• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • GEZAG OVER EN TOEZICHT OP DE OPSPORING

  HOOFDSTUK 4 GEZAG OVER EN TOEZICHT OP DE OPSPORING

  4.1 Algemeen

  De crisis in de opsporing, zoals die werd geconstateerd door de
  parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden, bestond op
  de derde plaats uit de gezagscrisis. Het gezag van het openbaar
  ministerie over de politie, dat weliswaar is terug te voeren op een
  expliciete wettelijke opdracht, was in de praktijk van de opsporing
  niet vanzelfsprekend. Het kostte veel officieren van justitie grote
  moeite hun gezag daadwerkelijk te laten gelden. Niet alleen werd
  feitelijk zeer verschillend invulling gegeven aan de gezagsrol van
  het openbaar ministerie over de politie, ook de meningen daarover
  liepen binnen het openbaar ministerie uiteen: «Over gezag
  dient niet teveel te worden gediscussieerd. Maar de gezagsconceptie
  voor en van het openbaar ministerie varieert nog altijd van de
  «super-rechercheur die dag en nacht boven op de zaak
  zit» tot «sturing op (grote) afstand»
  (Eindrapport parlementaire enquêtecommissie
  opsporingsmethoden, Kamerstuk 24 072, nrs. 10-11, 1995-1996, p.
  414). Ook de opvattingen binnen het openbaar ministerie over de
  normering van de bijzondere opsporingsmethoden variëren op
  zijn minst van «rekkelijk» tot «precies».
  Op basis van de beslispunten zijn voor dit deel van het
  evaluatieonderzoek door de commissie de volgende vragen
  gesteld:

  a. Zijn de onderlinge verhoudingen tussen functionarissen en
  organisaties in de opsporing verbeterd en werkbaar?
  b. Wordt door het openbaar ministerie op verantwoorde wijze gezag
  uitgeoefend over de inzet van opsporingsmethoden?
  c. Bestaat er duidelijkheid over de wijze en de inhoud van de
  gezagsuitoefening door het openbaar ministerie?
  d. Heeft de gezagsuitoefening door het openbaar ministerie
  daadwerkelijk effect op het functioneren van de politie met
  betrekking tot de opsporing?
  e. Is de controle op het gebruik van opsporingsmethoden door
  rechters-commissarissen, korpsbeheerders en ministeries
  adequaat?

  De nadruk bij het onderzoek naar de gezagscrisis ligt primair
  bij het openbaar ministerie. Daarnaast is ook gekeken naar de
  mede-verantwoordelijkheid van de andere partners in het gezag over
  en het beheer van de opsporing: rechters-commissarissen,
  korpsbeheerders en ministeries.

  vorige   volgende    inhoud