
  proberen ook in Nederland de afvalverwerkingsmarkt in handen te
  krijgen. Daarbij worden de volgende methoden gebruikt. Zo worden
  aan ontdoeners van afval prijzen voor verwerking aangeboden die ver
  liggen onder de kostprijs. Wanneer de concurrentie de strijd niet
  meer kan volhouden (alle afval gaat nu eenmaal naar de goedkoopste
  verwerker), gaat de prijs voor de ontdoeners sterk omhoog en kunnen
  ontdoeners niet meer terug. Branche-organisaties worden gebruikt om
  concurrenten certificering te onthouden waardoor zij minder
  opdrachten krijgen. In de branche-organisaties wordt naar de
  overheid toe de stelling verdedigd dat alleen schaalvergroting met
  grote technologische investeringen nog verantwoord is uit
  milieuhyginisch standpunt. Hierdoor worden kleine afvalverwerkers
  voor de overheid als partner minder interessant. De monopolisten
  verzoeken de overheid via de branche-organisaties telkens om
  nieuwe, duurdere technieken van afvalverwerking toe te passen.
  Alleen zij kunnen uiteraard die technieken leveren. Kennis en
  mensen worden elders (waaronder ook de overheid) weggekocht. Als
  laatste middel wordt gebruik gemaakt van het tippen van politie en
  justitie om illegale activiteiten bij concurrenten aan de kaak te
  stellen. Daardoor krijgt de concurrent een malafide imago en
  blijven opdrachten achterwege. Zo heeft een bedrijf enkele andere
  bedrijven voor een lage prijs kunnen overnemen omdat deze
  afvalverwerkers in strafrechtelijke moeilijkheden verkeerden.

  Hebben dit soort bedrijven eenmaal die positie in handen, dan
  wordt de afvalverwerking in Nederland oncontroleerbaar en heel
  duur. De overheid staat dan vrijwel buiten spel en kan slechts
  vergunningen verschaffen omdat zij dan in een positie is
  gemanoeuvreerd waarin zij geen kant meer op kan.

  Samengevat komt het er op neer dat een een zeer risicovolle
  situatie ontstaat wanneer een verwerker van een of meer
  afvalstoffen de hele keten in bezit heeft en er geen concurrentie
  van andere afvalverwerkers meer bestaat.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken