• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 12.2 Drugssmokkel

  12.2 Drugssmokkel

  Er vindt een aanzienlijke smokkel van (illegale) goederen in
  vrachtwagens plaats. De sloffen sigaretten en flessen drank die
  chauffeurs voor eigen bijverdienste in de cabine of lading
  meenemen, blijven hier buiten beschouwing, omdat het hoofdzakelijk
  om kleinschalige en niet-georganiseerde smokkel gaat. Bij andere
  smokkelvormen wordt echter op grote schaal gebruik gemaakt van
  reguliere professionele transportbedrijven. De smokkel op grote
  schaal betreft voornamelijk drugs, zoals XTC en
  andere synthetische drugs naar Engeland (vaak in bloemen en
  bloembollen) en Zweden, en bovenaan de lijst natuurlijk hash uit –
  onder andere – Noord-Afrika. We bespreken de drugssmokkel per
  drugssoort en zoomen daarbij kort in op (voornamelijk
  hash-)transporten uit Marokko.

  12.2.1 Nederwiet

  In Nederland wordt naar een schatting van Steinmetz c.s. (1995)
  jaarlijks gemiddeld 51 ton wiet geproduceerd, met een gezamelijke
  omzet van 416 miljoen gulden. Deze wiet blijft voor het overgrote
  deel binnen Nederland: er wordt slechts voor 16 miljoen gulden
  gexporteerd. Vooralsnog doen deze drugs in de smokkel niet echt
  mee.

  12.2.2 Hash en marihuana

  Zoals gezegd is de organisatie van de soft-drugshandel veelal in
  handen van Marokkanen, maar voor de uitvoering van het
  daadwerkelijke transport (boven de 50 kilo) worden Europese,
  waaronder veel Nederlandse, transporteurs ingeschakeld. (Steinmetz
  c.s., 1995) Deze werken met chauffeurs van verschillende
  nationaliteiten. Er zijn een kleine zestig Nederlandse
  transportbedrijven die op Marokko rijden, waaronder twee hele
  grote, die bijna dagelijks naar Noord-Afrika afreizen. Aangezien er
  bijna veertig Nederlandse vrachtwagenchauffeurs in Marokko
  vastzitten vanwege drugssmokkel, hebben gemiddeld twee van elke
  drie transportbedrijven n chauffeur in detentie. Marokkaanse hash
  domineert, zo blijkt uit de bovenstaande alinea’s, de Nederlandse
  markt. Er is een min of meer continue stroom van Maroc naar ons
  land; gemiddeld zo’n 2000 tot 5000 kilo per week. Drugsorganisaties
  gaan ervan uit dat n op elke drie transporten wordt onderschept
  (Steinmetz c.s., 1995). Volgens dit getal, zou het werkelijke
  aantal gesmokkelde kilo’s in 1994.300.000 bedragen. De hoeveelheden
  in beslag genomen cannabis nemen bijna jaar na jaar toe, zo
  blijkt
  uit gegevens die afkomstig zijn van het Marokkaanse ministerie van
  binnenlandse zaken (1993) en twee Marokkaanse kranten, namelijk
  Maroc-Hebdo (17 juni 1994) en Al-Alam (april 1995): Tabel

  Er zijn talloze kleine organisaties die drugs vervoeren en een
  vijftigtal grotere groepen, die ieder gemiddeld n tot driemaal per
  jaar een drugstransport rijden. In personenwagens, busjes en
  campers gaat gemiddeld 10 tot 100 kilo per keer mee; het gaat hier
  meestal niet om georganiseerde transporten. Per vrachtauto of schip
  gaat zo’n 1000 tot 1500 kilo per keer mee, hoewel een genterviewde
  beweert iedere keer vijfduizend kilo mee te nemen. Volgens
  Steinmetz c.s. (1995) weten chauffeurs vaak niets van de illegale
  ladingen wordt er veelvuldig gewisseld van transportbedrijf, vaak
  via het doorverkopen van omgebouwde vrachtwagens. In Nederland
  vindt de distributie van hash voornamelijk plaats via Amsterdam,
  maar ook Zeeland (Middelburg en Vlissingen), Brabant, Limburg
  (Roermond en Venlo) en het Oosten (Twente en Arnhem) kennen hun
  handelsconcentraties. Steinmetz c.s. (1995) schatten in dat de
  oostelijke en zuidoostelijke steden zich vooral op de handel met
  Duitsland, Scandinavi en Zwitserland richten en de zuidelijke
  vooral op Belgi en Frankrijk zijn gericht.

  12.2.3 Harddrugs

  De heronesmokkel komt voornamelijk uit Turkije, via de
  Balkanroute. Volgens een CRI-rapport kwam in 1993 85 procent van de
  onderschepte harddrugs op die manier Nederland binnen; er werd in
  dat jaar 900 kilo herone in beslag genomen. De drugs worden
  voornamelijk vervoerd met vrachtauto’s van Turkse
  transportondernemingen, maar na een verscherping van de controle op
  Turkse vrachtwagens, worden in toenemende mate vrachtauto’s uit
  andere landen ingezet (CRI, 1993). Een ander genoemd traject is via
  vrachtwagens van Libanon naar Irak en Syri en vandaar uit op de
  boot naar Griekenland of het toenmalige Joegoslavi. Want een
  vrachtauto uit Libanon is verdacht, maar als deze uit Griekenland
  komt veel minder. De relatief nieuwe drug XTC is een
  buitenbeentje op de drugsmarkt, omdat het voor een groot deel in
  Nederland zelf geproduceerd wordt en vervolgens voor een groot deel
  verhandeld naar het buitenland. Nederlandse trucks met synthetische
  drugs worden vaak in Engeland, Scandinavi en Frankrijk betrapt, met
  meestal vrij grote hoeveelheden pillen aan boord. Een andere, aan
  synthetische drugs gerelateerde, vorm van smokkel betreft het
  transport van bepaalde chemicalin die bij de produktie van XTC
  worden gebruikt. Over de omvang van deze smokkel hebben we geen
  gegevens kunnen achterhalen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken