• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Inhoud Bijlage X

  Bijlage X – Deelonderzoek 3

  1. De vrije-beroepsbeoefenaars: advocaten, notarissen en
  accountants

  Voorwoord

  INLEIDING

  1.1. Verwijtbare betrokkenheid

  1.2. Vraagstelling
  1.3. Werkwijze
  1.4.
  Opbouw van het verslag

  2. DE ADVOCATUUR

  2.1. Kerngegevens
     
    2.1.1. Vertrouwensman
        2.1.2. Taak en werkzaamheden
        2.1.3. De organisatie
  2.2. De karakteristiek van het beroep

        2.2.1. Het evenwicht tussen onafhankelijkheid
  en partijdigheid
        2.2.2. Geheimhoudingsplicht en
  verschoningsrecht
  2.3. De tuchtrechtspraak
   
      2.3.1. Inleiding
        2.3.2. Het tuchtrecht
        2.3.3. De tuchtrechtspraak
  2.4. Aantrekkelijk en kwetsbaar voor
  criminele groepen
  2.5. De
  voorvallen
        2.5.1. Inleiding
        2.5.2. De bronnen
        2.5.3. De vormen van verwijtbare
  betrokkenheid
  2.6. Slotbeschouwing

  3. HET NOTARIAAT

  3.1. Kerngegevens
     
    3.1.1. Openbaar ambtenaar in een vrij beroep
        3.1.2. Taak en werkzaamheden
        3.1.3. De organisatie
  3.2. De karakteristiek van het
  beroep
        3.2.1. De plicht tot
  dienstverlening
        3.2.2. Onpartijdig en onafhankelijk
        3.2.3. Geheimhouding en verschoningsrecht
  3.3. De tuchtrechtspraak
   
      3.3.1. Twee vormen van tuchtrecht
        3.3.2. Tuchtrechtspraak
  3.4. De kwetsbare positie van de
  notaris
        3.4.1. Onmisbaar en
  aantrekkelijk voor criminele organisaties
        3.4.2. De geringe weerbaarheid van de
  notaris
  3.5. De voorvallen
     
    3.5.1. Inleiding
        3.5.2. De bronnen
        3.5.3. De vormen van verwijtbare
  betrokkenheid
  3.6. Slotbeschouwing

  4. ACCOUNTANCY

  4.1. Kerngegevens
     
    4.1.1. De accountant als vertrouwenspersoon van onderneming
  en publiek
        4.1.2. Taak en werkzaamheden
        4.1.3. De organisatie
  4.2. Karakteristiek van het beroep

  4.3. De tuchtrechtspraak
  4.4. De kwetsbare positie van de accountant

  4.5. De voorvallen
     
    4.5.1. De bronnen
        4.5.2. De vormen van verwijtbare
  betrokkenheid
  4.6. Slotbeschouwing

  5. SLOTBESCHOUWING

  LITERATUUR

        BIJLAGE 1
        BIJLAGE 2

  2. Fraude en witwassen

  Voorwoord

  1. INLEIDING

  1.1. Onderzoeksvragen en
  begripsbepaling
  1.2. Geraadpleegde
  bronnen
        1.2.1. Interviews
        1.2.2. Dossiers
        1.2.3. Literatuur
  1.3. Opbouw van het rapport

  2. ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN DE
  FRAUDE

  2.1. Het begrip fraude in historisch
  perspectief

  3. VERSCHIJNINGSVORMEN VAN
  FRAUDE

  3.1. Inleiding
  3.2. Parasitaire fraudevormen
  3.3. Symbiose met de marktomgeving
   
      3.3.1. BTW-fraude
        3.3.2. EU-fraude
        3.3.3. Overige verschijningsvormen van een
  symbiotische relatie met de
  3.4. Recapitulatie

  4. CRIMINELE ORGANISATIES OP
  FRAUDEGEBIED

  4.1. Inleiding
  4.2. Diversiteit van de dadergroepen

  4.3. Enkele basiskenmerken van de
  daders
        4.3.1. Daderprofiel op basis
  van demografische kenmerken
        4.3.2. Criminele carrires
        4.3.3. Specialisten of generalisten
  4.4. Gezagsstructuur en onderlinge
  verhoudingen
        4.4.1. Aard van de
  onderlinge samenwerking
        4.4.2. Intern sanctiesysteem
        4.4.3. Contacten met andere criminele
  organisaties
  4.5. Recapitulatie

  5. AFSCHERMING

  5.1. Inleiding
  5.2. Beperking en manipulatie van
  informatiestromen
  5.3. De inbreng
  van derden
        5.3.1. Onoorbare externe
  contacten bij de uitvoering van de fraudeconstructie
        5.3.2. Onoorbare contacten binnen
  opsporingsinstanties en het OM
        5.3.3. Het zoeken van beschutting binnen
  bestaande sociaal-culturele
  5.4. Afscherming in het licht van de
  verschillende fraudevormen
        5.4.1.
  Parasitaire fraudes
        5.4.2. Symbiotische fraudes
  5.5. Recapitulatie

  6. SCHADE, OPBRENGSTEN EN
  BESTEDINGEN

  6.1. Inleiding
  6.2. Aard en omvang van de schade
  6.3. Wederrechtelijk verkregen voordeel

  6.4. Investeringen
  6.5. Recapitulatie

  7. AFSCHERMING MET BEHULP VAN
  RECHTSFIGUREN

  7.1. Inleiding
  7.2. De besloten vennootschap
  Noot
        7.2.1. Aard van de
  rechtsvorm
        7.2.2. De oprichting
        7.2.3. Bestuurswisselingen en overdracht van
  aandelen
  7.3. Overige rechtspersonen
   
      7.3.1. De stichting
        7.3.2. Buitenlandse rechtspersonen
  7.4. Eigendomsconstructies
   
      7.4.1. Juridisch en economisch eigendom
        7.4.2. Trust
  7.5. Recapitulatie

  8. DE HANDEL IN
  AFSCHERMINGSCONSTRUCTIES

  8.1. Inleiding
  8.2. De rol van tussenpersonen

  9. INLEIDING

  9.1. Van zwart geld naar
  misdaadgeld
  9.2.
  Begripsbepaling
  9.3. Gegevens over
  het aantal MOT-meldingen

  10. WEGSLUIZEN ZONDER
  WITWASSEN

  10.1. Fasen in het proces van
  witwassen
  10.2. Fysieke
  verplaatsingen
  10.3. Girale
  verplaatsingen
        10.3.1. Ondergronds
  bankieren
        10.3.2. Rep-offices
        10.3.3. Misbruik maken van banken
  10.4. De rol van de
  wisselkantoren

  11. WITWASSEN

  11.1. Inleiding
  11.2. Het voorwenden van vermogensstijging

  11.3. Het overdragen van vermogen

  11.4. Het creren van inkomsten

  11.5. Misdaadgeld witwassen via de
  effectenhandel
        11.5.1. Inleiding
        11.5.2. Geld dat in rook opging
        11.5.3. Veelbelovende onderneming of
  opgepoetst beursfonds?
  11.6. Witwassen en investeren op de
  onroerend goedmarkt
        11.6.1. Winst
  creren door ABC-transacties.
        11.6.2. Investeren in onroerend goed
  11.7 Recapitulatie

  12. SLOTBESCHOUWING

  LITERATUUR

        BIJLAGE 1
        BIJLAGE 2
        BIJLAGE 3


  inhoudsopgave en zoeken