• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De zeehaven Rotterdam en de luchthaven Schiphol – 6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

  6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

  De geografische ligging van Nederland heeft gevolgen voor de
  aard en de omvang van de georganiseerde
  misdaad in Nederland. De uitstekende transportverbindingen en de
  aanwezigheid van enkele vitale transportknooppunten van diverse
  internationale handelsroutes, de haven Rotterdam en de luchthaven
  Schiphol, bieden internationale smokkelaars de mogelijkheid hun
  illegale waar naar de gewenste plaatsen te vervoeren. De
  smokkelwaar, waaronder drugs, wapens, gestolen auto’s, gevaarlijk
  afval, bedreigde plantensoorten, is verstopt in de massale
  goederenstromen die in beide havens dagelijks samenkomen. Er wordt
  door de (inter)nationale georganiseerde misdaad geprofiteerd van de
  overslagfaciliteiten van de grootste haven ter wereld en van een
  van de belangrijkste vliegvelden in Europa.

  De Rotterdamse haven wordt voornamelijk gebruikt voor de smokkel
  van drugs: marihuana, hash en en cocane. De meeste herone (Turkse)
  komt overigens per vrachtauto via de Balkanroute Nederland binnen.
  Het overgrote deel van de drugs is bestemd voor transito en wordt
  dus verder getransporteerd naar andere landen in Europa of naar
  andere werelddelen. De drugs zijn voornamelijk afkomstig van de
  (bron)landen Colombia, Nigeria, Pakistan, Marokko en Libanon. De
  meeste drugs worden gesmokkeld in grote partijen in containers. (In
  hoeveel van de ongeveer drie miljoen containers die jaarlijks de
  haven aandoen, drugs zijn verstopt is met geen mogelijkheid aan te
  geven.) In 1994 is voor 188.000 kilo aan drugs door de douane in
  beslag genomen en dit aantal geeft aan dat per container grote
  hoeveelheden per keer worden verscheept. De marihuana en de hash
  worden met duizenden kilo’s tegelijk gesmokkeld en de cocane uit
  Colombia in tientallen of honderden kilo’s per container. De
  werkwijzen van smokkelaars worden steeds inventiever en op
  creatieve wijze worden drugs tussen legale goederen verstopt. De
  afhandeling in de haven is snel (en moet ook snel zijn) en de
  werkzaamheden stil leggen om een container te inspecteren is een
  kostbare zaak. Hoewel de douane een risico-analyse heeft ontwikkeld
  waarmee vooraf verdachte containers en schepen kunnen worden
  getraceerd, moet de werkelijke pakkans toch klein worden
  ingeschat.

  De haven heeft te maken met diefstallen, maar het werkelijke
  aantal is onbekend. De reden hiervoor is een lage
  aangiftebereidheid bij de havenbedrijven. Men is bang een goede
  naam te verliezen of om accijnzen en andere belastingen voor de
  gestolen goederen te moeten betalen. Containers worden gestolen
  door professionele dieven. De haven heeft ook te maken met
  milieucriminaliteit, die in een enkel geval zeer ernstig van aard
  is. Er zijn geen criminele groepen bekend wier illegale
  activiteiten zich specifiek op de haven richten. Van innesteling
  van de georganiseerde misdaad zijn geen sporen aangetroffen.
  Schiphol heeft als luchthaven te maken met twee soorten smokkel:
  die van drugs en die van mensen. Wat betreft drugs kan worden
  opgemerkt dat voornamelijk cocane en in mindere mate herone per
  vliegtuig wordt gesmokkeld. Het illegale vervoer van
  cannabisprodukten is zo klein in omvang dat mag worden aangenomen,
  dat smokkelaars dat voor eigen gebruik meenemen. De drugszendingen
  die via Schiphol lopen, zijn kleiner in omvang dan die per schip
  Rotterdam binnen wordt gebracht. Dit blijkt onder andere uit het
  totaal van ongeveer 600 kilo cocane die bij koeriers in 1994 in
  beslag is genomen. Wat in Rotterdam dus in n container wordt
  getransporteerd, moet per vliegtuig in vele kleine partijen worden
  gesmokkeld. De cocane is vrijwel in zijn geheel afkomstig uit
  Colombia en komt via Suriname en de Nederlandse Antillen naar ons
  land. De herone is van Aziatische oorsprong en wordt (met hulp van
  anderen) direct uit Hongkong, Singapore of Bangkok, of vandaar via
  Nigeria naar Schiphol gesmokkeld. Er zijn twee manieren drugs per
  vliegtuig te smokkelen: met hulp van passagiers of werknemers, die
  de harddrugs in of op hun lichaam verstoppen, of in vrachten en
  bagagestukken. De koeriers zijn vaak Nederlandse jongeren of
  Surinamers en Antillianen (al dan niet in het bezit van een
  Nederlands paspoort). De meeste criminele groepen die op Schiphol
  activiteiten ontplooen, zijn van Surinaamse en/of Antillaanse
  origine. In n geval waren daarbij een groep Ghanezen betrokken. De
  smokkel van cocane gebeurt in een aantal gevallen met hulp van
  personeel van de luchthaven. Kwestbare sectoren op de luchthaven
  waar mensen als hulp voor criminele groepen zijn gestationeerd,
  zijn de vrachtafhandeling, in het bijzonder de bagageruimten, de
  schoonmaak, de luchtvaartmaatschappijen, de vrachtloodsen of de
  opsporingsdiensten. Van de aangehouden verdachten kan worden
  opgemerkt dat zij tot de lagere echelons van criminele groepen
  behoren. De organisatoren van de cocanesmokkel blijven op de
  achtergrond en daarop heeft de Marechaussee dus geen zicht.

  Medewerking van binnen uit is ook waargenomen bij de smokkel van
  mensen. Georganiseerde mensenhandel uit het voormalige Oost-Europa,
  Azi, Zuid-Amerika en Afrika komt voor op Schiphol. De mensenhandel
  gebeurt meestal met toestemming van de betrokkenen, maar in een
  aantal gevallen gaat de smokkel met dwang gepaard om later als
  illegale arbeider of als prostitue te werk te worden gesteld. Een
  deel van de mensensmokkel is op Nederland gericht, een deel is
  tijdelijk op Schiphol om uiteindelijk naar landen als de VS en
  Canada door te reizen. Ook bij mensensmokkel is hulp van werknemers
  op Schiphol geconstateerd. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat de
  georganiseerde misdaad op de luchthaven een vaste plaats heeft
  ingenomen, is het aantal corruptiegevallen bij personeel van
  opsporingsinstanties en bij ander personeel op de luchthaven in
  verband met medeplichtigheid aan mensen- en drugsmokkel meer dan
  incidenteel te noemen. Onze nationale luchthaven heeft op gezette
  tijden te maken met internationaal samengestelde groepen van
  zakkenrollers en bagagedieven. Zij zoeken hun slachtoffers uit in
  de vertrek- of aankomsthal. De vele auto’s die
  zijn geparkeerd op de luchthaven vormen een aantrekkelijk doelwit
  voor autodieven en autokrakers. Het aantal gestolen of opengebroken
  auto’s is echter laag te noemen wanneer het grote aantal auto’s in
  ogenschouw wordt genomen dat dagelijks op Schiphol staat
  geparkeerd.

  Samenvattend kan worden gesteld dat voor beide havens geldt dat
  de georganiseerde misdaad om logistieke redenen profiteert van de
  havens, dat zij werknemers ter plekke voor die illegale praktijken
  inschakelt. Er zijn geen aanwijzingen dat zij een vaste plaats in
  de havens heeft ingenomen.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken