• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 1.3. Werkwijze

  1.3. Werkwijze

  Wij hebben ter beantwoording van de beide onderzoeksvragen de
  volgende bronnen gebruikt. In de eerste plaats zijn interviews
  gehouden met enkele vertegenwoordigers van de beroepsgroepen en
  genformeerde buitenstaanders (bijlage 1). In de tweede plaats zijn
  tal van schriftelijke bronnen geraadpleegd: de tuchtrechtspraak
  (1990-1995), zaken die via de landelijke inventarisatie van de CRI
  1995 werden opgespoord of die tijdens onze deelstudies naar voren
  kwamen, het bestand van Finpol (1992-1995) en het gegevensbestand
  van de LCID. Het bestand van Finpol bevat de meldingen van
  financile instellingen die na de screening door het Meldpunt
  ongebruikelijke transacties (MOT) als verdachte transacties
  naar Finpol worden doorgeleid. Voor de invoering van de wet MOT in
  februari 1994 berustten de meldingen op onderlinge afspraken tussen
  banken en het ministerie van Justitie. Het LCID-bestand, dat
  doormeldingen bevat van de regionale CID’s, is door ons bevraagd op
  de trefwoorden advocaat en notaris. In de derde plaats zijn vele
  gesprekken gevoerd met leden van de recherche, de RCID, de afdeling
  Finpol en het OM. Deze gesprekken dienden zowel als zelfstandige
  bron van informatie als om informatie uit de schriftelijke bronnen
  te checken en aan te vullen. Voorts zijn wetenschappelijke
  literatuur, brochures en jaarverslagen van de diverse
  beroepsgroepen bestudeerd.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken