• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De afvalverwerkingsbranche – 5.3. Zelfregulering

  5.3. Zelfregulering

  De gebrekkige handhaving en controle op de naleving van die
  wetten en regels worden pijnlijk zichtbaar wanneer de overheid,
  zoals de laatste jaren is te zien, in de afvalbranche het principe
  van zelfregulering gaat toepassen. Het milieubeleid loopt daarmee
  niet uit de pas met het overige overheidsbeleid waarin een
  herijking van de relaties tussen overheid en maatschappij plaats
  vindt: de terugtredende overheid. De overheid is de laatste jaren
  meer tot de overtuiging gekomen dat overreden beter is dan
  straffen. Overreding gaat in die visie samen met een verinnelijking
  van milieunormen (Aalders, 1994). Het vergunningenstelsel moet z
  worden dat vergunningen en procedures het bedrijfsleven niet meer
  onnodig belemmeren. Deze nieuwe aanpak belemmert wel het Openbaar
  Ministerie in zijn vervolgende rol, omdat wanneer de ene overheid
  een bepaalde gang van zaken toestaat, dat de andere overheid wel
  heel moeilijk maakt voor dezelfde zaken een strafvervolging te
  beginnen.

  De afvalbranche heeft de gedachte van zelfregulering aangegrepen
  als een kans om de overheid buiten de deur te houden. De instelling
  van zogenaamde certificaten van kwaliteitszorg is aan de ene kant
  een poging van branche-organisaties in eigen huis orde te scheppen
  en regels te maken, aan de ander kant kan certificering worden
  ontdoken door malafide afvalverwerkers, waarbij het certificaat als
  dekmantel voor illegale activiteiten fungeert. Papier is nog altijd
  geduldig en certificaten zijn niet afdwingbaar binnen de branche.
  Zoals de CRI (1992) opmerkt zijn certificaten zeer fraudegevoelig
  omdat zij zijn gebaseerd op gerechtvaardigd vertrouwen en niet op
  goede controle. Certificaten kunnen valselijk worden opgemaakt,
  oneigenlijk worden gebruikt, een werkwijze van afvalverwerking
  omschrijven die niet is nagekomen en, niet onbelangrijk te
  vermelden, certificaten kunnen eenvoudig worden gekopieerd.

  Concluderend kan worden opgemerkt dat de overheid meer en meer
  zaken overlaat aan de afvalbranche zelf en daarop wordt door
  branche-organisaties ingespeeld met de instelling van
  kwaliteitscertificaten. Deze certificaten geven, bij een gebrek aan
  overheidscontrole, nauwelijks enige waarborg voor een ordentelijke,
  niet illegale afvalverwerking.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken