• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • IX – De illegale handel in nucleair materiaal – 3. CONCLUSIES

  3. CONCLUSIES

  In deze studie van beperkte omvang zijn drie vragen gesteld:
  1. welke criminele groepen maken zich schuldig aan de illegale
  handel in nucleair materiaal? 2. Op wat voor manieren wordt deze
  vorm van illegale handel gepleegd?
  3. Hoe worden de opbrengsten uit deze illegale handel besteed?
  De illegale handel in nucleair materiaal lijkt aan Nederland
  voorbij te gaan. Er bestaat ook weinig aanleiding deze handel via
  Nederland te laten verlopen, wanneer de markt voornamelijk in het
  Midden-Oosten, Zuid-Amerika en in Azi ligt. Er zijn geen
  aanwijzingen dat in Nederland zoiets als een atoommafia of zelfs
  maar een serieus te nemen handel in dit materiaal bestaat. Zelfs de
  Duitse berichten over de illegale handel moeten met enig wantrouwen
  worden bejegend. Zij moeten eerder worden opgevat als een manier om
  de publieke opinie te benvloeden en niet als betrouwbare informatie
  over de werkelijke aard en omvang van de illegale handel in
  nucleair materiaal.

  In Nederland blijken de zaken waarom het gaat voornamelijk
  gebaseerd op vermoedens, zonder concreet bewijs. Over de eventuele
  daders en hun werkwijzen is derhalve niets bekend.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken