• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • kalsbeek

  Nu het volledige rapport Kalsbeek online
   

  Inhoud:

  Ten Geleide
   
   HOOFDSTUK 1 INLEIDING, VRAAGSTELLINGEN
  VERANTWOORDING

  1.1 Instelling en samenstelling commissie
  1.2 Onderzoeksvragen
  1.3 Methoden en opzet van het onderzoek
  1.4 Van crisis naar verandering
  1.5 Georganiseerde criminaliteit in
  Nederland

  HOOFDSTUK 2 NORMERING EN INZET
  OPSPORINGSMETHODEN

  2.1 Normering algemeen
  2.2 Observatiemethoden
  2.3 Informanten en infiltranten
  2.4 Gecontroleerde afleveringen doorlaten
  2.5 Overige methoden
  2.6 Normering van bevoegdheden voor de handhaving
  van de openbare orde

  2.7 Kennis van norrnering en opleidingen

  HOOFDSTUK 3 ORGANISATIE VAN DE
  OPSPORING

  3.1 Inleiding
  3.2 Na de parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden: veranderingen en reorganisatie

  3.3 Korpsleiding
  3.4 Criminele inlichtingendiensten
  3.5 Tactische recherche
  3.6 Kernteams
  3.7 Korps landelijke politiediensten
  (KLPD)

  3.8 Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD)
  3.9 Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst
  (FIOD)

  3.10 Internationale samenwerking

  HOOFDSTUK 4 GEZAG OVER EN TOEZICHT OP DE
  OPSPORING

  4.1 Algemeen
  4.2 Openbaar ministerie
  4.3 Openbaar ministerie landelijk
  4.4 Rechters-commissarissen
  4.5 Korpsbeheerders
  4.6 Ministeries
  4.7 Tweede Kamer

  HOOFDSTUK 5 BIJZONDERE BEVINDINGEN
  5.1 Inleiding
  5.2 Voorgeschiedenis
  5.3 Informatie aan de Tweede Kamer
  5.4 Verschillende onderzoeken
  5.5 De bevindingen
  5.6 Conclusie en aanbeveling

  HOOFDSTUK 6 CONCLUSIES EN
  AANBEVELINGEN

  6.1 Verantwoording
  6.2 Verandering in de opsporing
  6.3 Normering
  6.4 Organisatie opsporing
  6.5 Gezag en toezicht op de opsporing
  6.6 Bijzondere bevindingen