• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De branche van het wegtransport – 12.3 Andere vormen van smokkel

  12.3 Andere vormen van smokkel: wapens en mensen

  Wat betreft de aard en omvang van wapensmokkel, tasten we
  volledig in het duister. Aangezien er – onder andere – met name in
  voormalig Joegoslavi een behoorlijk aantal wapens nodig is, moet er
  smokkel van wapens plaatsvinden. Een genterviewde transporteur
  vertelde dat er wel zeker door Nederlandse transportbedrijven naar
  het oorlogsgebied wordt gereden, maar onduidelijk is met welke
  lading. Onlangs dook in de pers een bericht op over
  mensensmokkel in een Nederlandse vrachtauto. Het betrof een
  groep vluchtelingen uit verscheidene landen (Marokko, Tunesi,
  Somali, Irak en Iran) die vermoedelijk veel geld heeft betaald om
  in West-Europa een herkomen te vinden. Een chauffeurs-echtpaar dat
  al jaren op Marokko rijdt, vertelt over de vele verstekelingen die
  zich op de veerboot onder of in de wagens proberen te verstoppen,
  al wisten zij niet of chauffeurs ook geld aannemen van de
  verstekelingen. Na verscherpte controle aan de Marokkaanse grens,
  hebben zich mensensmokkelroutes ontwikkeld bij de Algerijnse grens,
  zo staat eveneens te lezen in het rapport dat handelt over
  allochtonen. In 1994 arresteerde de Italiaanse politie 6000
  Algerijnse, Marokkaanse en Tunesische illegalen in Zuid-Itali, zo
  vernemen we verder uit diverse Marokkaanse kranten waaronder Anoual
  (22 mei 1995). Sindsdien heeft ook Algerije maatregelen genomen en
  verplaatste de smokkel zich weer naar Marokko, van waaruit de
  migranten met bootjes naar Algeciras worden gevaren, na betaling
  van bedragen rond de 3000 gulden. Zowel de Spaanse als de
  Marokkaanse douane en politie zou betrokken zijn bij deze
  mensensmokkel, zo vernemen we uit deze Marokkaanse bronnen. Vanuit
  Spanje gaan de illegalen naar Nederland, Belgi en Frankrijk, maar
  het is onduidelijk of en hoe vaak de transportsector hierbij
  gebruikt wordt. Uit de politiedossiers blijkt dat er Nederlandse
  chauffeurs zijn aangehouden met verstekelingen uit Irak, Iran,
  Egypte, Tunesi, Marokko en Somali aan boord: verscholen achter lege
  bloemendozen in de lading. De betreffende chauffeurs verdienden
  duizend gulden per gesmokkeld persoon.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken