• Buro Jansen & Janssen, gewoon inhoud!
  Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, overheid in Nederland en de EU kritisch volgt. Een grond- rechten kollektief dat al 40 jaar, sinds 1984, publiceert over uitbreiding van repressieve wet- geving, publiek-private samenwerking, veiligheid in breedste zin, bevoegdheden, overheidsoptreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 1.4. Opbouw van het verslag

  1.4. Opbouw van het verslag

  In dit rapport zullen achtereenvolgens de advocaat, de notaris
  en de accountant worden beschreven. Hierbij zal steeds dezelfde
  opzet worden gehanteerd. Begonnen wordt met het presenteren van de
  kerngegevens over de beroepsuitoefening, gevolgd door een
  karakterisering van het beroep. Vervolgens zal de aandacht worden
  gelegd op wat er fout kan gaan. Wat zijn, anders gezegd, de
  kwetsbare punten en hoe werkt het tuchtrecht als
  controlemechanisme? Voorts wordt een aantal verschijningsvormen van
  betrokkenheid bij criminele organisaties beschreven.

  Ten slotte zal in de slotbeschouwing de balans worden opgemaakt
  en worden ingegaan op de meest recente maatregelen die de
  beroepsgroepen hebben getroffen om de eigen integriteit te
  bewaken.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken