• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De autobranche en de (vracht)autocriminaliteit – VOORWOORD

  Gerben Bruinsma Universiteit Twente

  VOORWOORD

  Deze deelstudie die in opdracht van de Parlementaire Enqute
  Commissie
  Opsporingsmethoden is uitgevoerd, heeft tot doel de aard en de
  omvang van de georganiseerde (vracht)autodiefstallen in Nederland
  in kaart te brengen, vast te stellen welke criminele groepen zich
  met deze misdrijven bezighouden en na te gaan in hoeverre de
  autobranche daarbij is betrokken.

  Ik was met het onderwerp autodiefstallen vertrouwd geraakt
  tijdens mijn wetenschappelijke studie naar besluitvormingsprocessen
  in grootschalige opsporingsonderzoeken, waarvoor ik vorig jaar te
  gast was bij het GOS-team van de Divisie Georganiseerde
  Criminaliteit van de regiopolitie Twente. Dit team verrichtte een
  succesvol opsporingsonderzoek naar een professionele
  autodiefstalgroep afkomstig uit Rusland. Ik dank alle rechercheurs
  van het team voor de vele kennis die ik daar toen over dit
  onderwerp heb opgedaan.

  De deelstudie had niet op deze wijze kunnen worden voltooid
  zonder de medewerking en kennis van anderen. De schrijver bedankt
  de volgende personen voor hun bijdrage aan dit deelproject: de
  heren J. Degen, B. Springvloed en A. van der Heijden van het CRI,
  J. Kersten van het CBS, J. Wesselink van Centraal Beheer, A.
  Greeven van VAR, B. Rijper van de Stichting CIS, E. Kleemans van
  het IPIT, H. Kamperman van de regiopolitie Twente, de rechercheurs
  van het GOS-team en de dames W. Griffioen van de Bovag, C. de Boer
  en C. Hoekstra van het IPIT.


  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken