• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.
 • Publicaties

 • Migratie

 • Politieklachten

 • Bijlage X – 11.4. Het creren van inkomsten

  11.4. Het creren van inkomsten

  Een aantal van de witwasmethodieken kan onder de noemer worden
  gebracht van het (kunstmatig) creren van inkomsten door onder
  andere het fingeren van een hoge omzet of lucratieve transacties.
  Doorslaggevend is dat de winst ten overstaan van fiscus of politie
  aannemelijk gemaakt (ergo: witgewassen) kan worden.

  Branches waarin een grote, maar moeilijk controleerbare
  hoeveelheid contant geld omgaat, zoals de horeca en de
  speelautomatenbranche, lenen zich goed voor deze witwasmethode. Ook
  branches, waarin gemakkelijk met de omzet kan worden gemanipuleerd
  (bijvoorbeeld de bezettingsgraad van hotels) zouden zich voor een
  dergelijk gebruik kunnen lenen. Het omzetten van misdaadgeld in
  winst betekent in beginsel wel dat over de winst belasting moet
  worden afgedragen. Een voorbeeeld ter toelichting. Enige tijd
  geleden is bij een onderzoek tegen een criminele organisatie vast
  komen te staan dat deze gebruik maakte van een horecabedrijf om
  winsten uit drughandel wit te wassen. Deze horeca-onderneming bleek
  op papier zeer goed te draaien. De omzet steeg in korte tijd
  explosief, hetgeen bleek uit de sterk toegenomen afdrachten van de
  contante opbrengsten aan de bank. Om dit te kunnen rechtvaardigen,
  kocht de onderneming bij de leverancier grote hoeveelheden bier in.
  Het bier werd evenwel niet geconsumeerd, maar rechtstreeks het
  riool in gesluisd. Deze kostenpost nam de criminele organisatie
  voor lief, aangezien het een fractie vormde van de opbrengsten van
  de handel in drugs.

  Een andere zaak speelde zich een paar jaar geleden af in
  Nederland. Het betrof een Pakistaanse drugshandelaar, die voor het
  terugsluizen van de gelden die hij en anderen verdiend hadden met
  hun handel, gebruik maakte van een dekmantelbedrijf dat handelde in
  operatieschaartjes. Hij exporteerde de schaartjes uit Pakistan naar
  een dochteronderneming in Nederland. De verkoopprijs van de
  goederen was veel hoger dan de werkelijke waarde. Dit was nodig om
  de verkoopopbrengsten van de drugs onder de noemer van afbetaling
  van de leverancierschuld witgewassen terug te sluizen naar
  Pakistan. Het bedrijf van de Pakistaanse handelaar begon in de loop
  van de jaren problemen te krijgen met haar bedrijfsvoering, omdat
  de schaartjes vanwege de slechte kwaliteit onverkoopbaar waren.

  Een belangrijke verschijningsvorm van deze techniek van
  witwassen is het onjuist facturen van handelstransacties of het
  geven van onjuiste voorstellingen van de omzet. Een voorbeeld van
  een gefingeerde handelstransactie: A doet het voorkomen alsof hij
  inkomsten heeft genoten uit de export van broodjes goud uit
  Colombia naar Nederland. In feite bestonden de broodjes uit verguld
  lood. De importeur, onderdeel van het complot, verricht op basis
  van deze (fictieve) transacties een ogenschijnlijk legale betaling
  aan A in Colombia. De Colombiaan rechtvaardigt (voorzover hij zich
  te rechtvaardigen heeft) de betaling als winst.

  Ten slotte een voorbeeld van het wegsluizen van misdaadgeld in
  een legaal bedrijf, waardoor het misdaadgeld als winst naar buiten
  komt. A is eigenaar van een goed renderend bedrijf en heeft
  daarnaast een lucratieve illegale bijverdienste. De illegale
  opbrengsten komen direct of indirect (zwarte uitbetalingen) voor
  een groot deel ten goede van het bedrijf. Anders gezegd: het
  misdaadgeld wordt A (enig aandeelhouder) in de vorm van hogere
  bedrijfswinst legaal uitgekeerd (beschreven als casus 12 in deel
  1).


  vorige        
  volgende        
  inhoudsopgave en zoeken