• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 11.3. Het overdragen van vermogen

  11.3. Het overdragen van vermogen

  Het overdragen van vermogen van de ene naar de andere persoon
  kan onder verschillende wettelijke titels plaats vinden,
  namelijk:
  * het schenken van vermogen
  * het ontvangen van gelden in het kader van gokken
  * het lenen van gelden.

  Schenken van vermogen aan jezelf

  De aanwezigheid van een som misdaadgeld kan eenvoudigweg worden
  gerechtvaardigd door voor te wenden dat het vermogen is geschonken.
  De bezitter van het geld blijkt opeens onbekende doch rijke
  familieleden in het verre buitenland te bezitten, die bij
  overlijden een omvangrijk vermogen hebben nagelaten. Wat te doen
  als een verdachte zegt dat hij een omvangrijke erfenis van een
  familielid uit Suriname heeft ontvangen? Door de slechte
  economische sitiuatie in het land en de door de regering
  afgekondigde valutarestricties zou het geld door het overleden
  familielid thuis in contante, harde buitenlandse valuta zijn
  bewaard. Het verweer kon door het rechercheteam niet worden
  weerlegd.

  Gefingeerde gokwinsten

  Evenzo kan geld worden gerechtvaardigd als winst uit gokken,
  behaald op de renbaan of in het casino. Het onderstaande voorbeeld
  komt met enige regelmaat voor en is illustratief voor de manier
  waarop een ogenschijnlijk legale herkomst aan geld kan worden
  gegeven, zonder dat dit voor politie en fiscus verifieerbaar is. De
  vraag is wel hoe lang de construcutie toegepast kan worden zonder
  ongeloofwaardig te worden. Een crimineel A gaat met een paar
  vrienden en een omvangrijk bedrag aan crimineel contant geld naar
  een gerenommeerd casino. Het geld wordt door A verdeeld over zijn
  vrienden, die elk voor dit geld fiches kopen. Deze fiches worden
  successievelijk bij A ingeleverd, die de gehele avond bij
  verschillende speeltafels zijn gezicht laat zien. Aan het eind van
  de avond begeeft A zich met het totaal aan fiches naar de kassier
  met het verzoek de tegenwaarde van de gewonnen fiches op zijn
  bankrekening te storten; het was namelijk te gevaarlijk om met zo’n
  bedrag aan contant geld over straat te gaan. Een tweede voorbeeld.
  In 1993 is door een BFO onderzoek ingesteld naar de financile
  handel en wandel van een wisselkantoor en de betrokkenheid bij het
  witwassen van gelden afkomstig van de handel in cocane. De eigenaar
  van het wisselkantoor heeft tegenover het onderzoeksteam voorgewend
  dat hij een bedrag van ongeveer fl. 450.000,- had verdiend met het
  spelen in een casino.

  Lenen aan jezelf

  Misdaadgeld kan ook worden gewit door het zo voor te stellen dat
  het geleend is van een ander. Deze ander is feitelijk dezelfde
  persoon als de lener, of is aan hem gelieerd. Deze methode staat
  bekend als de loan back methode.

  In het geval dat de derden aan hem zijn gelieerd kan het
  bijvoorbeeld gaan om door of namens hem opgerichte rechtspersonen
  in het binnen- of buitenland. Het geld wordt dan door de criminele
  groep op de bankrekening van de desbetreffende rechtspersoon
  gestort, waarna het geld officieel overgeboekt wordt naar de
  bankrekening van de groep. Voor de buitenwereld verstrekt een
  onafhankelijke onderneming een lening. Het principe van de loan
  back methode verandert niet wezenlijk wanneer legaal opererende
  banken, rechtspersonen of natuurlijke personen in de constructie
  worden geweven. Een voorbeeld ter toelichting. Ter financiering van
  bijvoorbeeld de aankoop van onroerend goed in Nederland wordt een
  lening verstrekt door een buitenlandse financieringsmaatschappij.
  De lening is in feite niet meer of minder dan het geld dat door de
  lener via enkele tussenwegen op de rekening van de
  leningverstrekkende instelling is gestort.

  Een concreet voorbeeld: Een criminele organisatie houdt zich
  bezig met handel in drugs. Via verschillende constructies wordt het
  misdaadgeld witgewassen en in legale bedrijven genvesteerd. En
  constructie loopt via Luxemburg. Medewerkers van de grote man A
  brengen geld over de grens en storten het contant bij een
  Luxemburgse bank op rekening van een Luxemburgse SA. Met dit geld
  wordt door de SA voor ruim 1,5 miljoen gulden de aandelen gekocht
  van een Nederlandse BV en wordt er voor ruim 1 miljoen gulden
  krediet verstrekt. Om een en ander voor de fiscus meer body te
  geven, wordt er een uitgebreide gefingeerde correspondentie
  opgezet. Achter de Luxemburgse SA zit weer een Engelse Limited,
  omdat de Engelse trustwetgeving de mogelijkheid biedt de identiteit
  van de natuurlijke personen achter de Limited en de SA in Luxemburg
  te verhullen. De aandelen van de Engelse Limited zijn in handen van
  een handlanger van A. Bij het uitdenken van de constructie was een
  financieel adviseur uit Belgi betrokken, die voor de uitwerking
  gebruik maakte van een advocaat die de zaak op zijn juridische
  merites moest beoordelen en een accountant.


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken